Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Brīvprātīgie priekšālasītāji Ventspilī

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2013Nr. 2 - 2013

Brīvprātīgie priekšālasītāji Ventspilī

Solvita Štekerhofa, Ventspils Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Ventspils Galvenā bibliotēka sadarbībā ar LNB Ventspils filiālbibliotēku un Ventspils Augstskolas studentiem kopš 2012. gada 24. oktobra piedāvā Latvijā vēl nebijušu pakalpojumu — periodisko izdevumu priekšlasījumus cilvēkiem ar redzes problēmām. Vājredzīgajiem un neredzīgajiem Ventspils iedzīvotājiem priekšā lasa brīvprātīgā darba veicēji — Ventspils Augstskolas studenti. Idejas realizācijas sākumā projekta autori bija noraizējušies, ka brīvprātīgā darba veicēju varētu būt maz, bet viņi kļūdījās. Pieteicās vairāk nekā 20 studentu.

Šobrīd priekšā lasīšanas vakari ir reizi nedēļā plkst. 17 Ventspils Galvenajā bibliotēkā, Akmeņu ielā 2. Regulāri šajos vakaros piedalās četri līdz astoņi klausītāji. Katram klausītājam ir piesaistīts viens brīvprātīgais, kurš tad arī lasa priekšā klausītāja izvēlētos periodiskos izdevumus. Studentu brīvprātīgais darbs tiek veikts, ievērojot grafiku, un šobrīd aktīvi šo darbu veic 13 studentu: Ieva Vaivode, Sintija, Jakubovska, Elīna Eļmurzajeva, Marta Spridzāne, Linda Trumsiņa, Simona Gardoviča, Laura Jaunsone, Elita Grunde, Valda Dureika, Laila Cibuļska, Agate Ezera, Jana Bauģe un Edgars Bērziņš.

Nokļūšanu uz bibliotēku un atpakaļ no tās nodrošina Ventspils Kultūras centra mikroautobuss, kurā ir no sešām līdz deviņām sēdvietām. Tieši transporta pakalpojumi ir viens no būtiskākajiem šajā projektā, jo nokļūšana bibliotēkā daudziem vājredzīgajiem un neredzīgajiem bija lielākais šķērslis, lai nokļūtu bibliotēkā un atpakaļ.

Uzrunājot un aicinot iedzīvotājus ar īpašām vajadzībām izmantot bibliotēku gan informācijas iegūšanai, gan sociālo kontaktu veidošanai, no vienas puses, un, aicinot jauniešus iesaistīties brīvprātīgā darba kustībā savā brīvajā laikā, no otras puses, bibliotēkas mērķis ir sekmēt kādas iedzīvotāju grupas dzīves kvalitātes uzlabošanu un jaunu zināšanu, pieredzes, savu prasmju un talanta attīstību brīvprātīgā darba veicējiem.

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valsts, gan nevalstiskās un privātās organizācijās. Brīvprātīgā darba tradīcijas pasaulē ir aizsāktas vairāk nekā pirms 100 gadiem. Pirmās valstis bija Nīderlande un ASV, mūsdienās šī kustība ir ieguvusi starptautisku skanējumu. Citās pasaules valstīs brīvprātīgais darbs ir ļoti izplatīts, piemēram, Skandināvijas valstīs ap 30% iedzīvotāju darbojas kā brīvprātīgie, Vācijā tie ir 34%, ASV vairāk nekā 50% iedzīvotāju. Mērķtiecīgi un organizēti brīvprātīgo kustība Latvijā tiek attīstīta tikai no 1998. gada. Šobrīd Latvijā norit darbs pie brīvprātīgo darba tiesiskā regulējuma definēšanas.