Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

2017. Gada pārskats

Par biedrību / Gada pārskats

 

 

 CENTRĀLĀ VALDE

Reģ. Nr.40008004000,  Braila iela 3,  Rīga, LV-1024  tālr. +371 67 532607, e-pasts: info@lnbiedriba.lv

www.lnbiedriba.lv

 

VADĪBAS ZIŅOJUMS

pie 2017.gada pārskata

                                                               

       Latvijas Neredzīgo biedrība (turpmāk tekstā – LNB), juridiskā adrese Braila iela 3, Rīga, LV-1024, Reģ.Nr.40008004000 dibināta 1926. gada 16. jūnijā, tā darbojas saskaņā ar Statūtiem, kuru pēdējās izmaiņas LR Uzņēmumu Reģistrā reģistrētas 2017.gada 10.oktobrī.

       Uz 2018.gada 1.janvāri LNB bija 2804 biedri. Biedrības sastāvā ir četri juridiskie biedri – “Liepājas Neredzīgo biedrība”, “Servisa suņu biedrība Teodors”, biedrība “Saules stars AV”, biedrība “Baltijas Okulāristu asociācija”.

       No augstāk minētā redzams, ka LNB patreiz uzskaitē ir 2804 biedri, no kuriem:

ar 1.grupas redzes invaliditāti – 917 biedri,

ar 2.grupas redzes invaliditāti – 980 biedri,

ar 3.grupas redzes invaliditāti – 322 biedrs,

pārējie (ar citu invaliditāti, pensionāri u.c.) – 585 biedri.

       2017.gadā LNB sistēmā strādāja 40 LNB biedri ar redzes invaliditāti.

       2017.gadā notika  LNB 20. kongress,  kurā, ievēlēja jaunu Centrālās valdes (turpmāk tekstā - CV) sastāvu, kas no sava vidus par CV priekšsēdētāju apstiprināja Svetlanu Sproģi, bet Aiju Rīvīti ievēlēja par CV priekšsēdētājas vietnieci. Kongresā tika ievēlēta Centrālā revīzijas komisija (CRK) jaunā sastāvā, bet par CRK  priekšsēdētāju apstiprināja Ilgvaru Hofmani. Kongresā apstiprināja grozījumus LNB Statūtos, pieņēma 20. Kongresa lēmumu.  Tā, kā Uzņēmuma reģistrs neriģistrēja 20. Kongresā apstiprinātās izmaiņas LNB Statūtos, tika sasaukts 21. Kongress, lai labotu izmaiņas LNB Statūtos.       

       2017.gadā LNB notika 10 CV) sēdes - 8 LNB CV sēdes notika klātienē un 2 LNB CV sēdes bez sēdes sasaukšanas ar balsojuma paziņojumiem, kurās tika pieņemts 41 lēmums.

       LNB CV priekšsēdētāja un LNB CV locekļi katrā CV sēdē ir snieguši informāciju par veikto darbu, sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, NVO, organizācijām un citām aktivitātēm sēžu starplaikā.

Svarīgākie lēmumi, kas pieņemti CV sēdēs:

 1. Par SIA “LNB Rehabilitācijas centrs” jauno statūtu un valdes locekļu apstiprināšanu;
 2. Par Tukuma rajona Neredzīgo biedrības izslēgšanu.
 3. Par SIA un biedrības 2016.gada pārskatu apstiprināšanu;
 4. Par dāvinājuma līguma noslēgšanu starp LNB un SIA “LNB Cēsu MRU”;
 5. Par LNB administratīvo ēku iekļaušanu energoefektivitātes pasākumā;
 6. Par atkārtota LNB kongresa sasaukšanu 2017.gada 04.oktobrī;
 7. Par Biedrību “Baltijas Okulāristu asociācija” juridisko biedru uzņemšanu LNB;
 8. Par LNB Jauniešu apvienības nolikuma, VO un TO nolikuma apstiprināšana;
 9. Par TO nomenklatūras apstiprināšanu;

10.Par SIA “LNB RC” un SIA “Valtera protēžu laboratorija” pārbaužu plānu.

11.Par LNB jaunā logo apstiprināšanu;

       LNB 2017.gadā veica grāmatvedības uzskaites sistēmas pārbaudes un saimnieciskās darbības analīzi SIA “LNB JUGLA”; SIA “Strazdumuiža”; SIA “LNB RC”; SIA “LNB Cēsu MRU”; SIA “Liepājas Pērkonīte”; SIA “NB Liepājas uzņēmums”, lai uzraudzītu uzņēmumu darbību un veicinātu to attīstību.

       CV ir veikusi sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitātes pārbaudes SIA “LNB RC”Balvu, Liepājas un Rīgas filiālēs. Pārbaudes rezultātā tika sastādīts akts ar ieteikumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitātes un organizēšanas uzlabošanai.

         LNB 2017.gadā sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – NVA) noslēdza līgumus par atbalsta pasākumiem:

 1. Rīgā „Pasākums noteiktām personu grupām” (2 persona ar redzes invaliditāti)
 2. Rēzeknē ESF pasākums „Jauniešu garantijas” nodarbināti 9 jaunieši – brīvprātīgie
 3. Rēzeknē „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistīto jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” (2 personas ar redzes invaliditāti).
 4. Rēzekne “Subsidētā darba vieta 2.grupas redzes invalīdam”. (1 persona).

         LNB turpina sadarbību ar Valsts darba ekspertīzes ārstu komisiju par informācijas saņemšanu jaunu personu ar redzes traucējumiem apzināšanai.

         LNB ierakstīja zemesgrāmatā biedrībai piederošus īpašumus Cēsīs - Krišjāņa Valdemāra iela 12 (1 Būvi, 1 zemes vienību), Krišjāņa Valdemāra iela 17 (1 Būvi, 5/12 domājamās daļas no zemes vienības), Piebalgas iela 11 (1 būvi), Krišjāņa Valdemāra iela 13 ( Būve, 9/14 domājamās daļas no zemes vienības), - ražošanas teritorija, Krišjāņa Valdemāra iela 11 (3 būves), Raiņa iela 21 (1 būve), Raiņa ielā 21A (1 būve), Raiņa iela 23 (1 būve), Raiņa iela 25 (1 būve). Kā arī tika noslēgts līgums ar Valsts Nekustamajiem īoašumiem par zemes nodošanu bezatlīdzībā Rīgā zem ēkām, kur tiek nodrošināti valsts dekeģētie uzdevumi – Braila iela 3, Braila iela 4, Braila iela 5, Braila iela 8.

LNB CV aktīvi pedalās Invaliditātes lietu nacionālajā padomē, SIVA konsultatīvajā padomē, Rīgas domas Labklājības departamenta konsultatīvajā padomē

         LNB turpinās laba sadarbība ar Latvijas Mobilo telefonu, kas atbalsta elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu.

       Biedrība ir saņēmusi ziedojumus no SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”, SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, SIA “STERDERS”, SIA “KURZEMES SĒKLAS”, SIA “Solvay Business Services Latvia”, SIA”LNB JUGLA”, SIA “Pamats”, SIA “Kurekss”, SIA “Latsin”, SIA “MacroConcert” u.c.

 

LNB realizētie projekti 2017.gadā

 

Projekta nosaukums

Īstenošanas periods

Finansētājs

(finansējuma avots un līgumslēdzēja institūcija)

Galvenās projektā plānotās aktivitātes

Muzikāli dramaturģisks uzvedums kultūras vēstniecībā „Gors”

2017.gada 1.aprīlis līdz 2017.gada 31.oktobris

Latvijas Valsts meži

Projekts paredzēja skatuvisko iemaņu apgūšanu un nostiprināšanu muzikālu, dramaturģijas un scenogrāfijas nodarbību laikā cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Nodarbības notika 5 Latvijas pilsētās 6 mēnešu garumā. Nodarbību laikā tika apgūts projekta režisora izstrādāts repertuārs lieluzvedumam Baltā spieķa dienā Rēzeknes kultūras centrā "Gors". Pilsētas, kas piedalījās projektā- Rīga, Cēsis, Balvi, Rēzekne, Daugavpils.

Uz uzvedumu Gorā tika nogādāti 140 cilvēki no LNB organizācijas.

„Saulaini, silti un skanīgi”

2017.gada 15.aprīlis līdz 2017.gada 15.septembris

Rīgas domes Labklājības departaments

Projekta aktivitātes paredzēja daļēji atbalstīt Strazdumuižas kluba saimniecisko darbību, apmaksājot komunālos pakalpojumus, iegādājoties saimniecības un kancelejas preces, kā arī apmaksājot viesmākslinieku, grupas Z-scars uzstāšanos un skaņu pastiprinošo iekārtu un profesionālo gaismekļu nomu Strazdumuižas klubā Lielās talkas pasākumā, pavasarī

„Personības pilnveidošanas piecstūris”

2017.gada 1.marts līdz 2017.gada 31.augusts.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Izglītojoša un izklaidējoša pasākumu programma sešu mēnešu garumā, kuras rezultātā tika uzlabota cilvēku ar redzes invaliditāti veiksmīga un nepiespiesta integrācija sabiedrībā. Pasākumu programma 3P, jeb „Personības pilnveidošanas piecstūris” sastāvēs no 5 novirzieniem:

1.         „Veselīgi dzīvojam”

2.         „Es kā rīdzinieks”

3.         „Veiklās rokas”

4.         „Kultūra un cilvēks”

5.         „Lietišķs sabiedrībā”

„Kopā spējam daudz”

2017.gada 1.aprīlis līdz 2017.gada 31.decembris

Rīgas domes Labklājības departaments

Komunālo maksājumu segšana un saimniecības/ kancelejas preču iegāde Rīgas pilsētas teritoriālajai organizācijai.

„Strazdumuižas ciemata svētki 2017”

2017.gada 1.jūnijs līdz 2017.gada 31.augustam

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Strazdumuižas ciemata svētku scenārija un tehniskā izpildījuma sagatavošana. Nodrošinātas bērnu radošās darbnīcas, lauku sēta ar trušiem, kazām, pīlēm, bērnu piepūšamajām atrakcijām, muzikāli priekšnesumi. Žorža Siksnas koncerts, Mārtiņa Brauna koncerts, gleznošanas plenērs, tēju darbnīcas, u.c. aktivitātes.

Mūzikas festivāls „Baltijas vilnis”

2017.gada 1.jūnijs līdz 2017.gada 30. septembris

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Noorganizēta muzikālā festivāla koncepcijas izstrāde, Latvijas priekš atlase, festivāla dalībnieku uzņemšana, izmitināšana, video sveicienu izgatavošana. Festivāls norisinājās H20 mediju centrā. Piedalījās un apmeklēja aptuveni 100 personas.

„Proti un dari”

2017.gada 1.jūlijs līdz 2018.gada 31.oktobris

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Noorganizēta piedalīšanās iepirkumā par nodarbību nodrošināšanu jauniešiem ar redzes traucējumiem. Projektā iesaistīti 9 LNB jaunieši un nodarbināti vairāki LNB sistēmā strādājošie cilvēki. Projekts ar 2018.gada janvāri tiks īstenots arī Rēzeknē.

Lielā talka ar uzņēmumu „Solvay”

2017.gada 22.aprīlī

„Solvay”

Ierīkotas jaunas puķu dobes Strazdumuižas ciematā, noorganizēta publiska talka, sakopta ciemata apkārtne, kā arī atbrīvotas LNB telpas no nevajadzīgajām lietām. Saņemts naudas ziedojums no uzņēmuma „Solvay”.

„Labi ir zināt!”

2017.gada 1.janvāris līdz 2017.gada 31.oktobris

Sabiedrības integrācijas fonds

Projekta mērķis bija piesaistīt jaunus biedrus LNB organizācijai. Īpaši lauku rajonos dzīvojošos. Tika apbraukāti potenciālie un esošie biedri 10 Latvijas pilsētu lauku teritorijās. Novadīti 10 semināri sociālo dienestu un pašvaldību pārstāvjiem, iegādāta biroja tehnika (projektors, ekrāns, printeris, PC) un, izstrādāta jauna LNB oficiālā mājas lapa- daudzfunkcionāla un ērti lietojama ikvienam. Noorganizēts 3 dienu pieredzes apmaiņas brauciens LNB TO vadītājiem un viņu vietniekiem.

Jauni soliņi Strazdumuižas ciemata estrādes parkā.

2017.gada 1.februāris līdz 2017.gada 15.augusts

SIA Pamats, SIA “Kurekss”, SIA “Latsin”

Izgatavoti un uzstādīti jauni koka soliņi ar betona pamatnēm Strazdumuižas ciematā. Kopā 15 soliņi. Uzstādīti no saziedotajiem līdzekļiem.

Līdzdalība NORD PLUS seminārā Helsinkos

2017.gada 26.-27.oktobris

NORD PLUS Aģentūra Helsinkos

No Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tika saņemts lūgums/ierosinājums pārstāvēt Latviju starptautiskā seminārā Helsinkos par jauniešu tēmu. S.Smona sagatavoja prezentāciju un pārstāvēja biedrību šajā seminārā. Visas izmaksas sedza organizētāja valsts. Ieguvumi: pieredzes apmaiņa, jauni kontakti un veiksmīgi noprezentēta valsts un biedrība.

Gruzijas grupas uzņemšana

2017.gada 22.-24.novembris

Mūžizglītības aģentūra Latvijā

Sastādīta un novadīta 3 dienu programma projekta dalībniekiem no Gruzijas, Maķedonijas, Bosnijas un Hercogovinas, Armēnijas un Kosovas. Latvijā ieradās 14 projekta dalībnieki. Gūti jauni kontakti, jauna pieredze.

 

Jauna veļas mašīnas iegāde

2017.gada jūlijs

Leta polise

Iegādāta jauna veļas mašīna ar Leta polise atbalstu. Veļas mašīna tiks izmantota Rīgas pilsētas teritoriālās organizācijas, Strazdumuižas kluba un Strazdumuižas dienas centra vajadzībām (dvieļu, galdautu, u.c. drēbju mazgāšanai).

 

Andrea Bočelli koncerta apmeklējums

2017.gada 7.novembris

SIA “MacroConcert”

Noorganizētas 20 bezmaksas ieejas biļetes uz Andrea Bočelli koncertu. Biļetes tika pasniegtas kā pateicības dāvana aktīvajiem LNB biedriem un viņu pavadoņiem.

 

 

Tiflotehnikas nodaļas darbība 2017.gadā

       LNB tiflotehnikas nodaļā (turpmāk – TN) 2017.gadā kopumā tika izsniegti 3755 tehniskie palīglīdzekļi (turpmāk – TP), no kuriem 535 acu protēzes. TP saņemšanai rindā stājušās 3517 personas, no kurām 570 uz acu protēzēm. Gada nogalēi rindā uz TP atradās 469 personas, no kurām uz acu protēzēm 65 personas.

       Nodaļas darbinieki veica vairākus izbraukumus uz teritoriālajām organizācijām (turpmāk – TO), lai nogādātu TP personām tuvāk dzīvesvietai tādējādi atvieglotu palīglīdzekļa saņemšanu. TP tika izsniegti Jelgavas TO, Daugavpils TO, Cēsu TO, Rēzeknes TO, Liepājas NB, Ventspils TO un valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga” filiāle “Jugla”. TP palīdzēja izsniegt šo TO un valsts sociālā aprūpes centra darbinieki.

       TN aktīvi līdzdarbojās vairākos LNB rīkotajos pasākumos, kā piemēram - “Strazdumuižas ciematu svētku” rīkošanā, LNB rīkotājā mūzikas festivālā “Baltijas vilnis”, LNB 20. Kongresā, kā arī informatīvajos pasākumos par TP saņemšanas kārtību.

       LNB TN īstenotājās projektā “Labi ir zināt”. Šī projekta mērķis bija veicināt jaunu biedru piesaisti LNB un sniegt jaunas zināšanas un pilnīgāku priekšstatu sociālo dienestu darbiniekiem un pašvaldību pārstāvjiem par tēmām, kas cieši saistītas ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. LNB TN un Centrālās valdes darbinieki apbraukāja 10 Latvijas pilsētas.  Semināros informēja par to kā pieteikties un saņemt valsts apmaksātos TP un kā tie lietojami ikdienā. 

       2017.gadā rindas uz TP tik pat kā nebija, tādēļ irodoties TN palīglīdzekļus varēja saņemt uzreiz.

 

Žurnāla “Rosme’ darbība 2017.gadā

       LNB žurnāls “Rosme” 2017. gadā tika izdots  regulāri reizi mēnesī (Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgums nr. LM2013/24-1-04/26, 19.12.2013.): 200 eksemplāri palielinātā redzīgo rakstā, 55 eksemplāri — neredzīgo braila rakstā un 35 eksemplāri elektroniskā formātā. 2017. gadā, turpinot 2014.gadā iesākto, piedāvājām cilvēkiem ar redzes invaliditāti lasīt «Rosmi» arī elektroniskā formātā (html formātā, saņemot savā e-pastkastītē).

Žurnāla “Rosme” arhīva digitalizēšanas process (ieskenēti PDF formātā) ir noslēdzies 2017.gada februārī — ir ieskenēti un nogādāti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā visi žurnāla numuri, līdz 2016.gadam ieskaitot. Latvijas Neredzīgo biedrības mājas lapā www.lnbiedriba.lv nodaļa “Pakalpojumi / Arhīvs” lasāmi žurnāla “Rosme” numuri no 2008.gada līdz 2015.gadam.

2017.gada decembrī iesākusies sadarbība ar Latvijas Teātru darbinieku savienību par pensionēto aktieru kā brīvprātīgo piesaistīšanu žurnāla audio formāta ielasīšanai 2018.gadā. Tāpat arī iesākta sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Audio ierakstu nodaļu, lai pārņemtu viņu labās prakses piemēru audio failu kvalitatīvai izveidei un apstrādei.

Pēc Obligāto eksemplāru likuma 5.2. punkta katru mēnesi žurnāla “Rosme” 7 obligātie eksemplāri katru mēnesi tiek piegādāti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Obligāto eksemplāru nodaļai. Kopā 2017. gadā Nacionālajai bibliotēkai tika piegādāti 84 žurnāla eksemplāri.

Tāpat LNB Izdevniecības nodaļa sadarbojas ar vairākiem zāļu ražotāju uzņēmumiem vai ražotāju pārstāvniecībām Latvijā, kuriem sniedz jaunu vai apstiprina esošu medikamentu tulkojumus neredzīgo braila rakstā uz medikamentu iepakojumiem.

Par žurnālu “Rosme” internetā var lasīt LNB mājas lapā www.lnbiedriba.lv pie nodaļas “Pakalpojumi”.

No 2017.gada decembra žurnālam ir izveidots profils sociālā vietnē Facebook (66 sekotāji). Sociālā vietnē Twitter (98 sekotāji) žurnāla profils darbojas jau no 2013.gada janvāra. Sociālie tīkli tiek izmantoti, lai stāstītu par žurnāla jaunumiem, notikumiem LNB, kā arī lai pārsūtītu citu organizāciju ziņas, kas saistītas ar sociālo jomu un redzes invaliditāti.

 

SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs” darbības 2017.gada

       2017.gadā veiksmīgi apgūts pamatbudžets un papildus finansējums, kas deva iespēju nedaudz atjaunot materiāli tehnisko bāzi. Uzsvars tika likts uz diennakts pakalpojumu arī Liepājas filiālē, un pakalpojums nodrošināts visa gada garumā. Šāds izlīdzinājums bija nepieciešams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu ar diennakts uzturēšanos pakalpojuma saņemšanu arī citos reģionos. Personu skaits, kurām sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums – 420 klienti.

LNB RC tiek nodarbināts 51 darbinieks no tiem divdesmit ar invaliditāti. Kolektīvā lielākais pārsvars no speciālistu skaita ir sociālie rehabilitētāji, interešu pulciņu audzinātāji -divdesmit četri un astoņi filiāles vadītāji, kuri arī veic sociālo rehabilitāciju.

2017.gadā iegādāti pamatlīdzekļi, mazvērtīgais inventārs un veikti kosmētiskie remonti –lai uzlabotu materiāli tehnisko bāzi un atjaunotu datortehniku. Iegādāti – datori, kopētāji, plaukti, krēsli, veļasmašīna, trenažieri, dienesta viesnīcā divas istabās nomainītas mēbeles.

Ir izstrādātas divas jaunas programmas, kas 2018.gadā tiks iesniegtas saskaņošanai: “Personas patstāvīgās funkcionēšanas iemaņu apguvei cilvēkiem ar redzes, garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām” un „Sociālās funkcionēšanas prasmju apguves programma lauku vidē”. Regulāri sniegta informācija par aktivitātēm mājas lapā, iestādes facebook profilā kā arī nodrošinām prakses vietas studentiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem.

 

Strazdumuižas kluba darbība 2017.gadā

       2017.gadā Strazdumuižas klubā notika 14 koncerti:

 1. koncerts «Skanīgās sirds balsis», piedalās Strazdumuižas kluba amatiermākslas kolektīvi, 14.februārī, ap 40 apmeklētāju;
 2. VEF Kultūras pils senioru vokāli instrumentālā ansambļa koncerts (programmā operešu melodijas, krievu romances), 16.Februārī, ap 30 apmeklētāju;
 3. koncerts «Sieviete — krāšņākais zieds», piedalās Strazdumuižas kluba amatiermākslas kolektīvi, 7.Martā, ap 70 apmeklētāju;
 4. vīru vokālā ansambļa “Senozols” jubilejas pasākums — koncerts, piedalās “Senozols”, ansamblis “Epsilons”, Strazdumuižas kluba drāmas un dzejas teātris, Suntažu sieviešu vokālais ansamblis “Svīre”, 19.martā, ap 60 apmeklētāju;
 5. koncerts “Jautrītes Putniņas piemiņai”, piedalās viesmākslinieces, stīgu instrumentu kvartets, 10.aprīlī, ap 35 apmeklētāju;
 6. grupas “Z-Scars” koncerts, turpinājumā diskotēka, talkas dienas noslēgumā, ap 100 apmeklētāju;
 7. koncerts “Mātei un mīlestībai”, piedalās Daiga akmentiņa, Kaspars Krastiņš, jauktais koris «Jolanta», 12.maijā, ap 45 apmeklētāju;
 8. jauktā kora “Jolanta”, vācu mūziķu un mūzikas skolas audzēkņu draudzības koncerts, 14.maijā, ap 45 apmeklētāju;
 9. koncerts “Nesaliektais baltais spieķis”, piedalās Strazdumuižas amatiermākslas kolektīvi, atpūtas vakarā spēlē ansamblis “Epsilons”, 13.oktobrī, ap 45 apmeklētāju;
 10. radošās grupas “Strazdi” un Beātes Bringules koncerts, 25.oktobrī, ap 20 apmeklētāju;
 11. koncerts “Mēs Latvijai”, piedalās Strazdumuižas kluba amatiermākslas kolektīvi, 16.Novembrī, ap 100 apmeklētāju;
 12. Kristīnes Prauliņas koncerts, piedalās viesmākslinieki, 14.Decembrī, ap 45 apmeklētāju;
 13. Ziemassvētku ieskaņas koncerts, piedalās Strazdumuižas kluba amatiermākslas kolektīvi un Daiga Akmentiņa, ap 100 apmeklētāju;
 14. Gadu mijas balle — koncerts, spēlē Latvijas titulētākā kantrimūzikas grupa «Sestā jūdze», 29.decembrī, 109 apmeklētāji.

 

 

Četras teātra izrādes:

 1. Ādolfa Alunāna joku luga divos cēlienos “Pašu audzināts”, Strazdumuižas drāmas un dzejas teātris, izrāde — ģenerālmēģinājums,4.martā,  ap 30 apmeklētāju;
 2. Ādolfa Alunāna joku luga divos cēlienos “Pašu audzināts”, ar žūriju, 10.martā, ap 45 apmeklētāju;
 3. LNB Cēsu TO amatierteātra “Aina” izrāde, Ērika Vilsona luga divos cēlienos “Liksim jumtu”, 30.novembrī, ap 45 apmeklētāju;
 4. Strazdumuižas kluba drāmas un dzejas teātra literāri muzikāls uzvedums “Uz ceļa ir vislabāk kā nekur”, 14.decembrī, ap 40 apmeklētāju.

2017.gadā tika izremontēta mēģinājumu telpa Strazdumuižas kluba otrajā stāvā, piedaloties LNB CV ar materiālo atbalstu un SIA “Strazdumuiža” ar remontdarbu veikšanu.

Ar sponsoru atnalstu tika saņemti ziedojumi no: ziedu bāze “Ezernieku zieds”,ziedu bāze “Grand roze’, ēdināšanas uzņēmumi ‘Furšets’,  “Liepkalni” un “Lauvu nams”.

 

Servisa suņu biedrības “TEODORS” darbība 2017.gadā

       Oktobra sākuma servisa suņu biedrība “TEODORS” piedalījās sacensībās Igaunijā, kur ieņēma Toni un Rinalds 5.vietu. 26.aprīlī atzīmējām nu jau tradicionālo Starptautisko suņu-pavadoņu dienu Rīgas Stradiņu universitātē.

       Kopš maija sākuma suns-pavadonis Elfa dzīvo kopā ar Baibu, ir reģistrēta Lauksaimniecību datu centrā un ir 1.oficiālais suns-asistents Latvijā! Sākot ar 2017.gadu, mūsu biedrības servisa suņiem un to turētājiem ir paredzēta ikgadēja atestācija, lai pierādītu un stiprinātu viņu prasmes.

       12. un 13.jūnijā Carnikavā, piedaloties tiesnešiem no Somijas, Igaunijas un Latvijas, mūsu suņi ar saimniekiem apliecināja suņu- pavadoņu tiesības.

       Servisa suņu biedrības “TEODORS” pārstāvjiem kopā ar suņiem- pavadoņiem 2.septembrī uzstājās Rīga Plaza, lai sabiedrībai un veikala apsardzei skaidrotu ar ko servisa suns atšķiras no parastā mājas mīluļa. 30.septembrī notika Starptautiskās suņu-pavadoņu sacensības, šogad Pērnavā, Igaunijā. Piedalījās pa diviem dalībniekiem ar saviem suņiem-pavadoņiem no Somijas, Igaunijas un Latvijas. Arī šoreiz devām iespēju startēt 2 mūsu biedriem, kuriem tā bija pirmā reize: Andrim ar Feju un Rinaldam ar Toni.

       Jau trešo gadu tiek rīkots konkurss "Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam", ko Latvijas tiesībsargs organizē sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" un Latvijas Nacionālo bibliotēku. 29.novembrī arī mūsu biedrība tika lūgta piedalīties balvas pasniegšanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Balvu mērķis ir izrādīt atzinību tām nevalstiskām organizācijām, kas sekmīgi strādā, palīdzot cilvēkiem ar invaliditāti. Mūsu biedrība ieguva balvu nominācijā „Sociālā kampaņa“.

 

Rīgas pilsētas teritoriālās organizācijas darbība 2017.gadā

       RPTO 2017.gadā sadarbojās ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, LNB Strazdumuižas TO, SAC „Rīga” filiāli „Jugla”, SIA „LNB RC”, LNB žurnālu „ROSME”, Strazdumuižas klubu, SIA “Strazdumuiž”. kā arī ar biedrību Socintegra un biedrību Sustento, Jauno Rīgas teātri, M.Čehova Rīgas Krievu teātri un līnijdeju kolektīvu „VALINDA". Ziedojuma vai atbalsta piesaistē izveidojies kontakts ar A/S„Hanzas Maiznīca”, SIA„Iļģuciems” un SIA„OPTIMERA LATVIA” veikalu „Būvniecības ABC”. Ir sniegta informācija par atvieglojumiem, atlaidēm, pakalpojumiem un pabalstiem ko var saņemt cilvēki ar invaliditāti pašvaldībā un valstī.

       2017.gada 13.decembrī, 10 mūsu organizācijas biedriem, bija iespēja noskatīties Jaunā Rīgas teātra izrādi „Peldošie - ceļojošie”, kā arī 15.decembrī, 11 mūsu biedriem, bija iespēja noskatīties M.Čehova Rīga Krievu teātra izrādi „Bīstamais pagrieziens".

       RPTO biedri ir piedalījušies dažādās LNSS rīkotās sacensībās un ieguvuši godalgotas vietas. 8. decembrī, RPTO sadarbībā ar LNSS un SIA „LNB RC” atbalstu, tika rīkots „Spēka turnīrs". Turnīrā piedalījās 16 dalībnieki no dažādām LNB organizācijām.

Baltā spieķa dienas ietvaros tika organizēta dalība LR-1 (radio) raidījumā „Kā labāk dzīvot". Pašdarbnieki piedalās labdarības koncertos un cita veida pasākumos un konkursos. Rokdarbnieki ar saviem izstrādājumiem piedalās labdarības tirdziņos un gadatirgos gan Rīgā, gan ārpus tās.

       2017.gadā sadarbībā ar RD LD tika realizēts projekts „Kopā spējam daudz". Decembrī sadarbībā ar RD IKSD ir uzsākts projekts „Draugs draugam Strazdumuižā" projektā tiek iesaistīti neredzīgi, vājredzīgi un redzīgie Strazdumuižas ciematā dzīvojošie un Rīgas pilsētas TO biedri.

RPTO telpās divas reizes nedēļā notiek rokdarbu un latviešu sarunvalodas nodarbības vienu reizi nedēļā notiek gleznošanas, zīmēšanas un angļu sarunvalodas nodarbības. Darbojās arī grāmatu cienītāju klubiņš. Nodarbības apmeklē RPTO, Strazdumuižas TO biedri, kā arī redzīgie Strazdumuižas ciemata iedzīvotāji.

 

Balvu teritoriālās organizācijas darbība 2017.gadā

       Balvu TO 2017.gadā turpināja sadarbību, galvenokārt, ar Balvu, Alūksnes, Viļakas pašvaldībām un Balvu TO rehabilitācijas centru. Balvu TO turpināja sadarbību ar vietējām invalīdu organizācijām Balvu teritoriālo invalīdu biedrību, Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām organizāciju “Saulstariņi”, Alūksnes un Apes novadu fondu, Alūksnes invalīdu biedrību, Gulbenes invalīdu biedrību, DR Misiņa medicīnas vēstures muzeju, Latvijas Neredzīgo sporta savienību, ISRK "Medņeva". Sadarbībā ar šīm organizācijām ir rīkotas aktivitātes un sniegts atbalsts Balvu TO biedriem.

       Balvu TO ir snieguši telefoniski un klātienē konsultācijas par dažādiem sociāliem jautājumiem kā piemēram, invaliditātes grupas iegūšanas kārtība, asistenta pakalpojuma dokumentu noformēšana pašvaldībās, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtība, sociālo pabalstu apmēri un saņemšanas kārtība un citi biedriem aktuāli jautājumi.

       Balvu TO biedri 2017.gada 10.februārī piedalījās Latvijas amatierteātra skatē Alūksnē ar izrādi „Vārds", tika pārstāvēts Balvu novads, režisore Vaira Resne. iegūts augstākais vērtējums - 49 no 50 punktiem. Pēc tam sekoja tā pati izrāde Dailes teātrī, kur tika saņemts diploms - emocionālākā gada izrāde. 01, 28 un 29.aprīlī piedalījās projektā „Mācies-darot", Nodarbību galvenā speciāliste režisore un scenogrāfe Aija Treimane, kura veiksmīgi un ilgstoši strādājusi teātra trupās ar cilvēkiem - invalīdiem. Balvu TO aktīvi organizēja un piedalījās dažādos pasākumos: UNO kāršu spēles ceļojošā kausa izcīņā tika iegūta 2.vieta, Gulbenē, tika iegūta 1.vietas. Piedalījāmies arī Alūksnes invalīdu biedrības rīkotajās erudīcijas prāta spēlēs, Gulbenes invalīdu biedrības rīkotajās sporta spēlēs. Ar Latvijas neredzīgo sporta savienības un Alūksnes novada pašvaldības atbalstu organizētas sacensības Šoudaunā. Dalība Balvu TO organizētajā Ziemassvētku masku balles pasākumā. 2017 gadā tika organizēti ikgadējie Lieldienu pasākumi gan Balvos, gan Alūksnē, Baltā spieķa dienas pasākumi un Ziemassvētku pasākumi.

       Alūksnes VO organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Rēzeknes TO, kur mūs sirsnīgi uzņēma Baltā spieķa dienas pasākumā. Tāpat kontaktējoties ar Alūksnes un Apes fondu Alūksnes VO biedriem bija iespēja viesoties Zviedrijā Gēteborgā, kur tika apmeklētas sabiedriskās organizācijas un sociālie uzņēmumi, līdz ar to iegūta jauna un noderīga pieredze.

Balvu TO ietilpst Alūksnes un Gulbenes Vietējās organizācijas.

 

Daugavpils teritoriālās organizācijas darbība 2017.gadā

       Daugavpils TO 2017.gadā sadarbojās ar Daugavpils domi, Daugavpils novada pašvaldību, Ilūkstes novada pašvaldību, Krāslavas novada pašvaldību, kā arī ar Daugavpils invalīdu biedrību, sabiedrisko organizāciju padomi, “Sarkanais krusts” Daugavpils nodaļu, pensionāru apvienību “Dauteks” un “Dauers”, bija sadarbība arī ar NVA, sociālo lietu pārvaldi, komunālās saimniecības pārvaldi, pensionāru federāciju un sabiedrisko organizāciju “Varavīksne”.

       Daugavpils TO organizēja sociālo palīdzību un sociālo aprūpi - sadarbība ar firmu “Rīcība” 2 produktu pakas mēnesī tika izsniegtas TO biedriem, tiflotehnikas izsniegšanas organizēšana, materiālo pabalstu deklarāciju aizpildīšana uz vietas, kā arī sadarbība ar misiju „Jaunā paaudze”.

       Daugavpils TO 2017.gadā organizēja jaunā gada sagaidīšanas un Lieldienu pasākumus. Notika ekskursijas uz Daugavpils novada, Naujenes pagasta atpūtas zonu „Stalkers” un muzeju „Rotko”. Apmeklēja arī Daugavpils 742.gadadienas koncertu kur uzstājās arī Daugavpils TO biedri muzikālajā projektā „Katram ceļam sava sirds”, kas notika Rēzeknē Latgales vēstniecībā „Gors”. Piedalījās veco ļaužu dienas pasākumā kultūras centrā.

       Daugavpils TO rīkoja Starptautisko neredzīgo dienu, Baltā spieķa dienu, piedalījās pilsētas svētkos un Starptautiskajā Neredzīgo dienā ar pinumu izstādi. Tika organizētas biedru darbu izstādes un Braila rakstīšanas un lasīšanas konkurss.

Daugavpils organizācijā ietilpst Daugavpils VO un Krāslavas VO.

 

Cēsu teritoriālās organizācijas darbība 2017.gadā

       Cēsu TO 2017.gadā sadarbojās ar Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”. 2017.gadā tika saņemta dotācija biedrības darba nodrošināšanai 350 EUR. Realizēts Cēsu pašvaldības sociālā dienesta atbalstīts projekts “Ciemos braucu lepoties” ar summu 700 EUR. Biedrības pārstāvji tiek aicināti uz kopējiem pilsētas svinīgajiem pasākumiem – valsts svētki, pieņemšanas pie pilsētas domes priekšsēdētāja u.c. Salacgrīvas grupa sadarbojas ar vietējo pašvaldību. Ir bijusi iespēja bez maksas izmantot pašvaldības transportu grupas biedru vajadzībām. Ir laba sadarbība ar citām LNB organizācijām. Regulāri piedalāmies Cēsu Sociālā dienesta organizētajās sanāksmēs NVO pārstāvjiem. LNB Cēsu TO valdes locekle Aija Rīvīte regulāri informē par darbu CV un aktivitātēm, kas tiek veiktas ar valdību un citu ar invalīdiem saistītu organizāciju sadarbības jomā. Kā CV pārstāve koordinē organizācijas darbu, kas attiecas uz biedrības kopējām aktivitātēm.

       Cēsu TO konsultē biedrus par sociālo palīdzību un sociālo aprūpi saistīto jautājumu kārtošanā. Palīdz aizpildīt nepieciešamos dokumentus, kā arī biedri piedalās Sociālās aģentūras projektos. Vajadzības gadījumos atsevišķu sociālu jautājumu risināšanai iesaistām SIA “LNB RC” speciālistus.

       Cēsu TO 2017.gadā rīkoja dažādus pasākumus – koncertus, ekskursijas, sporta sacensības, nometni, kā arī ikgadējos pasākumus – Baltā spieķa dienu, Ziemassvētku pasākumu un Jaunā gada balli. 2017.gadā TO realizētie projekti: Cēsu sociālā dienesta atbalstītais projekts “Ciemos braucu lepoties”; līdzdalība projektā “Katram ceļam sava sirds”.

       Cēsu TO sastāvā ir – Salacgrīvas, Valmieras un Cēsu vietējā organizācija.

 

Jelgavas teritoriālās organizācijas darbība 2017.gadā

       Jelgavas TO sadarbojas ar Jelgavas pilsētas, novada, Bauskas novada pašvaldībām, Jelgavas, Saldus, Bauskas NVO centru vadītājiem. Jelgavas pilsētas dome finansiāli atbalstīja TO pasākumu rīkošanu. Ar Jelgavas domes un Jelgavas Sabiedrības Integrācijas pārvaldes atbalstu tika risināti jautājumi par vides pieejamību Jelgavā, kā arī organizēti pasākumi un svētki.

       Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Pilsētsaimniecība” sabiedrības integrācijas pārvaldi un Jelgavas sociālo lietu pārvaldes speciālistiem ik gadu tiek apsekotas Jelgavas sabiedriskās iestādes un pārbūvētie objekti, lai sniegtu ieteikumus par objektu drošu lietošanu personām ar redzes traucējumiem. Notika pastāvīga informācijas apmaiņa par NVO aktualitātēm, projektu konkursiem un semināriem. Jelgavas TO ir izveidojusies cieša sadarbība ar „Kultūras un mākslas centru „Nātre” un BJC „JUNDA” kuru draudzības rezultātā biedri iesaistās radošajās darbnīcās attīstot dažādus mākslas virzienus. Tiek organizētas mākslas darbu izstādes, kurās ir iespēja plašākai sabiedrības daļai iepazīties ar šiem mākslas darbiem.

       Jelgavas TO sadarbojas ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi, ar Jelgavas sieviešu invalīdu organizāciju „Zvaigzne”, Jelgavas krievu biedrību „Istok”, ar Jelgavas Ukraiņu biedrību kā, arī sadarbojas ar LNB Jelgavas filiālbibliotēku – aktīvi piedaloties dažādos tematiskajos un godu atzīmēšanas pasākumos. Kā arī 2017.Gada 28.maijā LNB Jelgavas TO biedri un LNB rehabilitācijas centra Jelgavas filiāles klienti piedalījās “Mākslas Brančs”. Jelgavas TO biedriem un citiem interesentiem tiek sniegta informācija par biedrības darbu, aktivitātēm un sniegta palīdzība nepieciešamo dokumentu noformēšanā iesniegšanai sociālo lietu pārvaldē dažādu pabalstu saņemšanai, regulāri sniegtas konsultācijas sociālajos jautājumos.

       Jelgavas TO komanda aktīvi un ar panākumiem piedalījās jau vairāku gadu garumā rīkotajās Jelgavas Nevalstisko organizāciju sporta spēlēs, kurās saņēma pateicību par aktīvu piedalīšanos un diplomus dažādās disciplīnās.

       2017. gada augustā Jelgavas TO biedri un viņu draugi tika aicināti kopējā braucienā pa Zemgales lēnāko upi, Lielupi, ar kuģīti. Jelgavas TO biedrības biedri apmeklēja deju grupas „Vēja zirdziņš” koncertuzvedumu, “Ieraugi Citādāk”, “Baltā spieķa dienu”, „Patriotu diena”, Ziemassvētku pasākumus u.c.

       2017.gadā Jelgavas TO biedriem atsākās vokālās grupas nodarbības ar Jelgavas aģentūras „Kultūra” atbalstu, kā arī mākslas nodarbības keramikā. Jelgavas TO biedri regulāri reizi nedēļā apmeklē nodarbības peldbaseinā. Jelgavas TO tika nodibināts gardēžu pulciņš „Gardumiņš”, kur notiek nodarbības reizi mēnesī ar Jelgavas domes atbalstu.

       2017.gadā Jelgavas pilsētas domei tika iesniegti projekti – kurus dome atbalstīja. Projekti „Esmu aktīvs un redzams”, „Mākslinieciski radošās darbnīcas LNB Jelgavas teritoriālajā organizācijā”. Turpinām attīstīt prasmes piedaloties klubiņa „Gardumiņš” darbnīcās, gadskārtu svētku svinēšanā, saturīga brīvā laika pavadīšanā, uzturēt un gūt jaunas prasmes sadzīves tehnikas lietošanā nodrošinot jaunas paaudzes tehnikas iegādi.

       Sadarbojoties ar Jelgavas brīvprātīgajiem jauniešiem otro gadu tiek realizēts projekts Jelgavas vēstnesis “E-avīze”. Šī gada decembrī Jelgavā sadarbībā ar Jelgavas domi, Sabiedrības integrācijas pārvaldei tika aizvadīta svinīgā apbalvošanas ceremonija „Gada brīvprātīgais Jelgavā 2017”, kurā Jelgavas Neredzīgo biedrības brīvprātīgo darba veicēji tika godināti pilsētas līmenī, saņemot Pateicības rakstus par nesavtīgu darbu un daudzpusīgu ieguldījumu sabiedrības vai indivīdu labā.

       Jelgavas TO ietilpst - Jelgavas VO, Dobeles VO, Saldus VO un Bauskas VO.

 

Jūrmalas teritoriālās organizācijas darbība 2017.gadā

       Jūrmalas TO 2017.gadā sadarbojās ar Jūrmalas pašvaldību, Jūrmalas Labklājības pārvaldi, Jūrmalas domi, Slokas pamat internātskolu un biedrību “Gaišu skatienu nākotnē”.

       Pagājušajā gadā Jūrmalas TO rīkoja ekskursiju uz Lietuvu un Jelgavas karameļu darbnīcu, kā arī tika organizēta Baltā spieķa diena, Ziemassvētku un Lieldienu pasākumi. Katru mēnesi tiek svinētas biedru dzimšanas dienas, lai veicinātu biedru saliedēšanu. Tiek rīkotas arī biedru darbu izstādes, lai iepazīstinātu apkārtējos cilvēkus ar Jūrmalas TO biedru rokdarbiem. Jūrmalas TO biedri apmeklēja arī Baltā Spieķa pasākumu Jelgavas LNB.

       2017.gadā Jūrmalas TO rīkoja bēru ceremoniju biedrei, kurai nebija radinieku.

       Pagājušajā gadā tika veiksmīgi realizēts projekts „Lai top!”.

 

Liepājas Neredzīgo biedrības darbība 2017.gadā

       Liepājas Neredzīgo biedrība sadarbojas ar Liepājas pilsētas domi un sociālo dienestu, Aizputes, Kuldīgas, Pāvilostas, Grobiņas novada domi u.c.

Sadarbojas ar NVO sadarbības tīklu: Jauniešu dienas aprūpes un rehabilitācijas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem; Liepājas Diakonijas centru, Liepājas Invalīdu kultūras klubu „Draugs”; Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrību; Latvijas Diabēta biedrības Liepājas nodaļu; Latvijas Multiplās Sklerozes asociācijas Liepājas nodaļu; Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļu; biedrību „Ticība, cerība, mīlestība”; Liepājas Epilepsijas biedrību; Sieviešu Invalīdu asociācijas „Aspazija” Liepājas nodaļu; Krūts dziedzera vēža asociāciju „Vita Liepāja”; biedrību Dižvanagi; biedrību "BĒRNI VIDE ĢIMENE"; BJB Liepājas Jaunajiem Vanagiem. Sadarbojamies arī ar NVA, Labklājības ministriju, Kurzemes plānošanas reģionu, Liepājas autobusu parku, Autotransporta direkcijas Liepājas nodaļu u.c.

       Liepājas Neredzīgo biedrībai sadarbībā ar dažādām organizācijām un iestādēm dienas centrā un Sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē „Dvēseles veldzes dārzā” tiek nodrošināta rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti u.c. “Dvēseles veldzes dārzā” vairāk kā 70 cilvēki ar invaliditāti saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar diennakts uzturēšanos.

Lielās ekskursijas notiek 2 reizes gadā (65 cilv. vienā ekskursijā), 5 mazās ekskursijas (16 cilvēkiem vienā ekskursijā) 2017.gadā Liepājas pilsētas domes projekta ievaros Biznesa inkubators, Nīca, Grobiņa, Pāvilosta, Durbe, pārgājieni 2x gadā. Sadarbībā ar LNSK “Ezerkrasts”, regulāri notiek dažādas sporta spēles un turnīri.

       Liepājas Neredzīgo biedrība rīkoja Starptautiskā Baltā spieķa dienai veltīto pasākumu – 320 cilv.; Starptautiskai neredzīgo dienai veltītais pasākums/gājiens ar baltajiem spieķiem un acu apsējiem – 150 cilv.; Lieldienām veltīts pasākums – 50 cilv.; Ziemassvētki – 40 cilv.; rīkojam invalīdu roku darbu izstādes/pārdošanas 10 - 12 reizes gadā u.c. Turpinās rokdarbu realizācija, izmantojot sociālos tīklus.

       2017.gadā apstiprinātie projekti: no 2017.gada marta līdz 2017.gada novembra beigām Liepājas Neredzīgo biedrības sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs”, tika realizēts projekts “Šodien iesaisties, piedalies un baudi “Dvēseles veldzes dārzu”, Ziemupē”. No 2017.gada 1.aprīļa Liepājas Neredzīgo biedrībā realizēts A/S „Latvijas valsts meži” finansēts projekts, Sociālās palīdzības sniegšana”. No 2017.gada 19.jūnija līdz 2017.gada 22.decembrim Liepājas Neredzīgo biedrībā norisinājās Liepājas pilsētas pašvaldības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” aktivitātes. No 2017.gada 6.–8.septembrim sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē ,,Dvēseles veldzes dārzs”, Ziemupē norisinājās ,,Veselības dienas pieaugušajiem ar invaliditāti 2017.”. No 2017. gada 1. novembra līdz 2019. gada 30. aprīlim Liepājas Neredzīgo biedrības projekts LLI – 212 "Saredzi citādāk”.

       Kā arī turpinās principu ieviešanas pasākumi Latvijā, semināri un konsultācijas. Turpina veidot sociālās rehabilitācijas un izziņas centru cilvēkiem ar invaliditāti „Dvēseles veldzes dārzs” lauku vidē. Liepājas pludmales pieejamības kompleksa darbības nodrošināšana – peldēšanas nodrošināšana jūrā redzes invalīdiem un cilvēkiem ratiņkrēslos. 2017.gadā bija 1700 apmeklētāju. Liepājas Neredzīgo biedrība prezentēja Latvijas pieredzi Lietuvā, par UD principiem, Sociālās rehabilitācijas un izziņas centru “Dvēseles veldzes dārzs” un pludmales pieejamības kompleksu cilvēkiem ar invaliditāti.

       Liepājas Neredzīgo biedrībā ietilpstošās organizācijas - Aizputes un Kuldīgas vietējās organizācijas.

 

Rēzeknes teritoriālās organizācijas darbība 2017.gadā

       Rēzeknes TO, sadarbojoties ar pašvaldībām ir ieguvusi atvieglojumus telpu īrēšanā - bezmaksas īrētas telpas Rēzeknes pilsētas Domē (134.telpa), Līvānu pašvaldībā “Baltā māja”. Ir panākti atvieglojumi biedriem dažādos maksājumos (kurināmais, pabalsti dzīvokļu siltumenerģijas apmaksai, biedru acu operāciju apmaksa, briļļu iegādei u.c.) kā arī palīdzēts iesniegumu noformēšanā.

       Rēzeknes TOvaldes priekšsēdētāja V.Lansberga darbojas Rēzeknes pilsētas Domes Invalīdu konsultatīvajā padomē un Sociālo jautājumu komisijā. Visaktīvākā sadarbība ar Rēzeknes novada Strūžānu, Kaunatas, Kantinieku, Lendžu, Dricānu un Vērēmu pagastiem, Preiļu novada Sīļukalna pagastu, Zilupes novada Pasienes pagasta pašvaldību, Ludzas novada Rundēnu pagasta pašvaldībām, Kārsavas novada domes sociālo dienestu. Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas domes Invalīdu lietu konsultatīvo padomi un sociālo jautājumu komisiju - kopīgi organizēti 3 semināri, organizēti sporta svētki Rēzeknes pilsētā invalīdiem, kopīgi organizēts pilsētas kultūras pasākums – biedrību pašdarbnieku koncerts “Prieks dod zvaigznei spožumu”, un 3 rokdarbu izstādes.

Rēzeknes TO realizēja trīs projektus atbalstīts un realizēts Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes Sociālais dienesta projekts „Ziemassvētku pasākums „ par 1000,00 EUR 120 redzes invalīdiem. Atbalstīts un realizēts Rēzeknes novada domes Sociālā dienesta projekts „LNB biedru – 1,2,3,grupas redzes invalīdu apsekošana viņu dzīves vietā” un ekskursija Gulbene- Cēsis- Alūksne- Balvi -765,00 EUR vērtībā. Atbalstīts un realizēts Rēzeknes pilsētas domes Sporta komitejas projekts 17 bezmaksas vietām pilsētas peldbaseinā - par kopējo summu 198.90 EUR

       Rēzeknes TO sadarbojas ar novadu pašvaldībām, Rēzeknes pilsētas pašvaldību ( sociālās palīdzības jautājumos LNB biedriem, projektos, tiflotehnikas pieteikumu jautājumos) u.c. Sadarbībā ar NVA realizēts ESF pasākums „Jauniešu garantijas” pasākumā nodarbināti 9 jaunieši – brīvprātīgie un darbā iekārtoti 2 redzes invalīdi ( līdz 29 gadu vecumam). Subsidētā darba vieta ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 2.grupas redzes invalīdam ( Ž.Mežals).

       Rēzeknes TO 2017.gadā rīkoja un piedalījās dažādos kultūras un sporta pasākumos – koncerti, teātri, ekskursijas, izstādes, Baltā spieķa dienas, un Ziemassvētku svinības. Ikdienā notiek dažādi pulciņi – muzikālais, rokdarbu braila raksta, fizisko aktivitāšu pulciņš, Latviešu valodas u.c.

       Rēzeknes TO ietilpst divas VO - Līvānu VO - 19 LNB biedri ( priekšsēdētāja Vija Nīcgale) un Rēzeknes VO – 400 LNB biedri (priekšsēdētājs Žanis Mežals).

 

Strazdumuižas teritoriālās organizācijas darbība 2017.gadā

       Strazdumuižas TO ir bijusi konstruktīva sadarbība ar Rīgas sociālo dienestu un Rīgas domes Labklājības un Satiksmes departamentu. Pateicoties tam Strazdumuižas TO telpās aktīvi strādāja Dienas centrs, kas sniedz cilvēkiem ar redzes traucējumiem individuālos pakalpojumus / konsultācijas - palīdzību informācijas iegūšanā par sociālajiem un citiem aktuāliem jautājumiem, komunālo un citu pakalpojumu apmaksu internetā, sīko apģērbu remontu utml.

Strazdumuižas TO sadarbojas Rīgas domes sociālo dienestu un dažādiem centriem Rīgā. Strazdumuižas TO regulāri notika sporta spēļu turnīri un kultūrizglītības pasākumi. Organizācijas biedri piedalījās Strazdumuižas ciemata svētku sporta un kultūras un Starptautiskās Baltā spieķa dienas pasākumu organizēšanā un norisē. Darba dienās strādā organizācijas radio, lai apsveiktu organizācijas biedrus „apaļajās” un „piecgades” jubilejās, un Jubilārus iepriecina ar simboliskām dāvanām no biedru naudas. Organizācijas biedri piedalās Strazdumuižas kluba tautas amatieru mākslas kolektīvu nodarbībās, koncertos un kluba rīkotajos pasākumos.

       Atbalstot organizācijas radio (vietējā radio) darbu, TO ir ieguvis preses izdevumu elektronisko formātu ziedojumus no izdevniecībām „Latvijas avīze” un „Rīgas Viļņi”. Bija iegūti arī sponsoru atbalsti Vasaras saulgriežu svētku atzīmēšanas pasākumam. Sadarbībā ar organizācijas biedriem pagājušajā gadā tika pievērsta lielāka uzmanība viņu individuālajai informēšanai rakstveidā par to, kas katram aktuāls – piemēram, par attiecīgās personas biedra naudas parādiem un organizācijas valdes lēmumiem. Tiem, kam sarežģīti nomaksāt biedra naudu, ierodoties klātienē, ir tikusi piedāvāta iespēja izdarīt ieskaitījumu LNB bankas kontā. Tika Organizēta Strazdumuižas ciemata iedzīvotāju parakstu vākšana vēstulei, kura tika nosūtīta uz vadošajām saeimas frakcijām par likuma pieņemšanu, lai uz visiem laikiem atbrīvotu LNB īpašumus no zemes nomas maksas.

       Strazdumuižas sastāvā ietilpst Strazdumuižas ciemata VO.

 

LNB Ogres vietējās organizācijas darbība 2017.gadā

       Ogres VO ir izveidojusies laba sadarbība ar Ogres novada pašvaldības domi, kas sniedz finansiālu atbalstu (telpu nomu, biroja uzturēšanai u.c.) un arī sadarbojas ar Ogres sociālo centru, kas arī sniedza materiālu atbalstu komunālajos maksājumos, atkarībā no grupas apmaksāja baseina un fizioterapeita apmeklējumus. Ogres VO konsultē biedrus par dažādām atlaidēm, tiesībām un sociālo palīdzību, kā arī sniedz palīdzību vientuļiem neredzīgajiem iegūt palīglīdzekļus un to apgūšanu. Vēl 2017.gadā tika sagatavoti un noformēti dokumenti tiflotehnikas pasūtīšanai, uz VDEĀVK u.tml., biedri tika informēti par tehnoloģiju jaunumiem, kā arī praktiski apmācīja apgūt telefona runas programmu un datora programmas pamatus, interesentiem tika sniegta un izkopēta informācija no tīmekļiem - dažādi raidījumi, mūzika un citi materiāli par medicīnas iestādēm, audio grāmatu katalogiem u.tml. Tika veiktas teorētiskas pārrunas un praktiski apmācīti cilvēki kā tikt galā mājās un sadzīvē, veikti apģērba un citu sīku priekšmetu remontdarbi.

       Baltā spieķa dienā VO biedri tika iepazīstināti ar vides pieejamības izmaiņām pilsētā pēc plašajiem ielu remontiem, kā arī organizēti kopīgi Ziemassvētku ieskaņu un valsts Svētku atzīmēšanas pasākumi, apsveikti ikmēneša pasākumos jubilāri , ar brīvprātīgo palīdzību notika preses izdevumu un kristīgas literatūras lasīšana un pārrunas.

Ogres VO aktīvi apmeklē pilsētas svētku pasākumus, muzeju, koncertus, invalīdu sporta dienu, dodas regulāri uz baseinu, vasarā nūjo dabas parkā.

_____________________________________________________________________________

LNB 2017.gadā no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem, NVA, dažādiem fondiem un organizācijām saņemtās dotācijas un finansējumi sastāda 1 880 557,12 EUR t.sk.:

-        EUR 1 690 150,00 valsts dotācija LNB Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanai 2017.gadā;

-        EUR 37 699,20 Rīgas Domes ieskaitīti līdzekļi pakalpojumu sniegšanai „LNB Strazdumuižas dienas centra pilngadīgām personām”;

-        EUR 35 898,00 RD koriem

-        EUR 42 213,26 dažādu pašvaldību atbalsts teritoriālajām organizācijām projektu realizēšanai un darbībai;

-        EUR 36 216,99 NVA atbalsta programma nodarbinātības veicināšanai subsidētās darba vietas Rīga. Rēzekne, Rēzeknes stipendijas

-        EUR 11 073,00 piešķirtais finansējums projektu realizēšanai (Fonds Ziedot.lv, Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde nodibinājums Otrā elpa u.c.)

-        EUR 14 872,37 Sabiedrības integrācijas fonda dotācija “NVO fonds” projektam „Labi ir zināt!” Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/004/13

LNB 2017.gadā saņemti ziedojumi naudas vērtībā EUR 4 972,93 (Diatom SIA, Solvey Business Services Latvia SIA, u.c.), biedrības ziedojums Ventspils zupas virtuvei EUR 1 740,00 un EUR 3 236,96 dažādas preces.

Biedru naudas iemaksas 2017.gadā sastāda EUR 2 484,41

 

LNB Centrālās valdes priekšsēdētāja                                                                   Svetlana Sproģe


Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju