Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Baldones ielā 16, Ventspilī”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/052

ProjektiEnergoefektivitātes projektiVentspils › Aktuālie projektiLatvijas Neredzīgo biedrībā turpinās projekta Nr.4.2.1.2/18/I/052 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Baldones ielā 16, Ventspilī” īstenošana, bet faktiskā projekta darbība nenotiek.

Saskaņā ar 2020.gada 12.jūnija projekta grozījumiem, Projekta īstenošanas termiņš ir 13 mēneši, tas ir līdz 2020.gada 23.novembrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 103 600,52, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 88 060,44 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 15 540,08. 

Galvenās projekta darbības ir: 
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir - ārsienu un cokola siltināšana, ēkas jumta siltināšana un hidroizolācijas atjaunošana, durvju un logu nomaiņa un siltināšana, ēkas apgaismojuma modernizācija, pirmā stāva grīdas siltināšana; 
- tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
- būvuzraudziba; 
- autoruzraudzība; 
- projekta vadība; 
- publicitātes nodrošināšana. 

Faktiskā projekta īstenošana nav uzsākta, jo vispirms tiek izsludināts būvniecības iepirkums, lai novērtētu iespējamos projekta īstenošanas riskus un apzinātu būvniecībai plānoto summu atbilstību projekta budžetam.

Projekta īstenošanas ietvaros 2020.gada 11.jūnijā izsludināts Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Baldones ielā 16, Ventspilī (ID Nr.: LNB 2020/4 ERAF) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu - 2020. gada 25.jūnijs plkst. 10.00.

Iepirkumā saņemts viena pretendenta piedāvājums - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARBELLA RN Group".

2020.gada 6.jūlijā Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu – iepirkums beidzies bez rezultāta, jo Pretendents tiek izslēgts no tālākās piedāvājuma vērtēšanas kā neatbilstošs Pasūtītāja projekta budžeta finanšu iespējām.

Atkārtoti projekta īstenošanas ietvaros 2020.gada 8.jūlijā izsludināts Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Baldones ielā 16, Ventspilī” (ID Nr.: LNB 2020/6 ERAF) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu - 2020. gada 20.jūlijs plkst. 10.00.

Iepirkumā saņemti 2 pretendentu piedāvājumi: SIA "MARBELLA RN Group" un SIA "SAMRODE".

2020.gada 27.jūlijā Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu - Pretendentu SIA MARBELLA RN Group un SIA „SAMRODE” piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja projekta budžeta finanšu resursu iespējas un Pretendenti - SIA MARBELLA RN Group un SIA „SAMRODE”  tiek izslēgti no tālākās piedāvājuma vērtēšanas un dalības iepirkumā kā neatbilstoši Pasūtītāja projekta budžeta finanšu iespējām.

 

 

 

2020.gada 30.jūlijs