Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Jaunumi 2018. gadā

PakalpojumiŽurnāls RosmeJaunumi

2018.GADA 5.NOVEMBRIS

Izdevniecības nodaļas vadītāja Anita Monozova piedalījās SIA "LNB Rehabilitācijas centrs" rīkotajā seminārā, lai iepazīstinātu centra sociālos rehabilitētājus, kas bija sabraukuši no visas Latvijas, ar pakalpojuma - žurnāla ROSME - saņemšanas kārtību, kā arī atbildēja uz auditorijas jautājumiem.

2018.GADA 1.NOVEMBRIS

Sākusies iesniegumu pieņemšana Latvijas Neredzīgo biedrības sociālās rehabilitācijas pakalpojumam - žurnālam ROSME 2019.gadam.
Vairāk informācijas un Iesnieguma veidlapas ir šeit.

2018.GADA 30.NOVEMBRIS

Sadarbībā ar Latvijas Banku tiek izdots pielikums žurnālam ROSME "Par jaunajām 100 un 200 eiro banknotēm".
Pielikumu bez maksas saņem arī visas LNB teritoriālās organizācijas un citas organizācijas Latvijā, kas darbojas personu ar redzes invaliditāti labā. Pielikums izgatavots šādos lasīšanas formātos:
- palielinātiem burtiem - 466 gab.,
- Braila rakstā - 203 gab.,
- audio CD - 114 gab.

2018.GADA 8.DECEMBRIS

Žurnāla ROSME redaktore piedalās Latvijas Neredzīgo sporta savienības 25 gadu jubilejas sarīkojumā, sveiciena uzrunā vēlējot jaunus panākumus esošiem un nākamajiem paralimpiešiem. Sporta savienība prezidents Mārtiņš Čampa pasniedz redaktorei Anitai Monozovai Pateicības rakstu par sadarbību un atbalstu Latvijas Neredzīgo sporta savienībai 25 gadu garumā.

2018.GADA 11.DECEMBRIS

Tiek izdots žurnāla ROSME ikgadējais pielikums "Kalendārs 2019 Braila rakstā". To bez maksas var saņemt ikviena persona ar redzes invaliditāti Latvijā, iepriekš piesakoties LNB Izdevniecības nodaļā pa tālruni 67533887 vai e-pastu rosme@lnbiedriba.lv un norādot precīzu pasta adresi, uz kuru sūtīt kalendāru.
Līdz 2018.gada 28.decembrim jau izsūtīti 34 kalendāri Braila rakstā.

2018.GADA 27.DECEMBRIS

Kopā ar žurnāla ROSME decembra numuru visi klienti saņem "Latvijas Neredzīgo biedrības sociālās rehabilitācijas pakalpojuma - žurnāla ROSME - klientu aptaujas anketu". Tajā ietverti 3 jautājumi par pakalpojuma pieejamību, saņemšanas kārtību un klienta apmierinātību. Nobeigumā klienti aicināti izteikt priekšlikumus un vēlējumus. Aptauja ir anonīma, un tā izsūtīta 298 klientiem. 
Anketa lejupielādējama šīs lapas apakšā.