Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

«Radošais izaicinājums» — jauns projekts mūsu biedrībā

PakalpojumiŽurnāls RosmeArhīvs2014Nr. 9 - 2014

«Radošais izaicinājums» — jauns projekts mūsu biedrībā
Anita Zvirgzde

2014. gada 1. septembrī Latvijas Neredzīgo biedrība sāka īstenot projektu «Radošais izaicinājums», kurā tiek iesaistītas četras pilsētas un to reģioni: Rīga, Rēzekne, Cēsis un Ventspils.

Projekta mērķis

Projekta mērķis — sniegt inovatīvus sociālos pakalpojumus personām ar redzes invaliditāti, iesaistot profesionāļus no Latvijas Mākslas akadēmijas, veidojot produktus, kas būtu interesanti plašam patērētāju lokam, tā veicinot redzes invalīdu nodarbinātību un pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā.

Tiks renovētas aktivitātēm nepieciešamās telpas Rīgā, Strazdumuižas dienas centrā, organizēts LNB darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu, seminārs sociālajiem darbiniekiem un kapacitātes stiprināšanas pasākums darbiniekiem, organizēti publicitātes pasākumi, lai veicinātu sabiedrības informētību par personu ar redzes invaliditāti tiesībām un iespējām.

Partneris — Lietuvas Neredzīgo un redzes invalīdu asociācija — dalīsies pieredzē, nodrošinās ekspertīzi nodarbinātības veicināšanas, darba prasmju paaugstināšanas un profesionālās rehabilitācijas attīstības jautājumos.

Aktivitātes dalībniekiem

No š.g. 1. novembra līdz 2016. gada martam cilvēki ar invaliditāti Latvijā varēs apmeklēt LNB dienas centrus Cēsīs, Rēzeknē un Ventspilī, kā arī dienas centru Rīgā (LNB Rehabilitācijas centra telpās), lai iesaistītos projekta radošajās darbnīcās, sporta nodarbībās, kā arī darba prasmju un nodarbinātības aktivitātēs.

Mākslas akadēmijas darbinieku un studentu vadībā būs iespēja radīt jaunu, unikālu produktu, kurš spētu konkurēt tirgū, tādējādi sniedzot nodarbību apmeklētājiem iespēju nākotnē aktīvi iesaistīties sociālā uzņēmējdarbībā.

Un šeit fantāzijai nav robežu — ir iespēja pērļot, pīt klūdziņas, mezglot, adīt, veidot keramikas izstrādājumus vai tapot un filcēt.

Svarīgi, lai cilvēki ar invaliditāti iedrošinātos uzturēt aktīvu dzīvesveidu, uzlabotu savu fizisko veselību un attīstītu savas unikālās prasmes, tādējādi nodrošinot sev darbu un iztikas līdzekļus.

Iespējas LNB darbiniekiem

Arī biedrības darbiniekiem šajā projektā būs iespējas papildināt savas zināšanas un prasmes.

Jau š.g. oktobrī viņi dosies uz Lietuvu, lai iepazīstos ar Lietuvas Vājredzīgo un redzes invalīdu asociācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un pieredzi par sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanu.

Bet 2015. gada maijā LNB vadošie darbinieki apmeklēs semināru, lai uzlabotu savas prezentācijas prasmes, komunikāciju ar medijiem un prasmes uzrunāt ziedotājus.

Telpu renovācija

Svarīga daļa šajā projektā atvēlēta Strazdumuižas dienas centra telpu renovācijai Rīgā.

Lai nodrošinātu pieejamu vidi un palielinātu energoefektivitāti, tiks nomainīti logi, durvis, izlīdzinātas sienas un griesti. Paredzēts, ka Strazdumuižas dienas centra telpas sāks remontēt jau šā gada novembrī, bet svinīgi tās atklās 2015. gada jūlijā.

Informācijas izplatīšana

Šis projekts paredz informēt arī plašāku sabiedrību Latvijā.

Sociālo dienestu darbiniekiem tiks organizēts seminārs «Rehabilitācijas process kā nodarbinātības veicinātājs», kas iepazīstinās ar LNB darbu sociālās rehabilitācijas jomā.

Aktuālā informācija par šo projektu regulāri tiks publicēta LNB mājaslapas nodaļā «Projekti», šajā žurnālā un izplatīta reģionālajiem medijiem.

Š. g. 29. septembrī pl. 11 Strazdumuižas dienas centrā notika šī projekta svinīgā atklāšana — preses konference.

Projekta informācija

Sabiedrības integrācijas fonda NVO projektu programmas projekts «Radošais izaicinājums» saņēmis finansējumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros (Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/032).

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2014. — 30.04.2016.

Projekta īstenošanas reģioni: Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Rīga.

Projekta sadarbības partneri: Lietuvas Neredzīgo un redzes invalīdu asociācija, Latvijas Mākslas akadēmija.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Kopējās projekta izmaksas ir 110’459,76 eiro, no tiem LNB pašfinansējums ir 11’045,98 eiro.

Aktuālā projekta informācija atrodama: www.lnbiedriba.lv