Lapas karte

login

27.
04.
2016

Sajūtas, kas tumsā skan


Žurnāla «Rosme» informācija par jauna projekta, ar uzrunājošo nosaukumu — «Sajūtas, kas tumsā skan» — pieteikumu, jau ir vēsture. Tā pieder šī gada februāra mēnesim. Ikviens žurnāla abonētājs saņēma spilgtu, tiešu uzrunu tieši savām sajūtām. Pienācis jau aprīlis. Latvijas Neredzīgo Biedrības TO mājvietās interese par to, kas skan akustiskajās koncertzālēs Liepājā un Cēsīs, kā skan Rīgas koncertzālēs, kādas izrādes skatāmas pilsētu teātros, ko godina kultūras pasākumi, kāda mākslinieka darbi pulcē interesentus izstāžu galerijās, atlikti nedaudz nostāk. Šodien, ikdienā ārēji uzmanību nesaistoša ēka, Rīgas pilsētas Strazdumuižas klubs, aicina ne jau uz pērienu, bet gan ar mulsuma pārņemtām sajūtām pulcēties vienkopus daudziem tik ierastajā skatītāju zālē.

Ir sākušās neparastas dienas! Dienas ar uzrunu, kāda līdz šim nav izskanējusi apkaimē. Vārds «projekts» valsts mērogā izskan arvien biežāk kādā no pilsētām, kādā no jomām. Nu tas atkal ir sasniedzis Strazdumuižu. Deja, mūzika, dzīvais vārds, dziesma, ritmika un mūsdienās tik pārsteidzoši progresējošā gaismas spēle nu pulcēs baltā spieķa un melno, apaļo ietvaru briļļu īpašniekus!

 

Uzrunātie ir īpaši cilvēki! Tie ir cilvēki, kas dzimuši zem zvaigznes, kas cilvēkam šūpulī mēdz ielikt kādu no īpašiem talantiem. Tie lielākoties ir muzikāli apdāvināti cilvēki. Nereti pretimnācējam, kam rokās ir baltais spieķis un acis aizklāj melno briļļu apaļie ietvari, mūzika ir vienīgais viņa sevis izteikšanas veids šai pasaulē. Brilles nav palīglīdzeklis, lai skatītu pasauli. Brilles ir signāls pasaulei, ka pretimnācējs ir īpašs cilvēks!
Projekta radošā iecere ietvers minētās jomas vienā lielā koncertuzvedumā. Darbojošās personas, kam ikdienas dzīvē nepieciešams pavadonis, nu kļūs par patstāvīgiem māksliniekiem ar savu sniegumu skatītājam!
Strazdumuižas klubā mēģinājumos valda atvērto durvju diena. Pats pirmais mēģinājums – neaizmirstams! Krēslu rindas zālē ir sabīdītas gar sienām. Spodrā grīda laistās saulītes zaķīšu rotaļās. Grīdas lielais laukums ir sava veida pretnostatījuma arēna. Telpas saulītes apspīdētajā pusē, projekta vadītājas Sandras Smonas iedrošināts, nenoliedzama mulsuma pārņemts, izkliedētu līniju veido radošais personāls. Tā ir spēcīga radošo spēku koncentrācija. Pretī, visas sienas garumā, uz garā līnijā noliktiem krēslu savienojumiem, mulsuma pārņemti sēdvietas ir ieņēmuši drosminieki, kā viņus nākas dēvēt. Daudzi no viņiem pārstāv vairākas domubiedru, pat, nu jau drīkstam sacīt — potenciālo mākslinieku grupas. Tālākais no drosminiekiem ceļu mērojis no Rūjienas. Lielum lielākais vairākums no klātesošajiem ir saskārušies ar skatuves dēļiem. Ne vienā, ne otrā flangā nav diletantu! Sākotnējais mulsums projekta vadītājas balsī ātri vien pāriet uz stingru, noteiktu valodu. No projekta idejas līdz šodienai ir veikts liels administrēšanas darbs. Nu sākas jauns posms. Jāuzņemas atbildība un prasme savienot zāles abu līniju mulsumu vienā radošā vienībā!
Radošo pārstāvju valoda nepakļaujas striktai valodai. Mākslinieka iecere ir vīzija, tā veidojas un iegūst savas aprises darba procesā. Šodien radošais personāls tiekas ar materiālu, ar cilvēkiem, kas ir vienīgais, galvenais priekšnosacījums iecerētās vīzijas īstenošanai.
Pēdējais neizslēdz mulsumu tieši pārredzamās auditorijas uzrunā. Mulsums! Tam pamatā ir prāts. Vēl nevar apjaust visas iespējamās grūtības, ar kurām nāksies sastapties projekta īstenošanas gaitā. Radošs cilvēks zina, ka labākās zāles mulsuma kliedēšanai ir viena otra asprātība. Iepazīšanās laikā arvien iedzirkstas kāda smieklu šalts. Pretnostatījuma vēsums manāmi zūd. Zālē viens otru uzklausa, veidojas dialogs! Drosminieki pat nenojauš, ka darbs ar viņiem jau ir sācies!
Katram no drosminieku rindas piedāvā iespēju pieteikt sevi un izteikt pārējiem savu spēju pieteikumu. Tikai nedaudz laika — un divas pretnostatītas cilvēku līnijas kļūst par vienu vienotu ar kopīgu ieceri un kopēju, ārēji nojaušamu mulsumu. Nu visus vienos telpa un laiks. Telpa — Strazdumuižas kluba mēģinājumu zāle. Laiks — LNB 90. gadskārtas svinību pasākums. Kopējais darba laiks ir limitēts. Protams, laiks un nauda ir uzskaitāmas un skaitāmas vienības. Bet, kāda mēraukla ir sajūtām? Vājredzīgie un neredzīgie redz un jūt ar sirdi! Tas dod iespēju iekļauties piedāvātajos apstākļos. Tas dod iespēju pārsteigt skatītāju ar sirds sajūtām, kas savā būtībā ir košas un skanīgas īpašo cilvēku pasaulē!
Pirmās sanāksmes dalībnieki sāk pašķirties. Saules stars kā skatuves gaismas stars vienlīdz spilgti izgaismo ikvienu, kas tajā nokļūst! Darbs ir uzsākts! Atbrīvojiet savas dzīves prieka un sapņu kamolus, ļaujiet tiem vaļu atritināties! Ja kamols atklāj kādu jūsu nodarbi, kas nav minēta pieteikumā, priecājieties! Projekts var kļūt par vietu un laiku savas idejas pieteikšanai! Mulsums, ja tāds rodas, lai kļūst par iedvesmotāju! Idejas būtība ir līdz šim kas nebijis! Vien projekta izstrādātāji laiku pārdomām ir iekļāvuši projekta aktīvajā radīšanas laikā! Lūko, lai pārdomas nesaīsina radošā darba laiku!
Pievakarē kluba nama durvis ir cieši pievērtas. Projektā iesaistītiem pagaidām vēl ir iespējams brīvsolis. Nezaudējiet mundrumu! Nākamais brīvsolis mēģinājumu grafikā parādīsies tikai pēc pirmā muzikālā uzveduma aplausiem! Ikvienu projekta «Sajūtas, kas tumsā skan» dalībnieku lai uzrunā Lilioma dziesmas vārdi — «...viena vieta uz brieža vēl brīva!» Lai tā kļūst par tieši Tavu sajūtu izteiksmes vietu! Veiksmi!

 

27.
04.
2016

Katrā no mums mīt mākslinieks

 

LNB sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem piedāvā iespēju iesaistīties jaunā projektā, kurā katram būs iespēja atrast un attīstīt savu iekšējo mākslinieku. Projektā paredzētas mākslas nodarbības vairākās LNB teritoriālajās organizācijās — Cēsīs, Jelgavā, Balvos, Daugavpilī un Ventspilī, pārklājot visus Latvijas novadus. Mākslas nodarbības projekta ietvaros tiks organizētas profesionāļu vadībā, un vairāku mēnešu ilgu nodarbību laikā cilvēki ar redzes invaliditāti mācīsies vizuālās mākslas pamatprincipus, izkops savu gleznošanas un zīmēšanas talantu, attīstīs iekšējo vizuālo uztveri. Jo arī cilvēki ar redzes invaliditāti var gleznot, izteikt savas sajūtas uz audekla un radīt paliekošas mākslas vērtības.
Projekta laikā tapušie mākslas darbi tiks apkopoti informatīvā katalogā. Tāpat šie darbi tiks izmantoti LNB personalizētu pastkaršu, ielūgumu, apsveikumu, kalendāru un citu informācijas nesēju radīšanai. Projekta laikā radīto mākslas darbu katalogu plānots uzdāvināt LNB sadarbības partneriem, pašvaldībām, izglītības iestādēm, mākslas skolām un dažādām nevalstiskajām organizācijām. Šādā veidā tiks pievērsta sabiedrības uzmanība konkrētajai mērķa grupai — cilvēkiem ar redzes invaliditāti, viņu interesēm un prasmēm. Tādejādi tiks likti pamati jaunām sadraudzībām starp organizācijām un jaunām projektu idejām.

Projekts noslēgsies ar radīto mākslas darbu izstādi renovāciju centrā «Koka Rīga», kur ikviens varēs aplūkot izstādi un iepazīties ar cilvēku ar redzes invaliditāti mākslu un izpratni par to.
Dažādu projektu laikā jau pierādījies, ka cilvēki ar redzes traucējumiem ir ļoti darbīgi un talantīgi. Neraugoties uz redzes ierobežojumiem, cilvēki labprāt piedalās dažādos amatieru kolektīvos un biedrības organizētajos pasākumos. Un tā kā LNB biedri ir izteikuši vēlēšanos iemācīties gleznot, tapis projekts tieši šādam mērķim. Gleznot pēc sajūtām, neredzot. Gleznošanai piemīt dziednieciskas īpašības: tā kalpo kā līdzeklis pasaules izzināšanai, attēlošanai un pašizteiksmei. Gleznošana sekmē cilvēka radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, kas savukārt sniedz iespēju izprast sevi un pasauli.
Projekta sākums paredzēts šā gada martā, kad piecās LNB teritoriālajās organizācijās sāksies vizuālās mākslas nodarbības (teorija un praktiskās nodarbības). Katrā centrā notiks projekta dalībnieku informēšana par projektu un iesniegumu pieņemšana par vēlmi piedalīties projektā.

 

25.
02.
2014

 

Projekts „Pieaugušo izglītības pieredze neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem Eiropā”

 

Kopš 2013.gada augusta Latvijas Neredzīgo biedrība īsteno Grundtvig mācību partnerības projektu “Experiences of Adult Education in Europe for blind or visually impaired people”. Grundtvig mācību partnerības projekti dod iespēju organizācijām, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā, attīstīt savstarpēju sadarbību. Organizācijas var pārstāvēt gan formālo, gan neformālo pieaugušo izglītību.

 

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem pieaugušo izglītība ir svarīga, lai veiksmīgi spētu iekļauties sabiedrībā. Projekts „Pieaugušo izglītības pieredze neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem Eiropā” paredz palielināt izglītības lomu neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem, lai uzlabotu zināšanas, intereses un uzlabotu noderīgas ikdienas prasmes. Pieredzes, prakses un metožu apmaiņa veicina Eiropas dažādo kultūru, sociālo un ekonomisko situāciju apzināšanos un ļauj labāk izprast kopīgi risināmos jautājumus pieaugušo izglītībā.

 

Projekta mērķi ir salīdzināt veidus, kā organizēt pieaugušo izglītības pasākumus un apmācības neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot neformālām aktivitātēm, uzlabot neformālās mācīšanās pieredzi, kā arī novērtēt neformālās prasmes neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem atrast darbu un aktīvi iesaistīties sabiedrībā.

Mūsu partneri projektā ir no Spānijas, Polijas, Čehijas un Itālijas. Projektu koordinē partneri no Itālijas, biedrība ANPVI ONLUS. Tā ir otra lielākā biedrība Itālijā, kas pārstāv redzes invalīdu intereses. Pirmā projekta grupas sanāksme notika Romā, Itālijā, kurā piedalījās projekta koordinatori no visām iesaistītājām valstīm. Projekts paredz, ka pasākumi notiks visās valstīs, kuras piedalās projektā. Nākamā tikšanās paredzēta Varšavā, Polijā no 10. – 13. aprīlim, tajā piedalīsies LNB Rehabilitācijas centra darbinieki. Tikšanās tēma ir par mācīšanos dažādos veidos, īpaši neformālā un informālā veidā.

 

Rezultātā organizācijām un dalībniekiem, kas iesaistās projektā, tiks uzlabotas zināšanas un kompetences, tiks realizēti jauni apmācību kursi neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem Eiropas līmenī. Projekta dalībnieki veidos komunikācijas materiālus, ieviesīs labo praksi par projekta tēmām un izplatīs šīs metodes un pieredzi gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Projekts paredz izveidot tīklu, kas strādā vienas tēmas ietvaros, lai savienotu dažādas pieredzes. Visas projektā izmantotās metodes ir pielāgotas neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem. 

Mūsu uzdevums ir iesaistīt apmācītājus un biedrības personālu, koordinēt vietējos pasākumus un dalīties ar citiem partneriem tajā informācijā, kas tiem var noderēt, izplatīt citiem apgūtās zināšanas un meklētu jaunas iespējas un veidus, kā uzlabot reālo situāciju.  

 

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.

16.
05.
2014

 PJDJSJP

 

Jauniešu nometne "Saredzi veselību un sporto"

 

Latvijas Neredzīgo biedrība aicina līdz 16.jūnijam pieteikties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta "Jaunatne darbībā" ietvaros jauniešus ar redzes traucējumiem Jauniešu nometnei "Saredzi veselību un sporto".

 

Nometnes mērķis:

Iesaistīt jauniešus ar redzes traucējumiem veselīga dzīvesveida iespēju izzināšanā un testēšanā, sekmējot radošumu, aktīvu dzīvesveidu un iekļaušanos vienaudžu vidū.

 

Mērķa grupa: 18 - 30 gadi (personas ar redzes traucējumiem)

Norises laiks: no 14. līdz 18. jūlijam 2014. gadā

Norises vieta: «Mežrozes», Liepas pagasts, Priekuļu novads, Latvija.

 

Pieteikuma anketa

Pieteikties jaunumiem

Aptauja

Vai Jūs esat LNB biedrs?

Jā, esmu - 77.8%
Nē, neesmu - 11.1%
Vēlos būt - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended on: Septembris 20, 2013

Ziedojumi

ziedot