Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Atskaite par LNB Jelgavas TO darbu 2008. gadā

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2009Nr. 5 - 2009

Atskaite par LNB Jelgavas TO darbu 2008. gadā

2008. g. bijis ražīgs vairākās jomās — esam nostiprinājuši savas sadarbības saites ar vairākām pašvaldībām: Jelgavas domi, Saldus domi un Saldus rajona padomi, kā arī sekmīgi piedalījušies projektu konkursos un organizējuši vairākus pasākumus mūsu biedriem, kā arī veikuši ikgadējo Jelgavas TO biedru apsekošanu dzīvesvietā (kopumā uzņemti 43 jauni biedri). Aktīvi sadarbojamies ar citām NVO un veidojam kopīgus pasākumus. Sastrādājamies ar vairākām politiskām partijām, lai informētu tās par redzes invalīdu vajadzībām.

Esam saņēmuši piecas humānās palīdzības kravas, kas izdalītas Jelgavas TO biedriem, Sadarbībā ar biedrību «Dialogs», saņēmām tiflotehniku (spieķus, galda pulksteņus, rokas pulksteņus, virtuves svarus un termometrus) izdalījām Jelgavas TO biedriem pēc nepieciešamības. Esam arī apciemojuši vientuļos redzes invalīdus mājās un palīdzam viņiem saņemt ielasītās audiogrāmatas, kā arī pārtiku.

Tika organizēti vairāki saviesīgi pasākumi, piem., Lieldienu svinēšana, Baltā spieķa diena, Ziemassvētki un Saldus vietējās organizācijas (VO) 50 gadu jubileja, kuras laikā notika Svinīgā jauno biedru uzņemšana.

Ar 2008. g. 1. septembri Jelgavas TO pievienota Bauskas VO. Esam paguvuši apsekot daļu tās biedru, nodibināt kontaktus un sekmīgu sadarbību ar Bauskas VO priekšsēdētāju.

Esam panākuši ar skaņu aprīkota luksofora ieviešanu Jelgavā un ar Jelgavas domes atbalstu, kā arī sadarbojoties ar Liepājas Neredzīgo biedrību, organizējām semināru par vides pieejamības standartiem un to praktisku ieviešanu Jelgavā «Vides pieejamības standarti un principi cilvēkiem ar redzes traucējumiem, Universālā dizaina nozīme vides pieejamības veidošanā».

Piedalījāmies arī Jelgavas integrācijas komisijas sēdē, lai piedalītos vides pieejamības uzlabošanā. Esam veikuši vides pieejamības novērtēšanu (monitoringu) Jelgavas sabiedriskajās iestādēs un vērsušies pie šīm iestādēm ar lūgumu novērst esošās nepilnības vides pieejamībā.

Jelgavas dome ir materiāli atbalstījusi Ziemassvētku pasākuma rīkošanu un sniegusi palīdzību pieredzes apmaiņas braucienam uz Cēsu TO, kā arī veikusi bezmaksas ūdensvada ievilkšanu mūsu biedrības telpās.

Jelgavas domes organizētajā NVO atbalsta programmas rīkotajā projektu konkursā startējām ar diviem projektiem «Sakārtojam vidi» un «Aktīvi visi kopā», kuri abi tika apstiprināti un realizēti. Projekts «Aktīvi visi kopā» bija vērsts uz jauno biedru apzināšanu un iesaistīšanu LNB, biedrības telpu labiekārtošanu un redzes invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot viņus sabiedriskajā dzīvē. Projekta «Sakārtojam vidi» ietvaros notikusi labiekārtošana (sanitārā mezgla sakārtošana).

Saldus dome sniegusi iespēju doties ekskursijā uz Vidzemi (Sigulda, Salaspils botāniskais dārzs un Cēsu pilsēta), savukārt, Saldus rajona padomes projektu konkursā startējām ar projektu «Tavā ceļā neredzīgais — proti palīdzēt», kura laikā veicām bukleta par Jelgavas TO izveidi un iespiešanu, izplatījām šo bukletu sabiedriskajām un medicīnas iestādēm, kā arī veicām informatīvu kampaņu Saldus rajona un pilsētas skolās, lai informētu skolēnus par redzes invalīdiem, viņu dzīvi, vajadzībām un sniegtu informāciju par rīcību un uzvedību redzes invalīda sabiedrībā.