Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos varētu iesaistīt apmēram 49 tūkst. Bezdarbnieku

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2011Nr. 7 - 2011

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos varētu iesaistīt apmēram 49 tūkst. Bezdarbnieku
www.lm.gov.lv

Ņemot vērā, ka šī gada beigās noslēgsies tā dēvētais simtlatnieku pasākums, valdība konceptuāli atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) iniciatīvu no 2012. gada janvāra atjaunot nodarbinātības pasākuma «Algotie pagaidu sabiedriskie darbi» īstenošanu.

LM norāda, ka iespējamais darba vietu skaits, kas veidosies tautsaimniecībā, nav pietiekams, lai lielākā daļa reģistrēto bezdarbnieku varētu iekļauties darba tirgū. Prognozes liecina, ka situācija darba tirgū Latvijā neuzlabosies strauji, tādēļ nepieciešami papildus ieguldījumi bezdarbnieku atbalstam aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros, t. sk., turpinot sabiedrisko darbu programmu. Ja nākamgad bezdarbniekiem netiks sniegts atbalsts nodarbinātības pasākumu veidā, pieaugs trūcīgu personu skaits, kā rezultātā palielināsies arī sociālā spriedze un emigrācija.

 

Tāpēc plānots, ka tuvāko pāris gadu laikā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu un valsts līdzfinansējumu pašvaldībās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos varētu iesaistīt apmēram 49 tūkst. Ilgstošo bezdarbnieku. Turklāt minētais pasākums būs sasaistīts ar sociālajiem pakalpojumiem, lai motivētu ilgstošos bezdarbniekus iesaistīties darba tirgū, uzturētu un attīstītu viņu darba iemaņas, īpaši reģionos un novados, kur ir augsts bezdarba līmenis un ierobežots darba vietu skaits. Līdz ar to galvenokārt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos plānots iesaistīt tos bezdarbniekus, kas jau šobrīd ir vērsušies sociālajā dienestā pēc palīdzības.

Pagaidu darbos varēs iesaistīties cilvēki, kas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki ir reģistrējušies vismaz 6 mēnešus un nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai vecuma pensiju. Veikt mazkvalificētus sabiedriskos darbus pašvaldībā varēs līdz 4 mēnešiem, par paveikto ik mēnesi saņemot 100 latus. Tāpat par bezdarbnieku tiks veiktas apdrošināšanas obligātās iemaksas pensijas apdrošināšanai.

Aprēķini liecina, ka ar ESF un valsts budžeta atbalstu no 2012. gada līdz 2013. Gadam pasākuma īstenošanā būtu nepieciešams ieguldīt apmēram 23 milj. latu. Pasākumu īstenos NVA sadarbībā ar pašvaldībām.

Atgādinām, ka pašlaik bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, ir iesaistījušies tā dēvētajā simtlatnieku pasākumā jeb veic mazkvalificētus darbus pašvaldību izveidotās darba prakses vietās, ik mēnesi saņemot stipendiju 80 latu apmērā.

Veicot pasākuma izvērtējumu, neatkarīgi eksperti ir secinājuši, ka pasākuma laikā saņemtā stipendija ir būtisks devums mājsaimniecību budžetā. 67% aptaujāto mājsaimniecību norādījušas, ka pasākums ir ļoti nozīmīgs sociālais atbalsts ekonomiskās krīzes apstākļos un secināts, ka lielai daļai mājsaimniecību stipendija ir bijis vienīgais iztikas avots. Tāpat pasākums ir finansiāli izdevīgs un pozitīvi ietekmē pašvaldību budžetu, jo tika sniegts finansiāls atbalsts darba inventāra iegādei un darbu paveikšanai, ko citādos apstākļos nevarētu atļauties veikt.