Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

2018. Gada pārskats

Par biedrību / Gada pārskats

VADĪBAS ZIŅOJUMS
pie 2018.gada pārskata

                                                                           

       Latvijas Neredzīgo biedrība (turpmāk tekstā – LNB), juridiskā adrese Braila iela 3, Rīga, LV-1024, Reģ.Nr.40008004000 dibināta 1926. gada 16. jūnijā, tā darbojas saskaņā ar Statūtiem, kuru pēdējās izmaiņas LR Uzņēmumu Reģistrā reģistrētas 2017.gada 10.oktobrī.

       2018.gada jūlijā ar Labklājības ministrijas lēmuma Nr.41-2-02.2/129 tika nolemts pārreģistrēt LNB pakalpojumu “Sociālās rehabilitācijas institūcija”.

       Uz 2019.gada 1.janvāri LNB bija 2765 biedri. LNB sastāvā ir četri juridiskie biedri - Liepājas Neredzīgo biedrība, Servisa suņu biedrība “Teodors”, biedrība “Saules stars AV”, biedrība “Baltijas Okulāristu asociācija”.

       No iepriekš minētā redzams, ka LNB uzskaitē ir 2765 biedri, no kuriem:

ar 1.grupas redzes invaliditāti – 898biedri,

ar 2.grupas redzes invaliditāti – 960 biedri,

ar 3.grupas redzes invaliditāti – 311 biedrs,

pārējie – 596 biedri.

       2018.gadā LNB sistēmā strādāja 48 LNB biedri ar redzes invaliditāti.

       2018.gadā LNB notika 6 Centrālās valdes (turpmāk - CV) sēdes, kurās tika pieņemti 30 lēmumi. LNB CV priekšsēdētāja un LNB CV locekļi katrā CV sēdē ir snieguši informāciju par veikto darbu, sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, NVO, iestādēm, organizācijām un citām aktivitātēm sēžu starplaikā. Svarīgākie lēmumi, kas pieņemti šajās sēdēs:

 1. LNB attīstības koncepcijas 2018.-2022.gada apstiprināšana;
 2. Par SIA un biedrības 2017.gada pārskatu apstiprināšanu;
 3. Par iepirkuma komisijas sastāvu;
 4. SIA “Strazdumuižas”, SIA “LNB RC” un SIA “LNB JUGLA” priekšsēdētāju darba

       algas paaugstināšanu;

 1.  Par Daugavpils TO valdes priekšsēdētājas M.Ivanovas darbības izvērtēšanu;
 2. Par dzīvokļu piešķiršanas kārtību;
 3. Par LNB SIA pārbaužu plānu un komisijas sastāvu;
 4. Par LNB TO nomenklatūras apstiprināšanu;
 5. Kārtības “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība veic sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitātes uzraudzību LNB RC” apstiprināšanu.

       LNB 2018.gadā veica grāmatvedības uzskaites sistēmas pārbaudes un saimnieciskās darbības analīzi SIA “LNB RC” un SIA “LNB Cēsu MRU”.

       2018.gada 20.martā biedrību apmeklēja Latvijas Valsts prezidents ar kundzi un iepazinās ar LNB darbību. Tika uzņemti pārstāvji no Zviedrijas Neredzīgo biedrības, kuriem prezentējām LNB un Liepājas biedrību darbību.

         Latvijas Neredzīgo biedrībai ir apstiprināti projekti Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” šādām LNB piederošām ēkām Rīgā, Braila ielā 10, Braila ielā 3, Braila iela 4, Ventspilī, Baldones ielā 16, Rēzeknē, Bukumuižas ielā 20 un Liepājā, Ganību ielā 197/205. Projekts turpināsies līdz 2022.gadam.

       LNB aktīvi piedalās Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdēs, Sociālās integrācijas valsts aģentūras konsultatīvajā padomē, sadarbojamies ar Labklājības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Centrālā finanšu līgumu aģentūru un citām iestādēm.

         LNB 2018.gadā sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru noslēdza līgumus par atbalsta pasākumiem:

 1. Rēzeknē ESF pasākums “Jauniešu garantijas” nodarbināti 5 jaunieši – brīvprātīgie
 2. Rēzekne “Subsidētā darba vieta 2.grupas redzes invalīdam”. (1 persona).

LNB turpina sadarbību ar Valsts darba ekspertīzes ārstu komisiju par informācijas saņemšanu personu ar redzes traucējumiem apzināšanai, kā arī informācijas nodošanu personām ar redzes invaliditāti.

LNB ir saņēmusi ziedojumus no SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”,  SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”, SIA “STERDERS”, SIA “Tera”, SIA “Solvay Business Services Latvia”, SIA “LNB Jugla”, SIA “Multisell sistemas”, SIA “Sarkanais krusts”, SIA “Baltic distribution”, SIA “APF Holding”, u.c.

 

LNB 2018.gadā realizētie projekti:

Projekta nosaukums

Īstenošanas periods

Finansētājs

(finansējuma avots un līgumslēdzēja institūcija)

Galvenās projektā plānotās aktivitātes

“Jaunu sociālo pakalpojumu ieviešana cilvēkiem ar redzes traucējumiem”

2018.gada 16.jūlija līdz 2018.gada 30.novembrim

Labklājības ministrija

Nometne par jauniešu ar redzes traucējumiem nodarbinātību un aktīvu dzīvesveidu.

“Strazdumuižas Drāmas un dzejas teātra 70 gadu jubilejas pasākums”

2018.gada 30.augusta līdz 2018.gada 3.decembrim

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Strazdumuižas Drāmas un dejas teātra 70 gadu jubilejas pasākuma noformēšana un svinēšana.

“Būt Strazdumuižā”

2018.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Strazdumuižas ciematā tika veikta  labiekārtošana uzstādot 5 norāžu stabus ar 20 norādēm un organizēts diskusijas forums par apkaimes attīstību.

“Rīgā braucu dižoties”

2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 31.oktobrim

A/S “Latvijas valsts meži”

Projekta ietvaros 6 LNB TO 5 mēnešu garumā tika organizētas izglītojošas  nodarbības, lai attīstītu jaunas prasmes.

“Strazdumuižas ciemata svētki 2018”

2018.gada 16.jūlija līdz 2018.gada 17.septembrim

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas pilsētas svētku ietvaros tika organizēti Strazdumuižas ciemata svētki.

“Zaļākai Rīgai”

2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 31. augustam

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Projekta mērķis ir izstrādāt un īstenot videi draudzīgu dzīvesveida lekciju kopumu cilvēkiem ar redzes traucējumiem, nodrošinot nodarbības:

1. Floristika – dekupāža;

2. Dārzkopība;

3.Videi draudzīgs dzīvesveids;

4.Veselīgas un ekonomiskas ēdienkartes ABC.

“Dosim iespēju talantam”

2018.gada 1.maija līdz 2018.gada 10.decembrim

Vidzemes plānošanas reģions

Veicināt cilvēku ar invaliditāti līdzdarbošanos kultūras pasākumos.

“Dodamies uz priekšu”

2018.gada 16.aprīļa līdz 2018.gada 20.jūnijam.

Rīgas domes Labklājības departaments

Daļēja Strazdumuižas kluba darbības nodrošināšana, Lielās talkas noslēguma koncerta pasākumam.

“Kopā spējam daudz”

2018.gada 28.marta līdz 2019.gada 9.janvārim

Rīgas domes Labklājības departaments

Rīgas pilsētas TO darbības nodrošināšana.

“PROTI UN DARI”

2017.gada 1.jūlijs līdz 2018.gada 31.oktobris

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu ar redzes traucējumiem prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara.

Projekts īstenots Rīgā un Rēzeknē.

“Saruna klusumā un tumsā”

2018.gada 02.aprīļa līdz 2020.gada 01.aprīlim.

Telšai pašvaldība, Lietuva. Telšai Žemaites drāmas teātris 

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp neredzīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti teātra mākslā Telsai un Latvijas reģionos. Uzvedums tiks radīts ar jauktām mērķa grupām- nedzirdīgiem/vājdzirdīgiem un neredzīgiem/vājredzīgiem aktieriem. Projekts norisināsies no 2018. līdz 2020.gadam

 

Tiflotehnikas nodaļas darbība 2018.gadā:

     LNB tiflotehnikas nodaļā (turpmāk – TN) 2018.gadā kopumā tika izsniegti 3396 tehniskie palīglīdzekļi (turpmāk – TP), no kuriem:

589 acu protēzes,

339 asinsspiediena mērītāji ar runas funkciju ,

82 glikometri ar runas funkciju,

131 ķermeņa termometrs ar runas funkciju,

144 ķermeņa svari ar runas funkciju,

172 baltie spieķi (salokāmi, nesalokāmi),

83 pārtikas svari ar runas funkciju,

86 šķidruma līmeņa noteicēji ar skaņas funkciju,

55 diega ievēršanas palīglīdzekļi,

159 lupas (ar u bez gaismas avota),

231 elektroniski palielinošs palīglīdzeklis,

3 braila raksta rāmji,

4 braila rakstāmmašīnas,

384 atskaņotāji,

506 laikrāži (rokas, galda),

61 datorprogramma,

73 gaismas absorbcijas filtri,

9 datorpeles ar palielinājuma funkciju,

27 diktofoni ar runas funkciju,

45 pildspalvas ar runas funkciju,

48 binokulārās un teleskopiskās brilles,

22 monokulārie teleskopi,

114 termometri klimatisko apstākļu mērīšanai ar runas funkciju,

29 krāsu noteicēji ar runas funkciju.

2018.gadā uz TP rindā stājušās 3210 personas, no kurām 574 rindā stājās uz acu protēzēm. 2018.gada 31.decembrī TP saņemšanai bija 166 personas, no kurām rindā uz acu protēzēm 43 personas.

LNB TN 2018.gadā veica vairākus izbraukumus uz teritoriālajām organizācijām, izsniedzot tiflotehniku tuvāk personu dzīvesvietai, lai tādā veidā atvieglotu palīglīdzekļu saņemšanu. TN darbinieki tiflotehniku izsniedza Jelgavas TO, Daugavpils TO, Cēsu TO, Ventspils TO, Rēzeknes TO, Liepājas NB, Jūrmalas TO un valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga” filiāle Jugla.

2018.gadā TN darbinieki līdzdarbojās vairākos LNB rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, kā piemēram, “Strazdumuižas ciemata svētki”, LNB un SIA “LNB Rehabilitācijas centra” organizētajā nometnē Cēsīs, nometnes dalībniekiem vadīja stafeti, kuras mērķis bija dalībniekus iepazīstināt ar TP un sniegt iespēju apgūt šo palīglīdzekļu lietošanu. Darbinieki piedalījās Lielajā talkā, sakopjot biedrības teritoriju.

LNB TN piedalījās arī projekta LLI – 212 “Saredzi citādāk” ietvaros rīkotā diskusijā, kuras mērķis bija dalīties savās pārdomās un pieredzē par cilvēku ar redzes traucējumiem iespējām un vajadzībām Saldus novadā. LNB TN devās uz Madonu, lai LNB rīkotā seminārā iepazīstinātu Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta darbiniekus ar tiflotehniku un to saņemšanas kārtību.

2018.gadā personas varēja saņemt TP negaidot uz tiem rindā, jo šajā gadā pateicoties pietiekami lielajam finansējumam bija iespēja iegādāties TP tādos daudzumos, lai personai ierodoties saņemt TP tas tiktu izsniegts uzreiz, tādējādi neveidoja rindas.

 

Žurnāla “Rosme” darbība 2018.gadā:

       2018. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu - žurnālu ROSME - katru mēnesi saņēmuši vidēji 298 personas ar redzes invaliditāti:

189 palielinātā redzīgo rakstā,

44 braila rakstā,

30 elektroniskā formātā,

35 audio formātā.

Kopumā 2018. gadā izdoti 3610 žurnāla ROSME eksemplāri:

       No 2018. gada janvāra žurnāla audio formāts pieejams arī kompaktdiskos. Tas izmaina lasītāju pieprasījumu Braila rakstā (tas samazinās), bet arī piesaista jaunus lasītājus žurnālam — tie ir cilvēki, kuri paši nespēj izlasīt ne redzīgo, ne Braila rakstā, ne arī prot lietot datoru.

Žurnāla ROSME audio formāta ielasīšanai katru mēnesi tiek piesaistīti brīvprātīgie. Kopā 2018.gadā LNB Izdevniecības nodaļā 18 brīvprātīgie ielasījuši 237 failus, nostrādājot 82 darba stundas. No 2018. gada marta žurnālu ROSME pārdodam arī citām fiziskām un juridiskām personām. Līdz ar to žurnālu var oficiāli iegādāties, piemēram, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas filiāles visā Latvijā. 2018.gada martā žurnālu visam gadam iegādājās VSAC RĪGA filiāle JUGLA — katru mēnesi tiek piegādāti Braila rakstā 2 eks., palielinātā rakstā 1 eks., audio CD 1 eks.

       Žurnāla ROSME Facebook profils sasniedz 147 sekotājus. Tas katru dienu aktīvi stāsta par jaunumiem, kas skar ne tikai personas ar redzes, bet arī citām invaliditātēm, kā arī seko līdzi starptautiskiem jaunumiem šajā jomā un dalās ar saviem lasītājiem. Vēl arvien ir aktīvs Twitter profils — 115 sekotāji.

Žurnāla redakcija 2018. gada vasarā piedalās XXVI Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, sekojot līdzi Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas kluba jauktā kora “Jolanta” panākumiem. Par to izveidots īpašs Dziesmusvētku žurnāla numurs (nr. 7, 2018) un foto galerija LNB mājaslapā, kā arī popularizēti LNB kolektīvi Facebook profilā. 2018.gada novembrī sadarbībā ar Latvijas Banku tiek izdots informatīvais pielikums par jaunajām 200 eiro banknotēm. To saņem (redzīgo, Braila rakstā, htm un audio formātā) visi žurnāla lasītāji, kā arī pēc pieprasījuma nosūtīts visām LNB TO, kā arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkai un VSAC “Rīga” filiāles “Jugla” bibliotēkai. Kopējais izplatīto eksemplāru skaits - 783 gab.

       Novembrī tiek pieņemts lēmums par Latvijas Neredzīgo biedrības līdzekļiem sagatavot un izdot kalendāru 2019. gadam Braila rakstā - tā ir kā dāvana Latvijas simtgadē. Par to informācija tiek izplatīta gan caur žurnālu ROSME, gan LNB mājaslapā, žurnāla profilos Facebook un Twitter, kā arī Strazdumuižas vietējā radio. Kalendāram pieteicās 45 cilvēki.

Kopā ar žurnāla ROSME decembra numuru visi klienti saņem “Latvijas Neredzīgo biedrības sociālās rehabilitācijas pakalpojuma - žurnāla ROSME - klientu aptaujas anketu”. Tajā ietverti 3 jautājumi par pakalpojuma pieejamību, saņemšanas kārtību un klienta apmierinātību. Nobeigumā klienti aicināti izteikt priekšlikumus un vēlējumus. Aptauja ir anonīma, un tā izsūtīta 298 klientiem. Žurnāla redakcijas darbinieki visu gadu sniedz bezmaksas Braila pakalpojumus cilvēkiem ar redzes traucējumiem un sadarbības organizācijām, kā arī maksas pakalpojumus uzņēmumiem un farmācijas kompānijām. Tāpat tiek atbalstītas LNB TO, kurām savos projektos nepieciešams informatīvais noformējums (makets, dizains, druka).

       Obligāto eksemplāru likums uzliek par pienākumu LNB Izdevniecības nodaļai piegādāt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai žurnāla obligātos eksemplārus. 2018. gadā katru mēnesi tika piegādāti 2 žurnāla ROSME eksemplāri palielinātā redzīgo rakstā, kopā gadā — 24 žurnāli. Katru mēnesi pēc žurnāla ROSME izdošanas pa vienam no katra formāta (htm un audio) elektroniski tiek piegādāts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Obligāto eksemplāru nodaļai.

Žurnāls Braila rakstā (1 obligātais eksemplārs) katru mēnesi tiek piegādāts LNerB Strazdumuižas ielā 80, Rīgā.

 

SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs” darbības 2018.gada

       2018.gadā SIA “LNB Rehabilitācijas centrs” sniedza 473 personām sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Klientu sadalījums bija sekojošs:

-        43 klienti saņēma personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos pirmreizējiem klientiem (63 diennaktis);

-        145 klienti saņēma personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas);

-        33 klienti saņēma personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos atkārtotiem klientiem (8 diennaktis);

-        252 klienti saņēma personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā atkārtotiem klientiem (50 stundas).

2018.gadā veiksmīgi apgūts pamatbudžets un papildus finansējums, kas deva iespēju nedaudz atjaunot materiāli tehnisko bāzi: iegādāta datortehnika, trenažieri; mēbeles, sadzīves preces; Veikta visu logu nomaiņa Daugavpils filiālē; Noslēgts līgums par datu bāzi un sākta tās testēšana, datu ievadīšana; Uzsākta arhīva kārtošana.

LNB RC tiek nodarbināts 51 darbinieks no tiem divdesmit ar invaliditāti. Izstrādātas divas jaunas programmas, kas 2019.gadā tiks saskaņotas: “Personas patstāvīgās funkcionēšanas iemaņu apguvei cilvēkiem ar redzes, garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām” (vēl saskaņošanā) un “Sociālās funkcionēšanas prasmju apguves programma lauku vidē”(jau apstiprināta un tiek realizēta no 2019.gada).

Regulāri tiek sniegta informācija par aktivitātēm plašākai sabiedrībai mājas lapā un iestādes faceebok profilā. Tāpat arī tiek nodrošinātas prakses vietas studentiem, kā arī nodrošināts darbs brīvprātīgajiem. Organizētas apmācības pavadoņiem un pavadoņiem asistentiem (iegūta licence). Arī darbinieku kvalifikācija regulāri tiek paaugstināta, 2018.gadā tika organizēti darbiniekiem seminārs par personu datu aizsardzību.

 

Strazdumuižas kluba darbība 2018.gadā:

       2018.gadā Strazdumuižas klubā notika 13 koncerti:

 1. Koncerts “Pretī meteņiem”, 3. februārī, piedalījās radošais kolektīvs “Strazdi”, Strazdumuižas pūtēju orķestris un grupa “Dziesmu labirints”, ap 70 apmeklētāju;
 2. Valentīndienai veltīts koncerts,16. februārī, piedalījās kluba amatiermākslas kolektīvi, pēc koncerta atpūtas vakars, spēlēja “Ballīšu orķestris”, ap 65 apmeklētāju;
 3. “Rožu koncerts”, piedalījās ansambļi “Rudens roze”, “Senozols”, “Pavasara brīnumputni”, “Epsilons” un deju kolektīvs “Strazdi”, koncerts veltīts Anitas Andersones apaļajai dzīves jubilejai, Starptautiskajai sieviešu dienai un rozēm, ap 65 apmeklētāju;
 4. Klavierkoncerts, 3. aprīlī, piedalās Antra Vīksna un Normunds Vīksna, ap 30 apmeklētāju;
 5. Koncerts “Operešu melodijas un krievu romances”, 11. aprīlī, piedalījās 6 amatiermākslinieki no VEF kultūras pils, ap 40 apmeklētāju;
 6. Koncerts “Vilkam govs nokoda kāju”, 12. aprīlī, piedalās Roberts Gobziņš, citi viesmākslinieki, pārstāvji no Strazdumuižas pūtēju orķestra, ap 50 apmeklētāju;
 7. Draudzības koncerts, 15. aprīlī, piedalījās Ķeguma jauktais koris “Lins” un vīru vokālais ansamblis “Senozols”, ap 50 apmeklētāju;
 8. Lielās talkas atpūtas vakars, 28. aprīlī, muzicēja grupa “Hono”, ap 20 apmeklētāju;
 9. Projekta “Rīgā braucu dižoties” noslēguma sarīkojums, 13.oktobrī, piedalījās pārstāvji no Rīgas TO, Cēsu TO, Daugavpils TO, Rēzeknes TO, Jūrmalas TO, Balvu TO, kā arī jauktais koris “Jolanta”, vokālie ansambļi “Rudens roze”, “Senozols”, “Pavasara brīnumputni”, “Epsilons”, Strazdumuižas pūtēju orķestris, pārstāves no Strazdumuižas kluba dzejas un drāmas teātra, ap 150 apmeklētāju;
 10. Koncerts “Labvakar, Latvija!”, 16. novembrī, piedalījās kluba amatiermākslas kolektīvi, vadīja un sasaistīja Inese Vanaga un Strazdumuižas kluba dzejas un drāmas teātris, ap 60 apmeklētāju;
 11. Dziesminieka Vladimira Soļara un māsu Emīlijas un Elizabetes koncerts, 27. novembrī, ap 35 apmeklētāju;
 12. Ziemassvētku ieskandināšanas koncerts, 20. decembrī, piedalījās kluba amatiermākslas kolektīvi, ap 50 apmeklētāju;
 13. Gadu mijas balle, 28. decembrī, muzicēja kantrimūzikas grupa “Klaidonis”, ap 95 apmeklētāju.

 

Un 3 teātra izrādes:

 1. Ādolfa Alunāna joku luga viencēliens “Pašu audzināts”, izrāde skates ietvaros, 9. martā, piedalās Strazdumuižas kluba dzejas un drāmas teātris, ap 35 apmeklētāju (2 reizes);
 2. Strazdumuižas kluba dzejas un drāmas teātra 70 gadu jubilejai veltīts sarīkojums, 3. novembrī, fragments no Gunāra Priedes lugas “Cīrulīši”, piedalās Strazdumuižas kluba dzejas un drāmas teātris, viesi, sveicēji, apmeklētāji, ap 80 cilvēku.

 

Servisa suņu biedrības “TEODORS” darbība 2018.gadā:

       2018.gadā Servisa suņu biedrība “Teodors” svinēja 5 gadu jubileju. Tagad organizācijā ir 11 reģistrēti suņi – pavadoņi un 1 suns – asistents.

2018.gadā biedrības suņu treneri sagatavoja 4 jaunu suņu-pavadoņus, 3 suņi pavadoņi ar saviem saimniekiem nokārtoja eksāmenus un ir reģistrēti.

       Pateicoties VAS “Latvijas Valsts meži” stipendijai, biedrībai bija iespējams īstenot projektu  “Latvijā pirmā treniņnometnē servisa suņiem” no 10. līdz 13.maijam Smiltenē. Nometnē notika profesionālo iemaņu treniņi servisa suņiem un viņu turētājiem. Piedalījās 12 dalībnieki. Nometnē strādāja 7 suņu treneri no Latvijas, Igaunijas un Somijas.

       8.septembrī Kongresa nama laukumā pasākumā demonstrējām mūsu servisa suņu prasmes, stāstījām par suņu uzticību un iemaņām. “Rīgas Centrālā bibliotēka” organizēja projektu “Es lasu” un šī projekta ietvaros Servisa suņu biedrība “Teodors” iepazīstināja sabiedrību ar suņu pozitīvo ietekmi: bērns lasa priekšā speciāli apmācītam sunim, kuram ir pilnīgi vienalga, vai bērns stostās vai kļūdaini lasa - tas mierīgi guļ un klausās, tā noņemot bērnam stresu un bailes. Kopā notika divdesmit nodarbības.

       Oktobra sākumā divi biedrības suņi Neira un Serena ar saviem saimniekiem un asistentiem devās uz Somiju, lai piedalītos ikgadējās Starptautiskās suņu - pavadoņu sacensībās. Neira un Viktors ieguva 3.vietu un jaunā (mazā) Serena un Aleksejs 5.vietu. Kopā piedalījās 6 suņi - pavadoņi, no katras valsts pa diviem.

 

Rīgas pilsētas teritoriālās organizācijas darbība 2018.gadā:

                 2018.gadā Rīgas pilsētas TO sadarbojās ar Rīgas Domes Labklājības departamentu un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, LNB Strazdumuižas TO, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāli “Strazds” un Latvijas Neredzīgo bibliotēku VSAC Rīga filiāles “Jugla” klientiem, aicinot viņus iesaistīties dažādās nodarbībās un pasākumos. Arī šogad turpinās sadarbība ar M. Čehova Rīgas Krievu teātri, Latvijas Pensionāru Federāciju. RPTO biedriem tiek organizēta sociālā palīdzība un sociālā aprūpe. Regulāri tiek informēti RPTO biedri par sociālo pakalpojumu klāstu, ko var saņemt cilvēki ar invaliditāti, kā arī par sociālās rehabilitācijas iespējām SIA “LNB RC”.

       2018.gadā saviem biedriem Rīgas pilsētas TO organizēja dažādus kultūras un sporta pasākumus. 16.oktobrī desmit mūsu biedriem, bija iespēja bezmaksas noskatīties M. Čehova Rīgas Krievu teātra izrādi “Meitene kafejnīcā” ar Raimonda Paula piedalīšanos. Sadarbībā ar LPF mūsu biedriem bija iespēja ar saviem rokdarbiem piedalīties Ziemassvētku tirdziņā  T/C “Origo”. Biedri regulāri piedalās LNSS rīkotās sacensībās un turnīros, kā arī tiek apmeklēti Strazdumuižas klubā organizētie atpūtas pasākumi, koncerti un teātra uzvedumi. Ar labiem panākumiem RPTO dziedātāji un dejotāji ir piedalījušies dažādās skatēs, Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, kā arī ar saviem interesantiem priekšnesumiem priecē RPTO rīkotos pasākumos: 27.janvārī, Juglas vidusskolas sākumskolā notika “Sporta diena”, piedalījās Rīgas pilsētas TO biedri ar ģimenēm, Strazdumuižas ciemata un tuvākās apkaimes iedzīvotāji, 8.-25.maijam, RCB filiālē “Strazds” bija apskatāma Rīgas pilsētas TO biedru rokdarbu izstāde “Caur rokām pasauli redzu”, no 18.septembra līdz 1. novembrim, RCB filiālē “Strazds”, notika biedra mākslinieka Aleksandra Kišiņevska  “Miniatūru” izstāde, 20.oktobrī Strazdumuižas klubā notika “Rudens balle”, 7.decembrī notika otrais “Spēka turnīrs”, tajā piedalījās 23 dalībnieki.

       2018.gadā Rīgas pilsētas TO realizēja sekojošus projektus:

No 2017.gada decembra līdz 2018.gada martam projekts “Draugs draugam Strazdumuižā”, kuru finansēja RD IKSD. Līdzdalība projektos “Zaļākai Rīgai” un “Rīgā braucu dižoties”.

 

Balvu teritoriālās organizācijas darbība 2018.gadā:

       2018.gadā Balvu TO veiksmīgi  sadarbojās ar LNB RC Balvu filiāli, reģiona pašvaldībām galvenokārt ar Balvu, Alūksnes un Viļakas novadu pašvaldībām, kā arī vietējām personu ar invaliditāti organizācijām - Balvu teritoriālo invalīdu biedrību, Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām organizāciju “Saulstariņi”, Alūksnes un Apes novadu fondu, Alūksnes invalīdu biedrību, Gulbenes invalīdu biedrību, DR Misiņa medicīnas vēstures muzeju, Latvijas Neredzīgo sporta savienību, ISRK “Medņeva”, kopīgi organizējot aktivitātes un sniedzot atbalstu Balvu TO biedriem.

       Regulāri konsultēja biedrus par dažādiem sociāliem jautājumiem, kā piemēram, invaliditātes grupas iegūšanas kārtība, asistenta pakalpojuma saņemšana pašvaldībā, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtība, sociālo pabalstu apmēri un saņemšanas kārtība un citi biedriem svarīgi un aktuāli jautājumi. Balvu TO biedriem, tika organizēts izstādes atklāšanas pasākums Alūksnes novada Sabiedrības centrā un izstādīti Latvijas Neredzīgo biedrības biedru un rehabilitācijas centra klientu radītie mākslas darbi. Balvu TO komanda piedalījās UNO kāršu spēles ceļojošā kausa cīņā, un ZOLES turnīrā, kurā tika iegūtas otrā un pirmā vieta. Balvu TO biedri piedalījās Alūksnes VO rīkotajās šoudauna sacensībās, Alūksnes sporta spēlēs un Gulbenes invalīdu biedrības rīkotajās sporta spēlēs. TO pārstāvji piedalījās Gulbenes invalīdu biedrības rīkotajā 25.gadu pastāvēšanas jubilejā, kā arī devās ekskursijā apmeklēt Ieriķu dabas taku, Āraišu ezerpili un Brīvdabas etnogrāfisko muzeju Rīgā, kā arī devās pieredzes apmaiņas braucienā un apmeklēja mākslinieku Zigmundu Lauriņu Madonas novadā, Lubejā, un guva praktiskas iemaņas darbā ar augiem.

       Balvu TO biedri piedalījās projektā “Rīgā braucu dižoties” kuru ietvarā notika ziedu paklāju izstāde Strazdumuižas klubā, Rīgā. Kā arī piedalījās Cēsu TO organizētajā personu ar invaliditāti dienas koncertā “Gadalaiki” un invalīdu dienas pasākumā, ko organizēja Balvu invalīdu biedrības TO.

         2018 gadā tika organizēti ikgadējie pasākumi - Lieldienu pasākumi, Baltā spieķa dienas pasākumi un Ziemassvētku pasākumi gan Balvos, gan Alūksnē.

         Balvu TO apvieno: Alūksnes un Balvu Vietējās organizācijas

 

Daugavpils teritoriālās organizācijas darbība 2018.gadā:

            2018.gadā Daugavpils TO sadarbojās ar Daugavpils domi, Daugavpils novada domi un Krāslavas novada domi, Daugavpils invalīdu biedrību, sabiedrisko organizāciju padomi, pensionāru apvienību “Dauteks”, “Dauers”, sociālo lietu pārvaldi, komunālās saimniecības pārvaldi, pensionāru federāciju, sabiedrisko organizāciju “Varavīksne”, Ddzksu, ciemata padomi.

         Organizēja saviem biedriem arī sociālo palīdzību un sociālo aprūpi. Sadarbojāmies ar firmu “Rīcība”, divas produktu pakas mēnesī, sadarbība ar misiju “Jaunā paaudze”, kā arī tika aktīvi piesaistīti citi sponsori. Biedrībā tika organizēta regulāra tiflotehnikas izsniegšana un materiālo pabalstu deklarāciju aizpildīšana, kā arī redzes invalīdu tikšanās ar sociālo lietu pārvaldes darbiniekiem un ceļu policiju.

         2018.gadā Daugavpils TO biedri aktīvi iesaistījās dažādos kultūras un sporta pasākumos: Jaunā gada un Lieldienu pasākumi, Daugavpils pilsētas 743.gadadienas koncertu apmeklēšana, projekta “Rīgā braucu dižoties !” noslēguma pasākums Rīgā, LNB Daugavpils TO 60.gadadienas pasākums, Starptautiskā Neredzīgo diena, pinumu un pērlīšu izšuvumu darbu izstādes pilsētas svētkos un Starptautiskajā Neredzīgo dienā.

 Daugavpils TO apvieno: Daugavpils VO, Krāslavas VO.

Cēsu teritoriālās organizācijas darbība 2018.gadā

            Cēsu TO 2018.gadā sadarbojās ar Cēsu pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”. Tika saņemta dotācija biedrības darba nodrošināšanai 275 EUR.  Tika arī realizēts Cēsu pašvaldības sociālā dienesta atbalstīts projekts “Dari kā es, dari labāk” par summu 700 EUR. Biedrības pārstāvji tiek aicināti uz kopējiem pilsētas svinīgajiem pasākumiem – valsts svētki, pieņemšanas pie pilsētas domes priekšsēdētāja u.c.

Cēsu TO regulāri piedalās Cēsu Sociālā dienesta organizētajās sanāksmēs ar NVO pārstāvjiem, Cēsu pensionāru biedrību un Cēsu bērnu un jauniešu interešu centru tika realizēts projekts “Dosim iespēju talantam”.

2018.gadā Cēsu TO konsultē biedrus ar sociālo palīdzību un sociālo aprūpi saistītos jautājumos. Palīdzam aizpildīt nepieciešamos dokumentus, vajadzības gadījumos atsevišķu sociālu jautājumu risināšanai iesaistām LNB RC speciālistus.

Cēsu TO biedriem tika organizēti dažādi kultūras, sporta un atpūtas pasākumi: teātra dienai veltīts pasākums, Baltā galdauta svētki, Cēsu TO 65 gadu jubilejas pasākums, Ziemassvētku sarīkojums, trīs dienu nometne pie jūras, vienas dienas ekskursija uz Lubānu, divu dienu ekskursija “Garšīgā Kurzeme”. Cēsu TO mākslinieciskie pašdarbību kolektīvi un individuālie izpildītāji aktīvi darbojās dažādos kultūras pasākumos pa visu Latviju.

2018.gadā Cēsu TO tika realizēti projekti, projekts “Rīgā braucu dižoties”, “Dosim iespēju talantam”, “Dari kā es, dari labāk”. 2018.gadā ir veikts apjomīgs remonts – pilnībā rekonstruēta  pasākumu zāle - demontēta skatuve, nomainīts apgaismojums, ieklāta jauna grīda, atjaunotas sienas, pielikti logiem aizkari. Tam visam  piesaistīti ziedojumi un organizēts brīvprātīgo darbs.

       Cēsu TO apvieno: Cēsu vietējā organizācija.

 

Jelgavas teritoriālās organizācijas darbība 2018.gadā:

       2018.gadā Jelgavas TO sadarbojās ar Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada, Bauskas novada      pašvaldībām. Jelgavas pilsētas dome finansiāli atbalstīja TO iesniegtos projektus. Ar Jelgavas domes un Jelgavas Sabiedrības Integrācijas pārvaldes atbalstu tika risināti jautājumi par vides pieejamību Jelgavā, kā arī organizēti pasākumi un svētki. Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Pilsētsaimniecība” sabiedrības integrācijas pārvaldi un Jelgavas sociālo lietu pārvaldes speciālistiem ik gadu tiek apsekotas Jelgavas sabiedriskās iestādes un pārbūvētie objekti, lai sniegtu ieteikumus par objektu drošu lietošanu personām ar redzes traucējumiem.

       2018.gadā turpinājās sadarbība ar Jelgavas, Bauskas VO organizāciju vadītājiem. Notiek pastāvīga informācijas apmaiņa par NVO aktualitātēm, projektu konkursiem un semināriem. Jelgavas TO ir izveidojusies cieša sadarbība ar Kultūras un mākslas centru “Nātre”, ar biedrību “Barons” biedri iesaistās radošajās darbnīcās attīstot dažādus mākslas virzienus. Tiek organizētas mākslas darbu izstādes, kurās ir iespēja plašākai sabiedrības daļai iepazīties ar šiem mākslas darbiem. No 2018.gada pavasara tika papildināta ar darbiem un  skatāma izstāde “Tumsa Krāsās/es redzu tā” Jelgavas pašvaldības aģentūras “Kultūra” izstāžu zālē. Šī izstāde ir ceļojoša un ļoti pieprasīta.

       Notiek sistemātiska sadarbība ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi, ar Jelgavas sieviešu invalīdu organizāciju “Zvaigzne”, ar Jelgavas krievu biedrību “Istok”, ar Jelgavas Ukraiņu biedrību, kā arī sadarbojamies ar LNB Jelgavas filiālbibliotēku – aktīvi piedalāmies dažādos tematiskajos un godu atzīmēšanas pasākumos. Iespēju robežās tiek apmeklēti mājās vientuļie biedri un uzturēti pastāvīgi sakari.

Jelgavas TO biedri piedalījās Sabiedrības integrācijas pārvaldes un Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes rīkotajā pasākumā “Ar sauli sirdī”. 2018.gadā Jelgavas TO piedalījās Jelgavas Nevalstisko organizāciju sporta spēlēs, devās izglītojošā pieredzes braucienā, kura laikā varēja izmēģināt savas spējas mūzikas meistarklasē “Menģeļos”. Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā iepazinās ar Latviešu tautas klasiskās mūzikas vērtībām. Piedalījās aušanas meistarklasē, kā arī izmēģināja spēkus un prasmes porcelāna izstrādājumu radīšanā, apmeklēja deju grupas “Vēja zirdziņš” koncertuzvedumu Jelgavas kultūras namā. Biedrības biedriem ir iespēja nostiprināt savu veselību, apmeklējot 1 reizi nedēļā, nodarbības peldbaseinā.

       Atzīmējot Latvijas 100 gadi, Jelgavas TO biedriem apmeklēja A. Medņa “Tālavas taurētāja” pirmatskaņojumu. Savukārt Ziemassvētkus 19.gs. muižām – “Lielvircavas muižu”. Pateicoties projektiem, Jelgavas TO ir izveidojies savs vokālais ansamblis.

       Jelgavas TO notiek reizi mēnesī tematisko vakaru un dažādu godu atzīmēšanas: latviešu un citu tautu svētkus, starptautiskā “Baltā spieķa diena”, informatīvi izglītojošo pasākumu “Ieraugi citādāk”.

       2018.gadā tika realizēti šādi projekti:

“Esmu Jelgavai” -  mērķis :Pievērst uzmanību vides pieejamībai personām ar redzes traucējumiem Jelgavā sabiedriskajās iestādēs. “Tumsa krāsās, Es redzu tā!” mākslas darbu kolekcijas papildināšanu un izstāžu organizēšanu, izstādīšanu publiskām apskatēm. Sekmēt personu ar redzes invaliditāti iekļaušanos mūsdienu sabiedrībā. “Mazākumtautību personu ar daļējo liegtu redzi integrācija caur mākslas procesiem” mērķis: iesaistīt latviešu, krievu, ukraiņu un citu tautību personas ar redzes traucējumiem savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā. “Esmu JelgavaiI 2” mērķis - pievērst uzmanību personu ar redzes traucējumiem fiziskās un garīgās veselības nostiprināšanas iespējām.

       Šī gada decembrī Jelgavā sadarbībā Jelgavas domi, Sabiedrības integrācijas pārvaldei tika aizvadīta svinīgā apbalvošanas ceremonija “Gada brīvprātīgais Jelgavā 2018”, kurā Jelgavas TO brīvprātīgo darba veicēji tika godināti, saņemot Pateicības rakstus par nesavtīgu darbu un daudzpusīgu ieguldījumu sabiedrības vai indivīdu labā.

       Jelgavas TO apvieno: Jelgavas VO, Dobeles VO, Saldus VO, Bauskas VO.

 

Jūrmalas teritoriālās organizācijas darbība 2018.gadā:

       2018.gadā Jūrmalas TO turpināja sadarboties ar Jūrmalas pašvaldību, kā arī ar citām biedrībām – biedrība “Ar gaišu skatienu nākotnē”, biedrība “Erelde”, Latvijas Sarkanais Krusts Jūrmalas filiāle.

       Jūrmalas TO biedri aktīvi iesaistījās arī dažādos kultūras un sporta pasākumos, pateicoties Jūrmalas domes projektam, cilvēki apmeklēja ūdens vingrošanas nodarbības viesnīcā Baltic beach bez maksas; pateicoties Eiropas projektam, bija iespēja peldēties jūrā speciālista uzraudzībā un braukt ar riteņiem - trīsriteni un tandēmriteni, ko cilvēki aktīvi arī izmantoja; pateicoties Sarkanā Krusta piedāvātajam projektam, cilvēki ar redzes invaliditāti iepazinās ar shat dauna spēli; ekskursijas uz Rododendru dārzu un Ķemeru purvu.

       2018.gadā Jūrmalas TO piedalījās projektā “Rīgā braucu dižoties”, kurā biedri apguva pavārmākslu.

 

Liepājas Neredzīgo biedrības darbība 2018.gadā:

       2018.gadā Liepājas Neredzīgo biedrība sadarbojās ar Liepājas pilsētas domi un sociālo dienestu, Aizputes, Kuldīgas, Pāvilostas u.c. Tāpat arī sadarbojās ar NVO sadarbības tīklu: Jauniešu dienas aprūpes un rehabilitācijas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem; Liepājas Diakonijas centru, Liepājas Invalīdu kultūras klubu “Draugs”; Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrību; Latvijas Diabēta biedrības Liepājas nodaļu; Latvijas Multiplās Sklerozes asociācijas Liepājas nodaļu; Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļu; biedrību “Ticība, cerība, mīlestība”; Liepājas Epilepsijas biedrību; Sieviešu Invalīdu asociācijas “Aspazija” Liepājas nodaļu; Krūts dziedzera vēža asociāciju “Vita Liepāja”; BJB Liepājas Jaunajiem Vanagiem. Sadarbība notiek arī ar NVA, Labklājības ministriju, Kurzemes plānošanas reģionu, Liepājas autobusu parku, Autotransporta direkcijas Liepājas nodaļu,  NBS MVP Jūras spēku mācību centra Liepājas nodaļu,  Kapsēdes, Vērgales pamatskolu, Grobiņas ģimnāziju, EAPN-Latvia u.c.

Tiek organizēta arī sociālā palīdzība un sociālā aprūpe. Sadarbībā ar dažādām organizācijām un iestādēm dienas centrā un Sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzā” tiek nodrošināta rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti u.c. “Dvēseles veldzes dārzu” 2018.gadā apmeklējuši ~ 2500 cilvēki. Biedrības “Dzīves skolā” (ar diennakts uzturēšanos) uzturējušies ~ 84 cilvēki ar invaliditāti.

Tiek organizēti un apmeklēti dažādi kultūras, sporta un atpūtas ( ekskursijas, pārgājieni u.c.) pasākumi. Lielās ekskursijas notiek 2 reizes gadā (50 cilv. vienā ekskursijā), 5 ekskursijas (16 cilvēkiem vienā ekskursijā) Sadarbībā ar LNSK “Ezerkrasts”, regulāri notiek dažādas sporta spēles un turnīri, notikušas ekskursijas pa pilsētu piedalījušies 60 cilvēki ar invaliditāti, sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi “Dvēseles veldzes dārzā” tika rīkotas veselības dienas – 3 dienas.

Tāpat arī Liepājas Neredzīgo biedrībā apmēram 10-12 cilvēki mācās mūzikas terapeita vadībā.

2018.gadā Liepājas Neredzīgo biedrība rīkoja dažādus pasākumus, Starptautiskā Baltā spieķa diena, Starptautiska neredzīgo diena, Lieldienām un Ziemassvētku pasākums. Turpinās rokdarbu realizācija, izmantojot sociālos tīklus.

       2018.gadā Liepājas Neredzīgo biedrība iesaistījās un realizēja dažādus projektus, no 2017.gada septembra līdz 2020.gada augustam tiek realizēts Astronomijas projekts Erasmus + (Astronomy for blind and disabled) šis projekts ir domāts cilvēkiem ar redzes invaliditāti un vispār cilvēkiem ar invaliditāti, kam nav piekļuves iespējas astronomijai.

       Philip Morris Latvia projekts, kurā tiek atbalstīti dažādi biedrības rīkotie pasākumi un “Dvēseles veldzes dārza” attīstība.

       Fonda “Ziedot.lv” un A/S “Latvijas valsts meži” finansēta projekta “Sociālās palīdzības sniegšana” ietvaros no 2018.gada 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

Notiek arī visāda veida aktivitātes Keramikas nodarbības, dārza darbi u.c. Liepājas pilsētas pašvaldības finansēts Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projekta “Nāc darboties un piedzīvo pārmaiņas!” 2018.gada 1. februāra līdz 31. decembrim. Jaunas rubrikas “Mana biedrība” ieviešana biedrības izdevumā “Gaisma Tumsā”. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” un Liepājas Neredzīgo biedrības projekts “LNB izaugsme nozīmīgā pieredzē un darbā” 2018. gada 1.jūnija līdz 31.oktobrim.

       Projekts LLI – 212 “Saredzi citādāk” ietvaros no š. g. 2017. gada 1. novembra līdz 2019. gada 30. aprīlim.

       “Veselības dienas pieaugušajiem ar invaliditāti 2018” 2018.gada 8.-10.augusts. Projekts noticis sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību un tiek īstenots SAM 9.2.4.2.Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros.

       Atveseļošanās vingrošana (pilates) nodarbības cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti no 2018.gada 15.jūnija līdz 2020.gada martam. Projekts “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” notiek sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību un tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projektaNr.9.2.4.2/16/I/088ietvaros.

       Sākot no 2018.gada 22. septembra līdz 27.oktobrim Liepājas Neredzīgo biedrības telpās piecas sestdienas notika dažādas nodarbības bērniem no daudz bērnu ģimenēm. Nodarbības notika Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiāli atbalstīta un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes realizēta projekta sadarbībā ar NVO Nr.2/GIMEN/18/036 “Pozitīvu sajūtu telpa mazajiem liepājniekiem” ietvaros.

       Ar Liepājas pilsētas Sociālā dienesta atbalstu - tika turpinātas nodarbības klūdziņu pīšanas, floristikas, ādas apstrādes, tapošanas un mūzikas terapijas pulciņu nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti.

       2018.gadā Liepājas Neredzīgo biedrībā notika arī cita veida aktivitātes. Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu, turpinās UD principu ieviešanas pasākumi Latvijā, semināri un konsultācijas. Turpina attīstīt un labiekārtot sociālās rehabilitācijas un izziņas centru cilvēkiem ar invaliditāti “Dvēseles veldzes dārzs” lauku vidē. Liepājas pludmales pieejamības kompleksa darbības nodrošināšana – peldēšanas nodrošināšana jūrā redzes invalīdiem un cilvēkiem ratiņkrēslos. 2018.gadā bija ~ 2000 apmeklētāju. Tika prezentēta Latvijas pieredze Lietuvā, par UD principiem, Sociālās rehabilitācijas un izziņas centru “Dvēseles veldzes dārzs” un pludmales pieejamības kompleksu cilvēkiem ar invaliditāti.

       Liepājas Neredzīgo biedrība apvieno: Aizputes un Kuldīgas vietējās organizācijas.

 

Rēzeknes teritoriālās organizācijas darbība 2018.gadā:

       Rēzeknes TO, sadarbojoties ar pašvaldībām ir ieguvusi atvieglojumus telpu īrēšanā - bezmaksas īrētas telpas Rēzeknes pilsētas Domē (134. Telpa), Līvānu pašvaldībā “Baltā māja”. Ir panākti atvieglojumi biedriem dažādos maksājumos (kurināmais, pabalsti dzīvokļu siltumenerģijas apmaksai, biedru acu operāciju apmaksa, briļļu iegādei u.c.) kā arī palīdzēts iesniegumu noformēšanā. Sadarbība notiek arī ar dažādām Mācību iestādēm  SIA “Austrumvidzeme”, Latgales mācību centru, Rēzeknes tehnikumu, SIVA Rēzeknes nodaļu,  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Lietuvas Viļņas akadēmiju, kā arī ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību ( sociālās palīdzības jautājumos LNB biedriem, asistentu piesaiste, asistentu pakalpojumu sniegšanas jautājumos, projektos, tiflotehnikas pieteikumu jautājumos) u.c.

       Rēzeknes TO priekšsēdētāja V.Lansberga darbojas Rēzeknes pilsētas Domes Invalīdu konsultatīvajā padomē un Sociālo jautājumu komisijā. Visaktīvākā sadarbība ar Rēzeknes novada Strūžānu, Kaunatas, Kantinieku, Lendžu, Dricānu un Vērēmu pagastiem, Preiļu novada Sīļukalna pagastu, Zilupes novada Pasienes pagasta pašvaldību, Ludzas novada Rundēnu pagasta pašvaldībām, Kārsavas novada domes sociālo dienestu. Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas domes Invalīdu lietu konsultatīvo padomi un sociālo jautājumu komisiju kopīgi organizēti 2 semināri, organizēti sporta svētki Rēzeknes pilsētā invalīdiem, kopīgi organizēts pilsētas kultūras pasākums – biedrību pašdarbnieku koncerts “Prieks dod zvaigznei spožumu”, un 3 rokdarbu izstādes.

       Rēzeknes TO realizēja trīs projektus atbalstīts un realizēts Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes Sociālais dienesta projekts “Ziemassvētku pasākums „ par 1000,00 EUR, Rēzeknes novada domes Sociālā dienesta projekts - LNB biedru, 1,2,3,grupas redzes invalīdu apsekošana viņu dzīves vietā un ekskursijas pa Latviju, Rēzekne-Madona-Jēkabpils- Krustpils par 765,00 EUR un Rēzeknes pilsētas domes Sporta komitejas projekts, 18 bezmaksas vietām pilsētas peldbaseinā 198,90 EUR vērtībā. Rēzeknes TO piedalījās arī LNB CV projektos “Rīgā braucu dižoties” un “Proti un dari”, kā arī Latvijas un Lietuvas dalībnieku atlases projektam “Saruna klusumā un tumsā”.  

       Sadarbībā ar NVA realizēts ESF pasākums “Jauniešu garantijas” pasākumā nodarbināti 5 brīvprātīgie jaunieši un Subsidētā darba vieta ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” nodarbināts 2. grupas redzes invalīds ( Ž.Mežals). Turpinās arī aktīva sadarbība ar LNB Tehnisko palīglīdzekļu nodaļu, palīdzēts pieteikt un saņemt tehniskos palīglīdzekļus. Turpinām sadarboties ar Kārsavas novada domes sociālo dienestu, invalīdu biedrībām, Diabeta biedrību, Latvijas Sarkanā krusta Rēzeknes komiteju, Biedrību “Eņģeļi ar mums”, Biedrību “Māmiņu klubs”, bērnu ar redzes traucējumiem un viņu vecāku biedrību “Saules stars AV”, NVO un citām organizācijām, un iestādēm.

       Rēzeknes TO 2018.gadā rīkoja un piedalījās dažādos kultūras un sporta pasākumos – koncerti, teātri, ekskursijas, izstādes, pasākums “April april”, Baltā spieķa diena, Ziemassvētku sarīkojums, akcija ar Ceļu policiju, pašdarbnieku koncerts biedrībā, kā arī LRT televīzijas piesaiste, publikācijas Latgales presē. Kā arī tika rīkota atvērto durvju diena biedrībā.

Ikdienā notiek dažādi pulciņi – muzikālais, rokdarbu braila raksta, fizisko aktivitāšu pulciņš, Latviešu valodas u.c. Rēzeknes TO darbojās Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un individuālie izpildītāji: Latgaliešu dziesmu folkloras ansamblis un paša sacerētās dzejas lasījumi.

Par Rēzeknes TO ir bijušas publikācijas vietējā laikrakstā “Rēzeknes Vēstis”, “Rēzeknes Panorāma”, “Ludzas Zeme”, “Novadnieks” un žurnālā “Rosme” un vietējā televīzijā “LRT” tika rādīts 1 raidījums par Rēzeknes TO darbību.

       Rēzeknes TO apvieno: Līvānu VO, Rēzeknes VO.

 

Strazdumuižas teritoriālās organizācijas darbība 2018.gadā:

       2018.gadā, pateicoties Rīgas domes finansētajam projektam, Strazdumuižas TO telpās turpināja strādāt Dienas centrs, kas darbadienās sniedz pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem ar redzes invaliditāti vai traucējumiem, nodrošinot dažādas brīvā laika nodarbošanās iespējas. Darbinieki sniedza klientiem individuālās konsultācijas un informatīvā atbalsta pakalpojumus, veica sīko apģērbu remontu, kā arī organizēja kultūrizglītojošos un veselīgu dzīvesveidu veicinošus pasākumus un sporta spēļu sacensības. Klientiem pieejama arī trenažieru telpa, kur var vingrot - gan individuāli, gan grupās. tiek apmaksāti organizācijas telpu komunālie pakalpojumi Braila ielā 5. Ir bijusi informācijas apmaiņa par plānotajiem pasākumiem Strazdumuižas dienas centrā un citos pieaugušo dienas centros Rīgā, kā arī par labdarības koncertiem Rīgā. Organizācijas vietējais radio regulāri informēja par pasākumiem, kas notiks Strazdumuižas apkārtnes iestādēs - klubā, bibliotēkā, sociālās aprūpes centra filiālē “Jugla”. Sadarbībā ar Rīgas pilsētas vēlēšanu komisiju 112. vēlēšanu iecirknī, kas strādāja Strazdumuižas kluba telpās, bija organizēta uzticības personu darbība, sniedzot informatīvo atbalstu neredzīgiem un vājredzīgiem vēlētājiem.

Ir veikti vientuļo organizācijas biedru apmeklējumi viņu dzīvesvietās, kā arī Sociālās aprūpes centrā un slimnīcās. Strazdumuižas TO pārstāvji piedalījās ciemata svētku norises sagatavošanā un īstenošanā. Tāpat arī organizācijas biedri piedalījās dažādos Strazdumuižas kluba kultūras pasākumos un citu iestāžu kultūras sarīkojumos. Baltā spieķa dienā notika tematisks pasākums, kas veltīts Latvijas un pasaules neredzīgo un vājredzīgo cilvēku panākumiem un muzikālās jaunrades sasniegumiem. Gada laikā svinēti valsts un tautas tradīciju svētki.

Organizācija 2018.gadā ir īstenojusi projektu “Būt Strazdumuižā”

. Šī projekta ietvaros notika orientēšanās sacensības, forums par Juglas apkārtnes labiekārtošanas pagātni, tagadni un nākotni. Forumā izteiktie priekšlikumi noderēs biedrības ikdienas darbā, rūpējoties par vides un transporta pieejamības uzlabošanu Juglā. Strazdumuižas neredzīgo ciematā tika izvietotas ceļa norādes, lai starp dažādajām iestādēm, kas darbojas mūsu apkārtnē, ienācējiem vai iebraucējiem būtu vieglāk atrast vajadzīgo.

       Strazdumuižas TO apvieno:  Strazdumuižas ciemata VO.

 

LNB Ventspils teritoriālā organizācijas darbība 2018.gadā:

2018.gadā Ventspils TO valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Zvaigzne regulāri piedalījās Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijas sēdēs. Ventspils pašvaldības 2018.gada budžetā tika piešķirts finansējums LNB Ventspils TO darbībai 1 210 EUR apmērā, kas paredzēts komunālo maksājumu veikšanai, malkas iegādei un pieredzes apmaiņas braucienam.

       2018. gadā tika izveidota sadarbība ar Brocēnu novada Sociālā dienesta dienas centru. Turpinājās sadarbība ar biedrību “Ventspils uzplaukumam”, kas nodrošina finansējumu zupas virtuvei divreiz nedēļā Ventspils TO telpās, kā arī palīdzēja organizēt talku biedrības telpās 29. septembrī. Ventspils augstskolas studenti ikgadējās Labestības nedēļas ietvaros vāca ziedojumus LNB Ventspils TO.

 

       2018.gadā tika organizēta sociālā palīdzība un sociālā aprūpe.

LNB RC Ventspils filiāles rehabilitētājas palīdz Ventspils TO biedriem noformēt dokumentus Sociālajam dienestam, pašvaldības iestādēm, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, kā arī LNB Tiflotehnikas nodaļai.

       Ventspils TO regulāri informējam savus biedrus par izmaiņām valsts vai pašvaldības noteikto sociālo pabalstu un atvieglojumu jomā.

2018. gada 19.jūlijā pie mums viesojās Brocēnu novada Sociālā dienesta dienas centra darbinieki un klienti. 19.septembrī Ventspils TO biedri un Talsu VO biedri, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Brocēnu novada Sociālā dienesta dienas centru, kura vadītāja mums laipni izrādīja Brocēnu un Saldus pilsētu. 2018.gada 14.martā Ventspils Jauniešu mājas telpās uzņēmām LNB Jūrmalas TO biedru. Ventspils TO telpās regulāri tiek rīkoti svētku pasākumi vasaras saulgriežu ielīgošanas pasākums, Starptautisko Baltā spieķa dienu, Latvijas valsts dibināšanas 100.gadadienu, Ziemassvētku pasākums u.c.

       2018.gadā turpinājās biedrības “Ventspils uzplaukumam” un Ventspils TO kopīgi realizētais zupas virtuves projekts, kas ieguvis lielu atsaucību mūsu organizācijas biedru vidū.

18. decembrī vairāki Ventspils TO biedri apmeklēja Ventspils pilsētas galveno bibliotēku, kur izstrādātāji prezentēja grāmatu lasītāja Bruno ar latviešu valodas runas sintēzi prototipu, ļaujot mums pašiem to izmēģināt darbībā.

Ietilpstošās vietējās organizācijas: Talsu VO.

LNB Ogres vietējās organizācijas darbība 2018.gadā:

       Ogres VO ir izveidojusies laba sadarbība ar Ogres novada pašvaldības domi, kas sniedz finansiālu atbalstu (telpu nomu, biroja uzturēšanai u.c.), sadarbojas ar Ogres sociālo centru, kas sniedza materiālu atbalstu komunālajos maksājumos, atkarībā no grupas apmaksāja baseina apmeklējumus. Ogres VO konsultē biedrus par dažādām atlaidēm, tiesībām un sociālo palīdzību, kā arī sniedz palīdzību vientuļiem neredzīgajiem iegūt palīglīdzekļus un to apgūšanu. Vēl 2018.gadā tika sagatavoti un noformēti dokumenti tiflotehnikas pasūtīšanai, uz VDEĀVK u.tml., biedri tika informēti par tehnoloģiju jaunumiem, kā arī praktiski apmācīja apgūt telefona runas programmu un datora programmas pamatus, interesentiem tika sniegta un izkopēta informācija no tīmekļiem - dažādi raidījumi, mūzika un citi materiāli par medicīnas iestādēm, audio grāmatu katalogiem u.tml. Tika veiktas teorētiskas pārrunas un praktiski apmācīti cilvēki, kā tikt galā mājās un sadzīvē, veikti apģērba un citu sīku priekšmetu remontdarbi.

       TO tika rīkoti pasākumi Baltā spieķa diena, svētku sarīkojumi, biedru darbu izstādes. Organizēti kopīgi Ziemassvētku un valsts svētku atzīmēšanas pasākumi, apsveikti ikmēneša pasākumos jubilāri, ar brīvprātīgo palīdzību notika preses izdevumu un kristīgas literatūras lasīšana un pārrunas.

Ogres VO aktīvi apmeklē pilsētas svētku pasākumus, muzeju, koncertus, invalīdu sporta dienu, dodas regulāri uz baseinu, vasarā nūjo dabas parkā.

_____________________________________________________________________________

LNB 2018.gadā no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem, NVA, dažādiem fondiem un organizācijām saņemtās dotācijas un finansējumi sastāda 1 745 219 EUR t.sk.:

-        EUR 1 554 213 valsts dotācija LNB Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanai 2018.gadā;

-        EUR 37 399 Rīgas Domes ieskaitīti līdzekļi pakalpojumu sniegšanai „LNB Strazdumuižas dienas centra pilngadīgām personām”;

-        EUR 35 172,00 RD koriem

-        EUR 24 055 dažādu pašvaldību atbalsts teritoriālajām organizācijām projektu realizēšanai un darbībai;

-        EUR 25 707 NVA atbalsta programma nodarbinātības veicināšanai subsidētās darba vietas Rīga + Rēzekne + Rēzeknes stipendijas

-        EUR 10 931 piešķirtais finansējums projektu realizēšanai (Fonds Ziedot.lv, “Rīgā braucu dižoties”)

-          EUR 14 822 Sabiedrības integrācijas fonda dotācija “NVO fonds” projekts “Erasmus +” ietvaros “Nebaidies tumsā uzdrīkstēties”.

-          LNB 2018.gadā saņemti ziedojumi naudas vērtībā EUR 89 330 (Diatom SIA, Solvey Business Services Latvia SIA, u.c.), biedrību ziedojums Ventspils zupas virtuvei EUR 1 540 un EUR 1 540 citiem mērķiem.

Biedru naudas iemaksas 2018.gadā sastāda EUR 1 766.

 

LNB Centrālās valdes priekšsēdētāja: Svetlana Sproģe


Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju