Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Apstiprināti MK noteikumu nr. 1472 grozījumi mūsu darbam

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2014Nr. 9 - 2014

Nodaļa — Latvijas Neredzīgo biedrībā


Apstiprināti MK noteikumu nr. 1472 grozījumi mūsu darbam
Anita Zvirgzde

Gandrīz gada garumā LNB vadošās amatpersonas palīdzēja Labklājības ministrijai veikt grozījumus svarīgākajos mūsu darbību reglamentējošajos MK noteikumos nr. 1472 — «Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus — tiflotehniku un surdotehniku». Beidzot pieņemti noteikumu grozījumi (MK noteikumi nr. 505), un tie stājušies spēkā 2014. gada 29. augustā. Kas tajos svarīgākais?

Valsts atbalsts trim suņiem-pavadoņiem

Šo MK noteikumu 27. pants nosaka valsts atbalstu tiem trim suņiem-pavadoņiem, kuri tika iegādāti LM un LNB kopīgi realizētajā projektā laika posmā no 2009. līdz 2013. gadam:

«Personām, kurām darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» papildinājuma 1.4.1.2.2. apakšaktivitātes «Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem» ietvaros īstenotā un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta «Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā» ietvaros uzsākta suņa-pavadoņa pakalpojuma sniegšana, projekta ilgtspējas nodrošināšanai līdz 2018. gada 29. septembrim biedrība sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursa ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina suņa-pavadoņa pakalpojuma saņēmēju īpašumā esošo triju suņu-pavadoņu uzturēšanas izdevumu segšanu atbilstoši biedrības un suņa-pavadoņa pakalpojuma saņēmēju noslēgtajiem līgumiem par suņa pavadoņa pakalpojuma sniegšanu.»

Jauni palīglīdzekļi

MK noteikumu nr. 1472 Pielikums «Tehniskie palīglīdzekļi — tiflotehnika un surdotehnika» stājas spēkā no 2015. gada 1. janvāra. Tas papildināts ar 7 jauniem palīglīdzekļiem, kas piešķirami cilvēkiem ar redzes traucējumiem: — glikometrs ar runas funkciju, — šķidruma līmeņa noteicēji ar skaņas funkciju, — diega ievēršanas palīglīdzekļi, — gaismas (absorbcijas) filtri, — termometrs klimatisko apstākļu mērīšanai ar runas funkciju, — pildspalvas ar runas funkciju teksta nolasīšanai no speciālām uzlīmēm (komplektā pildspalva un uzlīmes teksta nolasīšanai), — datorpeles ar palielinājuma funkciju (jāiesniedz izziņa no mācību iestādes vai darbavietas, ka konkrētais palīglīdzeklis nepieciešams darbam/mācībām).

Lai pieteiktos uz šiem jaunajiem palīglīdzekļiem, cilvēkiem ar redzes traucējumiem jau tagad ir iespēja rakstīt iesniegumu LNB Tiflotehnikas nodaļai, lai līdz gada beigām biedrībai būtu informācija par daudzumu, kādā veikt iepirkumu šiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kad pienāks 2015. gads.

Svarīgi atcerēties — šo jauno palīglīdzekļu iegādei rakstīt atsevišķu iesniegumu! Jo LNB vēl arvien turpina izsniegt cilvēkiem daudzus citus tehniskos palīglīdzekļus, un nevajadzētu rakstīt tos kopā. Kārtība iepriekšējā — jāraksta iesniegums, jāpievieno invaliditātes dokumenta kopija vai atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (oriģināls).

Nākamajā «Rosmes» numurā mēs publicēsim pilnu tehnisko palīglīdzekļu sarakstu, kāds pašreiz pieejams par valsts līdzekļiem LNB Tiflotehnikas nodaļā.

Atcerieties — šis jaunais, papildinātais palīglīdzekļu saraksts stājas spēkā tikai 2015. gada 1. janvārī.

Pieciem palīglīdzekļiem mainīti saņemšanas nosacījumi

Šis jaunais MK noteikuma Pielikums paredz tehnisko palīglīdzekli — diktofonu piešķirt tikai tām personām ar redzes traucējumiem, kurām tas nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam. Līdz šim tos piešķīra ikvienam, un varēja pieteikties tikai uz vienu no palīglīdzekļiem — diktofonu vai atskaņotāju. Jaunajā Pielikumā šādu ierobežojumu nav — atskaņotāju varēs saņemt ikviens.

Vēl viena izmaiņa — līdz šim varēja pieteikties saņemt vai nu ķermeņa svarus, vai virtuves svarus. Jaunajā Pielikumā šādu ierobežojumu nav. Arī specializētās datorprogrammas teksta palielināšanai un/vai pārvēršanai skaņā vai braila rakstā no 2015. gada 1. janvāra varēs saņemt ikviena persona ar redzes traucējumiem. Līdz šim tās piešķīra tikai tiem, kas studē vai strādā.

Tieši tas pats attiecas uz elektroniski palielinošiem palīglīdzekļiem — no 2015. gada 1. janvāra tiem varēs pieteikties ikviens.

Lūgums ņemt vērā, ka līdz 2015. gada 1. janvārim LNB Tiflotehnikas nodaļa izsniedz tehniskos palīglīdzekļus pēc iepriekšējo MK noteikumu Pielikuma «Tehniskie palīglīdzekļi — tiflotehnika un surdotehnikas». Tāpēc, ja vēlaties pieteikties palīglīdzeklim, kam mainīti saņemšanas nosacījumi (diktofonam, svariem, datorprogrammām vai elektroniski palielinošiem palīglīdzekļiem), tad iesniegumu LNB Tiflotehnikas nodaļai rakstiet ne ātrāk kā 2015. gada janvārī.

Kur izlasīt jaunos noteikumus

Ar jaunajiem MK noteikumiem ikviens var iepazīties internetā likumi.lv, izlasīt laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» (nr. 169, 28.08.2014.), Labklājības ministrijas mājaslapā (www.lm.gov.lv) vai LNB mājaslapā nodaļā «Ziņas» (lnbiedriba.lv).

Variet vaicāt arī LNB Tiflotehnikas nodaļā Rīgā vai mūsu biedrības teritoriālajās organizācijās visā Latvijā.