Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Jubilejas vētra Jelgavas TO

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2011Nr. 9 - 2011

Jubilejas vētra Jelgavas TO
Svetlana Sproģe

Diena kā jau diena, pavisam vienkārša. Nekas nevēsta par slikta laika tuvošanos, lai arī pa brītiņam nolīst pa kādai lietus lāsei, visā visumā, diena ir saulaina. Arī rudens nav pasteidzies nokrāsot koku lapas dzeltenajos un sarkanajos toņos, tik šur tur ietriepis ar krāsu otu koku zaros pa kādam dzeltenam vai oranžam plankumam, radot apbrīnojami skaistu un neparastu noskaņu.

Un tomēr... Vētra tuvojas! Ne gluži dabas stihija, kas ir gatava noslaucīt visu savā ceļā un atstāt tukšumu, bet gan vētra, kas pāršalc, lai uzbangotu emociju un pacilātības vilni, un aiz sevis atstātu patīkamu atmiņu straumi. Šī vētra ierodas katru gadu, tomēr šajā gadā un šodien tā ir īpaša un svarīga, un tai ir dots vārds «Jelgavas TO 50 gadu jubileja».

Ja jau līdz šim esam runājuši par vētras alegorisko klātesamību, tad tā arī turpināsim sekot līdz notiekošajam 16. septembra dienā.

Kā jau noskaidrojām, tad šī raksta galvenais notikums ir Jelgavas TO 50 gadu jubileja, kuras svinēšanas epicentrs notika Jelgavā Sporta kompleksā «Zemgale». Šī kompleksa ērtajās, mājīgi un gaumīgi iekārtotajās kafejnīcas telpās bija sanākušas vairāk nekā 40 personas, lai kopīgi nosvinētu šo nozīmīgo jubileju. Cilvēki bija sabraukuši no tuvākām un tālākām Latvijas malām. Protams, pamatā Jelgavas TO biedri, kurus šis pasākums skar vistiešāk.

Pasākuma dalībniekiem ierodoties svinību telpās, tos sagaida pieklusināti skanoša mūzi-ka, klāti svinību galdi un jau ieradušos cilvēku savstarpējā čalošana, kas viss kopā rada jauku noskaņojumu. Kad visi ieņēmuši savas vietas, iepazinušies ar blakus sēdētājiem un tuvāko apkārtni, tad arī sākas gaidīšana un patīkams satraukums ziņkārē par vakara turpinājumu.

Tiek noskaņoti mikrofoni, un vakars var sākties... Tiek teikti ievadvārdi prozā un oficiālo vakara daļu atklāj Jelgavas TO valdes priekšsēdētāja Svetlana Sproģe ar vārdiem, ka «50 gadi vienai organizācijai ir ļoti pieklājīgs gadu skaitlis, un man ir prieks, ka mēs to varam nosvinēt kopīgi tik kuplā skaitā. Paldies visiem, kuri ir ieradušies, lai būtu kopā un atbalstītu mūs šajā dienā».

Turpinot programmu, pasākuma vadīšana tiek nodota Ilzes Makarovas Makaronokas ziņā, kura ar savu skanīgo balsi uzsāk Jelgavas TO vēstures «Atmiņu vētru». Ļoti lakoniski un nepārspīlēti klātesošie tiek iepazīstināti ar organizācijas pirmsākumiem, tās pirmo valdes priekšsēdētāju, darbību un aktivitātēm. Ar klusuma brīdi tiek godināts nesen mūžībā aizgājušais pirmais valdes priekšsēdētājs Visvaldis Zīlītis. Soli pa solim «Atmiņu vētra» atklāj svarīgākos notikumus, kas notikuši gadu desmitos. Brīdī, kad tiek atskaņots sens ieraksts, kurā skan nu jau vairs neeksistējošā, bet savulaik Jelgavas TO labi pazīstamā, sieviešu ansambļa «Sarma» balsis, telpā atskan nopūtas un pat daži šņuksti par aizgājušo laiku, draugiem un dienām, telpā novējo aizkustinājuma vēsma. Šajā kontekstā tiek dots vārds «vecās gvardes» pārstāvim Guntim Zvīgulim, kuri sevi ir nodēvējuši šādi, jo ir organizācijas biedri gandrīz no tās pirmsākumiem. Svaigi palikuši atmiņā vārdi, kas tika teikti: «Ar tādu vadību, kāda ir šodien, tik aktīvu un mērķtiecīgu, Jelgavas TO var tikai attīstīties un iet uz augšu! Tā turēt!»

«Atmiņu vētrai» turpinot savu virzību jau tuvāk mūsdienām, tiek pieminēta arī bibliotēka un tās neatņemamais svarīgums cilvēku ar redzes problēmām dzīvē. Vārds tiek dots Jelgavas fi liālbibliotēkas bibliotekārei Dzintrai Spalvai, kura iepazīstina klātesošos ar bibliotēkas pirmsākumiem un attīstību Jelgavas pilsētā, kā arī tiek nosaukti visaktīvākie lasītāji,kuri ir izlasījuši vairāk nekā 200 grāmatas gadā. Pagājušā gada līderis izlasīto grāmatu skaita ziņa ir Voicehs Ostrovskis no Tukuma, kurš izlasījis 235 grāmatas.

Starp nopietnajām atmiņu un vēstures runām, klātesošos priecēja bērnu balsis. Ar baudījumu varēja noklausīties mazā puisēna Jāņa Landmaņa solo dziedājumā, kā arī bērnu popgrupas «Odziņa» balsis, kas telpā ieviesa priecīgu noskaņojumu, nepiespiestību un pacilātību.

Un tad «Atmiņu vētra» nonāca līdz 2009. g. svarīgākajam notikumam Jelgavas TO dzīvē. Tas ir Eiropas sociālā fonda un Latvijas valsts finansēta projekta «Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā» uzsākšana un realizēšana, kura laikā cilvēkiem ar redzes problēmām tiek pavērtas plašākas iespējas apgūt dažādas iemaņas un prasmes. Šis projekts daudziem no Jelgavas TO biedriem ir palīdzējis kļūt aktīvākiem un patstāvīgākiem, kā arī palīdzējis atklāt sevī jaunas spējas un talantus. Lielisks piemērs ir Helēna Sičevska, kuras pašas radītie dzejoļi gan liek pasmaidīt par pikantām lietām, gan nopietni iepazīstina ar projektā notiekošajām aktivitātēm. Vakara laikā gan Helēna pati deklamēja savus dzejoļus, gan arī tie tika nolasīti ar citu palīdzību. Jelgavas TO projektu vada un realizē koordinatore S. Sproģe un koordinatora palīgs Ilze Makarova, kurām ne mazums nākas nopūlēties, lai visi būtu apmierināti, tā sacīt, lai vilks paēdis un kaza dzīva.

Tā nu nonākam šodien un tagad, un sākas oficiālās daļas apsveikumu posms. No organizācijas valdes priekšsēdētājas saņem apsveikumus aktīvākie organizācijas biedri, par to, ka vienmēr ir gatavi palīdzēt un būt klāt vajadzīgos brīžos, un tie ir Valentīna Ābolkalna, Dzintars Ģērmanis, Ieva Eižvertiņa, Edvīns Bisenieks un Dzintra Spalva. Tālāk apsveikumi sāk birt no ciemiņu puses, tiek veltīti apsveikumu vārdi un pateicība par sadarbību S. Sproģei no Jelgavas domes pārstāvjiem, kuru pasākumā pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčēnoks un Sabiedrības integrācijas centra vadītāja Rita Vectirāne. Neizpaliek laba vēlējumi un apsveikumi jubilejā no SIA LNB Rehabilitācijas centra valdes priekšsēdētājas Māras Heneles, kā arī no pārējā rehabilitācijas centra kolektīva. Jauku un sirsnīgu apsveikumu Jelgavas TO valdes priekšsēdētāja saņēma arī no sociālās rehabilitācijas aktivitāšu nodrošināšanas koordinatora Gata Grīntāla, kurš bija arī deleģēts nolasīt CV priekšsēdētāja Egona Zariņa apsveikumu. Ciemos atbraukuši bija arī Cēsu draugi, kuru novēlējums skanēja, lūk, kā: «Cilvēkam priekšā vienmēr ir kāds cits cilvēks. Lai mums vienmēr būtu līdzās kāds, kurš var sniegt palīdzīgu roku».

Par sapratni un līdzjūtību, par laipnību un spēju uzklausīt, par enerģiju un ieguldīto darbu apsveikumi un laba vēlējumi tika saņemti arī no pašiem Jelgavas un Bauskas organizāciju biedriem, kuri kā vien mācēja izteica savu pateicību darbiniekiem, kuri ar cilvēkiem strādā ikdienā. Ziedi, silti un draudzīgi, kā arī pateicības pilni vārdi neapsīka visu vakaru.

Vētra pieņemas spēkā, jo ofi ciālā daļa nu ir galā, un var sākties neofi ciālā daļa. Šo daļu uzsāk tautas deju kopa «Ozolnieki», kurā savu dejot prasmi rāda Jelgavas TO biedrs Dzintars Ģērmanis ar savu kolektīvu. Turpinājumā vakara gaitu nodrošina dzīvās mūzikas skanējums, ko Jelgavas TO 50 gadu jubilejā nodrošina no vistālākās Latvijas malas atbraukušais Daugavpils TO ciemiņš Dmitrijs Gavrilovs, kura lieliskais vokāls un skanīgā ģitāras spēle iepriecināja visus klātesošos. Visa vakara gaitā varēja dziedāt, dejot un baudīt garšīgu svētku mielastu.

Paldies visiem Jelgavas TO biedriem un viesiem par sirsnīgiem apsveikumiem! Klātesošo smaidīgās sejas, priecīgās sarunas, smiekli un savstarpējais humors radīja lielisku noskaņojumu. Dejas un dziedāšana, kopā būšanas prieks neizsīka visu vakaru. Var teikt droši, bez šaubām — jubileja tika nosvinēta godam.