Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

Iepirkumi

Par biedrībuIepirkumi

Latvijas Neredzīgo biedrība pilda valsts deleģētās funkcijas, nodrošinot cilvēkiem ar redzes traucējumiem sociālas rehabilitācijas, tiflotehnikas un žurnāla “Rosme” pieejamību. Lai šos pakalpojumus nodrošinātu, nepieciešams veikt iepirkuma procedūras. Iepirkuma procedūra ir procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs atlasa piegādātājus un piešķir tiesības noslēgt būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja iepirkuma priekšmeta līgumcena pārsniedz noteikto limitu.

Iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci un Eiropas Savienības un valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu.

LNB Centrālā valde LNB Centrālā valde
67532607
info@lnbiedriba.lv

Iepirkumi aktualitātes:Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2021 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju