Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Dvēseles vēstījums rēzekniešiem

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2013Nr. 2 - 2013

Dvēseles vēstījums rēzekniešiem

Ināra Zeltiņa, LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkas vadītāja

16. janvārī LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkas apmeklētāji kuplā skaitā bija pulcējušies uz tikšanos ar Vladislavu Trojānu — neredzīgu muzikantu no Daugavpils. Vladislavs pārsteidza klausītājus ar savu neparasti skaisto balsi un sirsnīgo izpildījumu, aizkustināja publiku gan ar nopietno, mazliet skarbo dziedāšanu un profesionālo ģitāras spēli, gan ar savu personību.

Tikšanās laikā Vladislavs mazliet pastāstīja par sevi, stāstījumu sākot ar to, ka «tēvam bija trīs dēli — divi gudri, trešais — muzikants». Dzimis, audzis, gājis skolā Vabolē (Daugavpils novads), jau kopš bērna kājas spēlējis un dziedājis. Vladislava īpašā balss ir dabas dots talants, jo mūzikas skolā viņš neesot mācījies. «Dziedāšana ir no mammas, instrumentu spēlēšana nāk no tēva,» saka Vladislavs. Jau skolā viņš spēlējis pūtēju orķestrī, pēc tam arī armijā orķestrī. Kā joku Vladislavs atceras, ka tikai dienesta otrajā gadā esot atklājies, ka viņš ir muzikants. Dabūjis pat rājienu, jo nav pateicis uzreiz. Uz ko viņš atbildējis: «Bet vai tad man kāds jautāja?». Pēc dienesta armijā sekoja darbošanās dažādās mūzikas grupās. Tad nāca kāzu muzikanta slavas laiks. Vladislavam atmiņā palicis draugu teiciens: «kas par dziesmu bez bajāna, kas par kāzām bez Trojāna!»

Vladislavs Trojāns kā jauns talants tika pamanīts tieši Rēzeknē, kad 1993. gadā Latgales televīzijas mūzikas festivālā izpildīja savas dziesmas. Viņam tika izteikti perspektīvi piedāvājumi, varēja sekot grandiozi panākumi, ja vien nenāktu nelaime — slimība. Dažu dienu laikā Vladislavs zaudēja redzi. Sākumā šoks bija milzīgs, bet, laikam ejot, nācās samierināties ar dzīvi tumsā. Sapratis, ka pasauli sev apkārt pārveidot un pielāgot jaunajai dzīvei nav viņa spēkos, nolēma pārveidot pats sevi. Vladislavs sāka apmeklēt dažādas nodarbības sociālajā rehabilitācijā, LNB Rehabilitācijas centrā apguva pinēja amatu.

«Mēs pinam grozus, paplātes no kārklu klūdziņām. Ar glanci visā profilā, kaut paši neredzam», dzied Vladislavs par neredzīgiem pinējiem.

Neskatoties ne uz kādām dzīves grūtībām, mēs, rēzeknieši, Vladislavu iepazinām kā jautru, enerģisku, dzīvespriecīgu un humora pilnu cilvēku. Uz jebkuru sarunas biedra teikumu, izteicienu Vladislavs reaģē ar dziesmu. Atliek vien nobrīnīties, cik bagāts ir viņa dziesmu pūrs.

Koncertā izskanēja gan latviešu tautasdziesmas, krievu romances, gan šlāgeri un maz pazīstamu autoru dziesmas, kā arī paša mūziķa dziesmas. Izpildot latviešu tautasdziesmas, mūziķis akcentē savu piederību Latvijai. Liegi romantiskas sajūtas mijas ar enerģisku, aktīvu dziedāšanu un spēlēšanu, ar spēcīgu emocionālo lādiņu. Un tās jau ir ievērojamā krievu dzejnieka, mūziķa un aktiera Vladimira Visocka dziesmas, kuras ieņem īpašu vietu Vladislava Trojāna koncertprogrammā.

Koncerta laikā Vladislavs vairākkārt uzsver, ka mūzikā viņa elks un savā ziņā arī skolotājs ir tieši Vladimirs Visockis. Un var pamanīt, ar kādu cieņu un bijību neredzīgais mūziķis izturas pret iemīļotā mākslinieka piemiņu.

«Lai mana balss jums par prieku skan,
Piederu jums, tikai, tikai jums.
Un mana balss un mana sirds
Tā pieder jums!»

 

Sirsnīgi un mazliet skumji skan viņa balss dziesmā «Es piederu jums.
Ieklausoties muzikanta dvēseles vēstījumā, ikviens no mums varēja atrast kādu sev būtisku atziņu. Sirdī un prātā vēl aizvien skan skaistā un smeldzīgā balss.

Īsts un patiess izvērtās Vladislava Trojāna koncerts. Harmoniska sadarbība un pozitīvas enerģijas apmaiņa sekmēja dueta izveidi: rēzekniete Tatjana Lebedeva pārliecinoši izpildīja krievu romances Vladislava Trojāna ģitārspēles pavadījumā. Mūsu bibliotēkas lasītāja Inese Boļšakova veltīja ciemiņam savu dzeju, bet Aleksandrs Sedihs izpildīja pašsacerētās dziesmas, viena no kurām — veltījums dzimtajai Rēzeknei — bija pirmatskaņojums.

Paldies Daugavpils filiālbibliotēkas vadītājai Ainai Lipiņai par atbalstu kontaktu nodibināšanā ar talantīgo mūziķi no Daugavpils! Un īpašs paldies pašam Vladislavam Trojānam par iespēju caur dziesmām ielūkoties mūziķa dvēseles dziļumos!

Trojans