Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

PROJEKTS „ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANA LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ĒKĀ BRAILA IELĀ 3, RĪGĀ”, VIENOŠANĀS NR.4.2.1.2/18/I/047

ProjektiEnergoefektivitātes projektiRīga › Aktuālie projekti

PROJEKTS „ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANA LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS ĒKĀ BRAILA IELĀ 3, RĪGĀ”, VIENOŠANĀS NR.4.2.1.2/18/I/047Latvijas Neredzīgo biedrībā noslēgusies projekta „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 3, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/18/I/047 īstenošana.

Projekta īstenošanas ietvaros ir noslēgušies energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi ēkai Braila ielā 3, ko veica SIA „BUILD INVEST LATVIA”, būvuzraudzību veica SIA „Marčuks” un autoruzraudzību nodrošināja SIA „Komercveiksmes”.

Galvenais projekta īstenošanas mērķis bija panākt siltumenerģijas patēriņa samazinājumu un sasniegt aprēķināto apkures energopatēriņu, kurš ir veiksmīgi izpildīts. Veicot energoefektivitāti paaugstinošos būvdarbus, tika panākts siltumenergģijas patēriņa samazinājums par 98,7 kWh/m2, pēc projekta īstenošanas sasniedzot kopējo enerģijas patēriņu 78,39 kWh/m2, t.sk. aprēķināto apkures energopatēriņu 59,98 kWh/m2. 

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veica projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvedis.

Projekts tika īstenots, veiksmīgi sadarbojoties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

 

2020.gada 18.jūnijs

Informāciju sagatavoja: Liana Freimane
Informāciju publicēja: Inese Kaktiņa