Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2014Nr. 6 - 2014

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju

No 2014. gada 12. līdz 16. maijam deviņi Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un brīvprātīgā darba veicēji EEZ projekta «Pilnveidojot sevi sabiedrībai» aktivitāšu ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vācijas pilsētu Hamburgu.

2014. gada 13. maijā apmeklējām Hamburgas Neredzīgo bibliotēku (Centralbibliothek für Blinde), kurā tikāmies ar tās vadītāju Elki Dittmeri. Vadītāja pastāstīja par bibliotēkas vēsturi, iepazināmies ar tās darbību, struktūru, audio ierakstu iekārtām, braila printeriem u. c. Bibliotēkā pieejamas apmēram 6000 dažādu grāmatu, arī braila rakstā un audio ierakstos. Šo bibliotēku izmanto apmēram 100 cilvēku. Brailu Vācijā mācās arvien mazāk neredzīgo bērnu, tie labprātāk izmanto jaunās tehnoloģijas — Daisy audio grāmatas un datora programmas. Bibliotēkā ir pieejamas ap 7000 audio grāmatas, un visas grāmatas ir pieejamas datorā speciālā programmā.

Šajā dienā apmeklējām arī apmācības centru «BFW Hamburg», kurš darbojas līdzīgi mūsu Sociālās integrācijas valsts aģentūras apmācību centram Jūrmalā. Šī ir viena no apmācību filiālēm, kurā cilvēki ar redzes invaliditāti mācās lasīt un rakstīt braila rakstā, strādāt ar datoru. Apmācību centrā cilvēki ar invaliditāti iegūst jaunu profesiju un vēlāk viņiem palīdz atrast darbu. Pēc apmācībām apmēram 70% cilvēku ar invaliditāti atrod darbu.

Bijām arī sociālajā uzņēmumā «Elbe Werkstätten», kurā strādā cilvēki ar dažāda veida invaliditāti. Šis uzņēmums ir viens no lielākajiem Vācijā un pieder pašvaldībai. Šāda veida uzņēmumi Hamburgā ir apmēram 50. Tur invalīdi strādā iepakošanas, montāžas, ēdināšanas, gastronomijas, galdniecības, metālapstrādes, tekstilapstrādes u. c. darbus.

14. maijā apmeklējām Hamburgas Ģimenes lietu un darba ministriju, uzzinājām par sociālo darbu Hamburgā, par neredzīgu un vājredzīgu cilvēku integrēšanu un nodarbināšanu. Tikāmies arī ar Cilvēku ar invaliditāti iekļaušanas biroja pārstāvjiem, kuri nodarbojas ar Universālā Dizaina ieviešanu Hamburgā, palīdz pielāgot cilvēkiem ar kustību traucējumiem viņu dzīves vietas. Apseko jaunās būves un pārbauda, vai tās ir pielāgotas atbilstoši Universālā Dizaina prasībām.

15. maijā bijām Hamburgas Neredzīgo un vājredzīgo biedrībā, kurā tikāmies ar sociālo darbinieci Aneti, kura pastāstīja par biedrības darbību un veda mūs ekskursijā pa biedrības telpām. Biedrības 4 nodaļas atrodas dažādos Hamburgas rajonos, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem būtu iespēja darboties tuvāk savai dzīves vietai.

Bijām arī sociālajā uzņēmumā «Dialog in Dunkel», kurā pilnīgā tumsā varēja iejusties neredzīgu cilvēku sajūtās. Šo ekskursiju vadīja neredzīgs gids. Staigājot pa dažādām istabām pusotru stundu, izbaudījām dažādas smaržas un sajūtas, šķērsojām ielu, braucām ar laivu, aptaustījām dažādus priekšmetus, iepirkāmies tumšā kafejnīcā utt.

Kopumā šis brauciens bija ļoti vērtīgs! Uzzinājām un redzējām daudz ko jaunu, bija lietas, ko gribētu ieviest arī pie mums. Staigājot pa pilsētu, vērojām arī vides un informācijas pieejamību ielās, transportā, iestādēs u. c. Secinājām, ka Universālā Dizaina principi Hamburgā tiek ievēroti ne pārāk labi. Liepāja tomēr ir daudz pieejamāka pilsēta cilvēkiem ar invaliditāti.