Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

Vladislavs Šantars

Projekti / Iedvesmas stāsti

Vladislavs Šantars

Skolotājs Vladislavs Šantars dzimis 1936. gada 16. maijā. 1945. gadā iestājās Grenču septiņgadīgajā skolā, kuru pabeidza 1952. gadā. Strazdumuižas internātskolā sāka strādāt 1964. gadā. 1969. gadā beidza Rīgas Politehniskā institūta Enerģētikas fakultāti. Darba gados Strazdumuižas internātskolā pilnībā apguvis neredzīgu un vājredzīgu bērnu mācību un audzināšanas metodiku un izveidojies par vienu no pieredzes bagātākajiem matemātikas skolotājiem, kuri strādā ar redzes invalīdiem.

Vladislavs Šantars no1976. gada ilgstoši vadījis skolas Fizikas un matemātikas metodisko komisiju, cenšoties ieviest jaunākās atziņas un padarot tās vispusīgas un

mērķtiecīgas. Skolēniem regulāri organizēja matemātikas nedēļas un vakarus.

Vladislavs Šantars vairākus gadus kolektīvā veica arodbiedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētāja pienākumus. Viens no sporta veidiem, kurā vājredzīgi un neredzīgi

bērni var sacensties ar saviem vienaudžiem bez redzes problēmām, ir galda spēles. Jau 1960.-tajos gados skolā izveidojās laba šahistu komanda. No 1980. gada šaha spēle

atsākās ar jaunu degsmi, tie bija jaunāko klašu skolēni, ar kuriem V. Šantars uzsāka ābeces mācību šahā un dambretē. Šaha un dambretes sacensības V. Šantara vadībā

notika Grodņā, Beļcos, Šklovā, Kijevā, Kislovodskā, Viļņā, Kauņā un Baltkrievijā.

Skolotājs Šantars vienmēr bijis darbā rūpīgs, stingrs un prasīgs pret skolēniem un sevi. Matemātikas mācīšanu skolotājs saista ar praktisko dzīvi, prot ieinteresēt vairākumu skolēnu, iemācot loģiski domāt, patstāvīgi veidot

spriedumus, kā arī izveidot audzēkņos labas patstāvīgā darba iemaņas. Skolotāja matemātikas stundas bija metodiski daudzveidīgas, īpaši skolēnu apmācībai Braila

rakstā. Viņš daudz pūļu veltīja darbam ar bērniem, kuriem ir vairāki veselības traucējumi, un tādiem bērniem, kuri skolu var apmeklēt tikai periodiski. Skolotājam raksturīga iezīme — iemācīt skolēnus apzinīgi apgūt matemātiku, veidot loģisku domāšanu. Stundās laba disciplīna. Viņa audzēkņi, turpinot mācības citās skolās, izceļas ar labām zināšanām matemātikā.

Skolotājs V. Šantars strādāja radoši un mērķtiecīgi, izvirzīja pamatotas, saprotamas, bet stingras prasības visiem skolēniem darba pienākumu veikšanai un patstāvības

veidošanai. V. Šantaram, strādājot skolā, bija izveidojies labs kontakts ar skolēniem un vecākiem. Darba kolēģi skolotāju Vladislavu Šantaru cienīja, viņš bija atsaucīgs,

izpalīdzīgs, piedalījās skolas sabiedriskās dzīves pasākumos. Nekad neatteica padomu jaunākiem kolēģiem. Darba gaitas pēc 52 gadiem Strazdumuižas internātvidusskolā

— attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem Vladislavs Šantars beidza 2016. gadā.

 

Materiāls no Guntas Bites grāmatas „Klusie vēstures veidotāji

Autore: Sarmīte Rozīte

Materiālu publicēja: Inese Kaktiņa


Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn ieteikt Pinterest nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju