Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Apbalvojums "Gada brīvprātīgais Jelgavā" Vilnim Lapkašam

Par biedrībuTeritoriālās organizācijas un juridiskie biedriJelgavas TO

Apbalvojums "Gada brīvprātīgais Jelgavā" Vilnim Lapkašam

Vilnis Lapkašs ir Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālās organizācijas biedrs kopš 2002.gada. Cilvēks, kurš rūpējas par vājredzīgu un neredzīgu cilvēku apzināšanu un iesaistīšanu LNB pasākumos. Vilnis pierāda pasaulei, ka cilvēki ar redzes problēmām aktīvi var iesaistīties dažādos sabiedriskos pasākumos, galvenais ir piedalīties un motivēt jaunus cilvēkus. Pateicoties Vilņa uzņēmībai un neatlaidībai, daudzi redzes invalīdi ir sapratuši, ka ar redzes zudumu dzīve neapstājas, vajag tikai iet un darboties. Šo brīvprātīgo Viļņa darbu jelgavnieki ir novērtējuši atzinīgi, tāpēc 5.decembrī Starptautiskā brīvprātīgo dienā, tika pasniegts Jelgavas domes Pateicības raksts par brīvprātīgā darba ieguldījumu, kuru Vilnis ir sniedzis līdzcilvēkiem no labas sirds.
Vilni šim apbalvojumam pieteica Jelgavas TO vadītāja Ilze Makarova-Makaronoka. Ilze par Vilni teic tā: "Kādam brīvprātīgais darbs saistās ar profesiju vai pienākumu pildīšanu, taču Vilnim tas saistās ar personu ar redzes traucējumiem Jelgavas Neredzīgo biedrības biedru apzināšanu, apvienošanu un saliedēšanu. Jelgavas Neredzīgo biedrībā Vilni mēdz saukt par kultorgu. Vilnis ar lielu prieku un milzīgu atbildību, aktīvu darbību pierāda visiem, ka arī persona ar daļēji liegtu redzi var zīmēt, sportot, peldēt, un, galvenais, saliedēt un motivēt, iedrošināt  arī citus jelgavniekus būt aktīviem".

Mēs esam patiesi lepni un priecīgi, ka mūsu vidū ir šādi cilvēki. LNB Centrālās valdes priekšsēdētāja Svetlana Sproģe savā un visas valdes vārdā saka lielu paldies Vilnim par viņa atsaucību, uzņēmību un optimismu, palīdzot cilvēkiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams.

Fotogalerija