Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem nodrošinās suņus-pavadoņus

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2009Nr. 9 - 2009

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem nodrošinās suņus-pavadoņus
www.lm.gov.lv

Lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu ikdienu, tuvāko gadu laikā ar Eiropas fondu atbalstu plānots viņiem nodrošināt suņus-pavadoņus un piedāvāt dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Jau no šī gada augusta Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību sākusi īstenot projektu, lai sniegtu un pilnveidotu sociālās rehabilitācijas iespējas cilvēkiem ar redzes traucējumiem visā Latvijā.

Vienlaikus ar jau iepriekš piedāvātiem rehabilitācijas pakalpojumiem, cilvēkiem ar redzes traucējumiem tiks sniegts jauns pakalpojums, proti, iespēja iegādāties suņus-pavadoņus. Tāpat šie cilvēki varēs saņemt tehniskos palīglīdzekļus, piedalīties dažādās motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmās, apgūt jaunas prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas darba tirgū u. c.

Cilvēki ar redzes traucējumiem varēs arī piedalīties psiholoģiskās adaptācijas treniņos, apgūt orientēšanās un pārvietošanās iemaņas, mācīties Braila rakstu, tiflotehnikas un specializēto datortehniku lietošanu, kā arī apgūt saskarsmes un radošās pašizpausmes iemaņas. Nozīmīga būs arī sniegtā iespēja apgūt pašaprūpes iemaņas, proti, pagatavot ēdienu, lietot sadzīves tehniku, rūpēties par augiem un dzīvniekiem, uzkopt, rūpēties par veselību u. c.

Pasākumos varēs iesaistīties cilvēki ar redzes traucējumiem, pilnīgi neredzīgi, vājredzīgi un cilvēki, kuriem redzes traucējumi ir viena no vairākām nopietnām veselības problēmām. Pakalpojumus nodrošinās pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Eiropas i Sociālā fonda (ESF) atbalstītā projekta mērķis ir mazināt sociālo atstumtību un veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem iekļaušanos darba tirgū.

Projekta īstenošanai ar ESF atbalstu kopumā tiks ieguldīti gandrīz 2 milj. latu un to i īstenos līdz 2013. g. 31. decembrim. Vairāk informācijas par projektu un sociālās rehabilitācijas iespējām var saņemt LNB.