Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Invalīdu NVO rūpēs par invalīdiem

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2009Nr. 4 - 2009

Nodaļa — Preses Apskats

Invalīdu NVO rūpēs par invalīdiem
Līvija Leine
www.kurzemes-vards.lv

Liepājas pilsētas un rajona Invalīdu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla 20 dalīborganizāciju pārstāvji apsprieda vairākus ar NVO turpmāko darbību saistītos jautājumus.

Valsts funkcijas un NVO
Liepājas Neredzīgo biedrības priekšsēdētājs Māris Ceirulis informēja par iespējām un problēmām, lai tiktu pie Eiropas struktūrfondu līdzfnansējuma. Pagaidām nav skaidrības par konkrētu valsts funkciju deleģēšanu NVO, ministriju ierēdņi baidās, ka, uzticot kādas funkcijas NVO, tam būtu jāsamazina pašu ierēdņu skaits.

Pozitīvs piemērs — Pilsētas domes sadarbība ar NVO, tādejādi atslogojot pašvaldības darbus. Jau vairākus gadus Liepājas Neredzīgo biedrībā, piem., notiek sociālās rehabilitācijas nodarbības, ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām strādā Diakonijas centrs. Par Eiropas finansējuma pieejamību un valsts funkciju deleģēšanu NVO spriests arī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē. Tur nolemts, ka ministrijām jāapzina jomas, ko var deleģēt nevalstiskām organizācijām. Lai šis lēmums neiesprūstu kabinetos, pašam NVO jābūt uzstājīgākam un «urķigakam».

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmas projekts
Sociālā dienesta direktore Iveta Pūķe informēja par pilsētas «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmas 2009.—2014. g.» projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Tā ilgs līdz 15. aprīlim. Projekts pieejams bibliotēkās, Pilsētas domē, Sociālā dienesta institūcijās un NVO. Speciāli izstrādātās anketās, varēja paust savu viedokli, zvanīt arī pa tālruni un izteikt savus priekšlikumus.

M. Ceirulis, iedrošinot iesaistīties programmas apspriešanā, atzīmēja, ka visi Invalīdu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla ieteiktie priekšlikumi iekļauti Liepājas pilsētas attīstības stratēģiskajā plānā.

Gatavošanās Veselības nedēļai
Sabiedrības veselības daļas vadītāja Ineta Stadgale informēja par Veselības nedēļu, kas Liepājā notiks no 11. līdz 17. maijam.

Tās gaitā Diakonijas centrs kopā Sabiedrības veselības daļu rīkos konferenci «Par veselību krīzes apstākļos». Diabēta biedrības biedriem būs iespēja veikt dažādas analīzes. Jaunatnes centrs gatavo interaktīvu izstādi par HIV/AIDS un atkarībām. Liepājā ieradīsies 25 militārie mediķi no ASV, starp kuriem būs arī acu ārsti un zobārsti, kuri kopā ar Nacionālo bruņoto spēku mediķiem 12., 13. un 14. maijā bez maksas konsultēs trūcīgos iedzīvotājus. Bet Liepājas Lauvu klubs apsolījis bez maksas uz šīm pārbaudēm atgādāt arī lauku cilvēkus.

ANO konvencija «Par personu ar invaliditāti tiesībām»
Pasākumā tika pārrunāta arī ANO konvencijas «Par personu ar invaliditāti tiesībām» ieviešanas gaita Latvijā. Tā ir pieņemta 2006. g. 13. decembrī, bet tikai pērn vasarā pēc vairākkārtējiem invalīdu NVO protestiem to kā pēdējā Eiropas Savienībā parakstīja Latvijas Saeima. Tagad izstrādā rīcības plānu konvencijas ratifikācijai.

Liepājas NVO šajā sakarībā uzdots izpētīt, kā pilsēta īsteno konvencijas 23. pantu (invalīda tiesības uz ģimeni) un 28. pantu (arī invalīdam pieejami visi sociālie pakalpojumi). Pētīs arī to, vai Liepājā cilvēkiem ar invaliditāti pieejamas visas organizācijas, kā pieejama informācija. Piem., kā tiek nodrošināts, lai nedzirdīgie vai neredzīgie cilvēki varētu iepazīties ar pašvaldību un ES parlamenta priekšvēlēšanu programmām, vai tiek domāts par zīmju tulkiem vai teksti gatavoti arī Braila rakstā. Ar konvenciju var iepazīties Labklājības ministrijas mājaslapās www.lm.gov.lv

Taču M. Ceirulis klātesošos lūdza būt uzmanīgiem, lasot latviski tulkoto tekstu. Tajā ir dažas īpatnības, salīdzinot ar oriģinālo angļu valodas tekstu. Piem., teikums, kam burtiskais tulkojums no angļu valodas ir «invalīds jānodrošina ar asistentu», latviskajā variantā pārtapis — «invalīdam nepieciešams sniegt atbalstu».

Līdz pašvaldību vēlēšanām paredzētas divas NVO konferences par konvenciju: par vides pieejamību un par invalīdu nodarbinātību. Bet Sociālo organizāciju sadarbības tīkls, kas darbojas Diakonijas centra paspārnē, pašvaldību domju un padomju deputātu kandidātus aicinās uz diskusijām par sociālajiem jautājumiem.

Nometne Kazdangā Austras koka zīmē
Šovasar viena no pasaules latviešu ģimeņu nometnēm «3×3» notiks Kazdangā no 19. līdz 26. jūlijam.

Tā kā nometnes pamatā ir latviskums, arī Kazdangas «3×3» nometnē liela daļa ieviržu būs veltītas folkloras un seno latviešu amatu apguvei. Nometnes moto — Austras koks. Ir padomāts par daudzveidību, par to, lai varētu gan dziedāt un dejot, gan teātri spēlēt un sportot, gan meditēt un apgūt psiholoģiju, arheoloģiju, astroloģiju. Starp nodarbību vadītājiem būs gan no iepriekšējām nometnēm pazīstami speciālisti no ASV un Kanādas, gan Latvijas mākslinieki un teātra darbinieki. Nodarbības būs arī bērniem, viņi veidos savu animācijas filmu, darbosies bēbīšu skola, bet nometnes laikā tiks uzņemta filma pēc Kazdangā dzīvojušā rakstnieka Materu Jura romāna «Sadzīves viļņos». Darbosies arī sava televīzija, katru dienu iznāks avīze. Padomāts par vakara noskaņām, par koncertiem un sporta nodarbībām.

Priekšroka un izdevīgāki noteikumi ir ģimenēm. Ja no kodolģimenes piesakās vairāk par trim, tad neatkarīgi no bērnu skaita jāmaksā 280 latu par nedēļu: no svētdienās līdz svētdienai. Vienai personai ir jāmaksā 80 latu (līdz 7 gadiem — 40 latu), bet bērniem līdz 3 gadiem nometne ir par brīvu. Priekšroka uzņemšanai nometnē būs Liepājas rajona ģimenēm. Visiem, kas grib kļūt par nometnes dalībniekiem, ir jāraksta motivācijas vēstule nometnes vadītājiem. Līdz 1. jūnijam var rakstīt Daigai Bitiniecei: daiga.bitiniece@kurzemnieks.lv vai Pļavas iela 5 — 23, Kuldīga, LV 3301. Jautājumus var uzdot pa tālr. 29463930. Kazdandznieki varēs pieteikties, arī nometnei sākoties. Vairāk informācijas — portālā www.3x3.lv