Lapas karte
20.
08.
2014

Vienkāršos profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu cilvēkiem ar invaliditāti

Turpmāk, lai saņemtu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, cilvēkiem ar invaliditāti Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) nebūs jāuzrāda invaliditātes apliecība. Tādējādi šiem cilvēkiem mazināsies administratīvais slogs.

 

18.
08.
2014

Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas apgūt profesiju

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem iespējams apgūt kādu no 15 profesionālās izglītības programmām SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, piemēram, datorsistēmas, komerczinības, apdrukas tehnoloģijas un citas.

 

06.
08.
2014

Pludmales pieejamības komplekss ļauj no jauna atklāt jūru

Jau mēnesi Liepājas pludmalē, blakus glābšanas stacijai, darbu sācis pērn izveidotais Pludmales pieejamības komplekss cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. „Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad ir daudz vairāk klientu un arvien vairāk cilvēku ar invaliditāti apmeklē un izmanto šo kompleksu," stāsta Igors Langfrīds, kurš ikdienā apmeklētājiem palīdz pilnvērtīgi izmantot kompleksa sniegtās iespējas, kā arī cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem, palīdz izbaudīt peldes jūrā.

 

07.
08.
2014

boriss

 

Lielu paldies vēlējāmies teikt nodibinājumam „Borisa un Ināras Teterevu fonds” par atbalstu jauna mūzikas instrumenta - eifonija iegādei projekta „Pūt un spēlē Strazdumuižā” ietvaros. Par šo pirkumu ļoti gandarīts ir tā jaunais īpašnieks, Strazdumuižas pūtēju orķestra dalībnieks, Indulis Pēcis, kurš visnotaļ atzinīgi novērtējis savu jauno „sabiedroto” un jau paguvis to iemēģināt Pinķu sv. Jāņa baznīcas dārzā brīvdabas dievkalpojumā. Lai daudz skanīgu dienu Indulim ar jauno mūzikas instrumentu.

DSC 0038

31.
07.
2014

Paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvēkiem ar invaliditāti


Labklājības ministrija (LM) vērš uzmanību, ka no 2014.gada 1.jūlija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pabalstus cilvēkiem ar 1.un 2.grupas invaliditāti, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti kopš bērnības, izmaksā paaugstinātā apmērā. Savukārt cilvēkiem, kuri saņem invaliditātes pensiju, tā palielināsies 2014.gada 1.oktobrī, kad indeksēs visas valsts pensijas.
Ja pabalsts piešķirts līdz 2014.gada 30.jūnijam un tā izmaksa turpinās pēc 2014.gada 1.jūlija, VSAA pabalstu pārrēķina atbilstoši apmēram, kāds noteikts no 2014.gada 1.jūlija. Pabalsta saņēmējam iesniegums pabalsta pārrēķinam nav jāiesniedz.
Tāpat paaugstinātā apmērā (213,43 eiro mēnesī līdzšinējo 142,29 eiro vietā) VSAA piešķir un izmaksā pabalstu cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama kopšana. Šo pabalstu piešķir cilvēkiem, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu nepieciešama īpaša kopšana.
Paaugstinātais pabalsta apmērs attiecas uz 13,3 tūkstoši cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā 9,2 tūkstoši cilvēkiem ar invaliditāti kopš bērnības.
Cilvēkiem ar 3.invaliditātes grupu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nemainās. Tas pašlaik ir 64,03 eiro mēnesī, bet cilvēkiem ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro mēnesī.
LM atgādina, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir cilvēkiem, kuriem nav nepieciešamā darba stāža, lai būtu tiesības uz invaliditātes pensiju. Invaliditātes pensija pienākas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 3 gadiem.
VSAA piemēri par piešķiramā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vai pensijas apmēru cilvēkam ar 2.grupas invaliditāti:
1. Ja cilvēks strādājis tikai 2 gadus un šajā laikā veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad viņam nepienākas invaliditātes pensija saskaņā ar likumu Par valsts pensijām, kas paredz, ka apdrošināšanas stāžam jābūt ne mazākam par 3 gadiem. Šajā gadījumā piešķir valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas kopš 1.jūlija cilvēkiem ar 2.invaliditātes grupu ir 76,84 eiro mēnesī, bet cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte kopš bērnības ar 2.invaliditātes grupu – 128,06 eiro mēnesī.
2. Ja cilvēks nav strādājis pēdējos 5 gadus, bet viņam agrāk ir bijis 3 gadu darba stāžs, viņam piešķir minimālo invaliditātes pensiju, kas 2.invaliditātes grupai ir 89,64 eiro mēnesī. Apmērs no 2014.gada 1.jūlija nemainās.

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste