Lapas karte
24.
05.
2015

No 2015.gada 1.jūlija pilnveidos invaliditātes pensiju pārrēķināšanas kārtību

No 2015.gada 1.jūlija atbilstoši valdībā apstiprinātajiem grozījumiem likumā Par valsts pensijām pilnveidos I un II grupas invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību, skaidro Labklājības ministrija (LM).

Izmaiņas attieksies uz cilvēkiem, kuriem:
1) mainās invaliditātes grupa uz I vai II grupuun kuri līdz invaliditātes grupas maiņai ir strādājuši un veikuši sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai.Lai šajā gadījumā pārrēķinātu pensiju, nav nepieciešams cilvēka iesniegums. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) līdz invaliditātes grupas maiņai veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas ņems vērā, nosakot jauno invaliditātes pensijas apmēru;

2) noteikta I vai II invaliditātes grupa un kuri pēc invaliditātes pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) strādājuši un veikuši sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai. Šajā gadījumā, lai pārrēķinātu pensiju, nepieciešams cilvēka iesniegums.

Grozījumi paredz, ja cilvēks ar invaliditāti turpina strādāt un veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, pārrēķinot pensiju, tās apmērs palielināsies, piemērojot tos koeficientus, kuri piemēroti aprēķinot noteiktas grupas invaliditātes pensiju, t.i. 0,45 (I grupai) vai 0,4 (II grupai). Līdz ar to pārrēķinot pensiju, tās palielinājums būs atkarīgs gan no invaliditātes laikā gūtās cilvēka iemaksu algas, gan no nostrādātajiem mēnešiem, gan no invaliditātes grupai noteiktā koeficienta.

Šobrīd pārrēķinot I vai II grupas invaliditātes pensiju, pensijas palielinājums nav lielāks par 10 procentiem neatkarīgi no tā, kādas grupas invaliditātes pensija tiek pārrēķināta.

Piemēram, cilvēks ar I vai II invaliditātes grupu strādājis 12 mēnešus ar vidējo apdrošināšanas algu valstī 622,50 EUR un nolēmis pārrēķināt savu pensijas apmēru.

Pensijas palielinājums pēc likuma grozījumiem (no 01.07.2015):

I grupai - 5,60 eiro, II grupai - 4,98 eiro,

 

Pensijas palielinājums saskaņā ar šobrīd spēkā esošo kārtību:

gan I, gan II grupai - 1,25 eiro

Atgādinām, ka pārrēķināto invaliditātes pensiju veido agrāk piešķirtā (pārrēķinātā) pensija un pensijas pārrēķina daļa. To aprēķina, ņemot vērā pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) papildus nostrādātos mēnešus un personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu šajos mēnešos, ja veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai. Invaliditātes pensiju var pārrēķināt reizi gadā neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita.


Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

20.
05.
2015

Valdība atbalsta invaliditātes pensiju pārrēķināšanas kārtību

Valdība otrdien, 19.maijā, atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) ierosinājumu precizēt un pilnveidot I un II grupas invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību. Savukārt izmaiņas pensiju indeksācijā un krīzes laikā piešķirto pensiju pārrēķināšanas jautājumu valdība vienojās skatīt kontekstā ar 2016.gada budžeta izstrādi šī gada vasarā.

Līdz ar to LM virzītais likumprojekts Par valsts pensijām būs jāsadala un diskusijas par iespējamām izmaiņām pensiju indeksācijā un krīzes laikā piešķirto pensiju pārrēķināšanā turpināsies.

Labklājības ministrs Uldis Augulis uzsver, ka šodien valdībā pieņemtais lēmums nav taisnīgs pret pensionāriem un veicina sabiedrības neuzticību valdības solījumiem uzlabot pensijas vecuma cilvēku stāvokli. “Joprojām neatbalstu likumprojekta sadalīšanu, jo tajā iekļautie pasākumi no politikas attīstības viedokļa ir vienlīdz svarīgi un novērstu gan krīzes radītās sekas, gan mazinātu nabadzību un uzlabotu pensionāru dzīves kvalitāti. Turklāt valsts budžeta iespēju kontekstā nav korekti pretnostatīt dažādas sabiedrības grupas, jo visvairāk nabadzības riskam šobrīd ir pakļauti tieši pensionāri. Mans uzdevums ir pildīt valdības deklarācijā noteikto, tāpēc diskusijas vēl turpināsim nākamā gada budžeta veidošanas procesā” akcentē U.Augulis.

Līdz ar to Ministru kabineta sēdes protokollēmums tiks papildināts ar labklājības ministra īpašo viedokli. Iepriekšminēto paredz otrdien, 19.maijā, valdībā apstiprinātie grozījumi likumā Par valsts pensijām. Tie vēl jāpieņem Saeimā.

Atgādinām, ka LM rosināja pensiju indeksācijā ņemt vērā 50% (līdzšinējo 25 % vietā) no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.

Savukārt, ja pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais ikgadējais apdrošināšanas iemaksu algas indekss būs mazāks par skaitli „1”, pensijas kapitāla aktualizācijai plānots piemērot indeksu „1”. Nākamo gadu, kas seko gadiem, kuros minētais indekss bija mazāks par skaitli „1”, pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātos pozitīvos indeksus plānots aizstāt ar indeksu „1” līdz gadam, kamēr aizstāto indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli „1”.

Vienlaikus plānots, ka laika posmā līdz 2018.gadam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veiks pensiju pārskatīšanu. Tas nozīmē, ka VSAA pārskatīs pensijas apmēru tiem cilvēkiem, kuriem, aprēķinot pensiju, pensijas kapitāla noteikšanā ir ņemti vērā negatīvie apdrošināšanas iemaksu algu indeksi jeb indeksi, kas mazāki par skaitli „1”.

Pensijas kapitāla aktualizēšanas kārtību saistībā ar negatīvajiem apdrošināšanas iemaksu algas indeksiem piemēros, sākot ar 2009.gadam noteikto indeksu, t.i. ar pirmo negatīvo indeksu, un turpinās līdz gadam, kamēr iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums būs lielāks par skaitli „1”. Apdrošināšanas iemaksu algas indeksi, kas noteikti līdz 2008.gadam, netiks pārskatīti.

Proti, cilvēkiem, kuriem pensija piešķirta vai pārrēķināta laikā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim un pensijas kapitāla noteikšanā ņemti vērā apdrošināšanas iemaksu algas indeksi, kas mazāki par skaitli „1”, pensiju paredzēts pārrēķināt no tās piešķiršanas vai pārrēķina dienas. Plānots, ka pārrēķināto pensijas apmēru VSAA varētu sākt izmaksāt:
ar 2016.gada janvāri - 2010.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas,
ar 2017.gada janvāri - 2011.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas,
ar 2018.gada janvāri - 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas.

Paredzēts pārskatīto pensiju par periodu no pārskatīšanas gada 1.janvāra izmaksāt ne vēlāk kā pārskatīšanas gada augustā. Tātad no pārskatīšanas gada 1.janvāra uz visu turpmāko periodu pensiju saņēmējiem tiks izmaksāta pārskatītā pensija. Piemēram, ja cilvēkam 2011.gadā piešķirta pensija 250 eiro apmērā, kad pensijas kapitālam ir piemēroti divi negatīvi indeksi (2009. un 2010.g), pārskatīto pensijas apmēru aptuveni 280 eiro apmērā, viņš saņems, sākot no 2017.gada 1.janvāra.

Valsts pensiju indeksāciju un pensijas pārrēķināšanu saistībā ar pensijas kapitāla pārskatīšanu veiks VSAA. Lai to paveiktu, nav nepieciešams cilvēka iesniegums.

Pēc VSAA datiem 2014.gadā vecuma pensijas saņēma 474 261 cilvēki (vidējais apmērs 280,60 eiro), invaliditātes pensijas saņēma 73 161 cilvēks (vidējais apmērs 168,84 eiro), apgādnieka zaudējuma pensijas saņēma – 18 973 cilvēki (vidējais apmērs 132,59 eiro).

Valsts ekonomiskās un finanšu krīzes izraisītais sociālo iemaksu veicēju skaita un algu samazinājums pensijas kapitālam piemērojamos ikgadējos indeksus negatīvi ietekmēja 2009. (0,9622), 2010. (0,7978) un 2011.gadā (0,9945).

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

14.
05.
2015

Plāno palielināt apmaksātu psihologa pakalpojumu apjomu bērniem ar invaliditāti

Plānots, ka bērniem ar pirmreizēji noteiktu invaliditāti, kuri dzīvo ģimenē, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem, turpmāk būtiski palielināsies no valsts budžeta apmaksātu psihologa pakalpojumu apjoms. Tādējādi Labklājības ministrija (LM) paredz uzlabot atbalstu krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem, kuru bērniem noteikta invaliditāte.

Divu konsultāciju laikā psihologs var nodrošināt tikai gadījuma izvērtēšanu un ieteikumu sniegšanu, kur meklēt palīdzību, ja ģimenei ir tam atbilstošas finansiālās iespējas. Līdz ar to, lai sniegtu psiholoģisko atbalstu, nepieciešams kurss – vismaz 10 psihologa nodarbības.

Psihologa pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu krīzes situācijā, kas radusies sakarā ar invaliditātes noteikšanu bērnam, kā arī lai cilvēki ar invaliditāti un viņu likumiskie pārstāvji varētu panākt un saglabāt maksimālu patstāvību, pilnīgas fiziskas, garīgas, sociālās un profesionālās spējas.

Paredzēts, ka pašvaldības sociālais dienests varēs pieņemt lēmumu arī par cilvēku uzņemšanu rindā. Tas paredzēts situācijās, kad pieprasījums pēc psihologa pakalpojuma kārtējā gadā tomēr pārsniegs plānoto apjomu, tad cilvēkiem šo pakalpojumu būs tiesības saņemt nākamajā gadā.

Tāpat plānots turpmāk nenoteikt periodu, kādā cilvēki psihologa pakalpojumu varēs saņemt. Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu tiks nodrošinātas, ja to pieprasīs gada laikā pēc pirmreizējas invaliditātes noteikšanas.

Pakalpojumu paredzēts nodrošināt 124 bērniem, kuriem invaliditāte noteikta pirmreizēji.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību, kas ceturtdien, 14.maijā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

19.
05.
2015

Konkurss jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām par uzņēmējdarbības idejām

Biedrība „Accipe!” realizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētu projektu „Uzņēmējdarbības veicināšana sociālās atstumtības riska grupu jauniešu vidū Rīgā”. Projekta laikā tiek rīkots konkurss jauniešiem par uzņēmējdarbības idejām.

Labāko 20 ideju autoriem no 13. līdz 17. jūnijam būs iespēja piedalīties dienas nometnē. Nometnē jauniešiem tiks sniegts ieskats praktiskos uzņēmējdarbības pamatos un veicināta motivācija uzsākt uzņēmējdarbību. Uzsvars tiks likts uz praktiskām nodarbībām. Tāpat nometnes dalībniekiem būs iespēja tikties ar cilvēkiem, kas ir izveidojuši un vada savu biznesu.

Konkursam var pietiekties jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām, kuri deklarēti Rīgā un ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Lai piedalītos konkursā, līdz 29. maijam jāiesūta konkursa komisijai uz epastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. aizpildīta pieteikuma veidlapa. Pēc pieteikuma saņemšanas konkursa komisija sazināsies ar pieteikumu autoriem. 

Pieteikuma veidlapu skatīt šeit 

27.
02.
2015

   LNB Parakstīja ar Ministru kabinetu sadarbības memorandu

     2015.gada 25.februārī Ministru kabineta Zaļājā zālē Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāja Svetlana Sproģe svinīgi parakastīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kaineta sadarbības memorandu.
   Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabinetā sadarbības memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

 

20150225 114039