Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Pārskats par sociālās rehabilitācijas pieprasījumu un piešķiršanu 2018.gadā

Pakalpojumi / Rehabilitācija / Jaunumi

Pārskats par sociālās rehabilitācijas pieprasījumu un piešķiršanu  2018.gadā

Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos pirmreizējiem klientiem (63 diennaktis) saņēma 43 klienti;

Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas) saņēma 145 klienti;

Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos atkārtotiem klientiem (8 diennaktis) saņēma 33 klienti;

Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā atkārtotiem klientiem (50 stundas)

Saņēma 252 klienti.

Kopā visā Latvijas teritorijā tika apkalpoti 473 klienti.