Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Žurnāla «Rosme» pasūtīšana 2018.gadam

Aktualitātes

Žurnāla «Rosme» pasūtīšana 2018.gadam

No 2017.gada 1.novembra
sākas LNB žurnāla «Rosme» pasūtīšana
2018.gadam


KAM PIEŠĶIR ŽURNĀLU «ROSME»

Latvijas Neredzīgo biedrības žurnāls «Rosme» ir valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums TIKAI personām ar redzes invaliditāti.

Žurnāls nav publiski pieejams un to nevar iegādāties citas fiziskas vai juridiskas personas.

Nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu žurnālu «Rosme»

 • Invaliditātes apliecības kopija,
 • iesnieguma veidlapa.

Minētajam iesniegumam persona pievieno invaliditātes apliecības kopiju:
 • ja invaliditāti noteikusi specializētā Rīgas pilsētas 9. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija vai
 • citas Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas struktūrvienības izsniegtajā invaliditātes lēmumā norādīts, ka personai ir redzes invaliditāte,
 • vai ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas apliecina personas redzes invaliditāti.


Kur saņemt iesnieguma veidlapu

 • Ja Jums ir printeris:
  • šajā LNB mājaslapas nodaļā «Pakalpojumi» - «Žurnāls Rosme» - «Žurnāls un tā saņemšana»,
  • šī raksta beigās,
 • žurnāla redakcijā - Rīgā, Braila ielā 3, 2. stāvā,
 • ikvienā LNB teritoriālajā organizācijā,
 • LNB Tiflotehnikas nodaļā Rīgā, Braila ielā 5,
 • SIA «LNB Rehabilitācijas centrs» Rīgā, Braila ielā 8.


  Kā aizpildīt Iesnieguma veidlapu

  • Aizpildiet informāciju par sevi,
  • izvēlieties un atzīmējiet tukšajā kvadrātiņā tikai VIENU no pieejamiem žurnāla veidiem:
   • Braila rakstā,
   • palielinātā redzīgo rakstā,
   • elektroniski,
   • audio,
  • pie «Iesniegumam pievienotie dokumenti» ierakstiet, ka pievienojat savu invaliditātes apliecības kopiju,
  • iesnieguma parakstīšanas datums un Jūsu paraksts.

  Iesnieguma veidlapu var parakstīt elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Ja šo iesniegumu aizpilda Jūsu likumiskais pārstāvis (piemēram, mamma savam bērnam) vai uzticības persona, tad jānorāda:
  • šīs personas vārds, uzvārds,
  • personas kods,
  • jāpievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.


  Iesnieguma otrā puse - Apliecinājums par autortiesību ievērošanu

  Aizpilda TIKAI tad, ja esat izvēlējies saņemt žurnālu:
  • elektroniskā vai
  • audio formātā.


  KUR sūtīt dokumentus

  Aizpildītu Iesnieguma veidlapu un invaliditātes apliecības kopiju jāsūta uz:

  • žurnāla redakciju: Braila iela 3, Rīga, LV1024.

  Pastmarka vēstules sūtīšanai Latvijā maksā 0,57 eiro,
  Var atstāt dokumentus tuvākajā LNB teritoriālajā organizācijā (interesējieties, kad Jūsu dokumenti tiks nogādāti līdz žurnāla redakcijai Rīgā!).


  Žurnāla piešķiršanas kārtība

  Tiek veidota žurnāla saņēmēju rinda.

  Rindas secību nosaka Iesnieguma veidlapas reģistrēšanas datums žurnāla redakcijā. Jo žurnāla tirāža drukātā veidā ir ierobežota:
  • palielinātā redzīgo rakstā 200 eks.,
  • Braila rakstā 55 eks.

  Žurnāla elektroniskajam un audio veidam NAV tirāžas ierobežojumu, tātad nav arī rindas.


  ŽURNĀLA saņemšanas veids

  Žurnālu Braila rakstā vai palielinātā redzīgo rakstā lasītāji saņem pa pastu savā pastkastītē.
  Žurnālu elektroniskā vai audio veidā lasītāji saņem caur internetu savā e-pastā.
  Dokumenti žurnāla «Rosme» saņemšanai jāaizpilda katru gadu no jauna.
  Pieteikšanās nākamajam gadam sākas no esošā gada 1. novembra un turpinās visu nākamo gadu.