Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Kolektīvi

Par biedrību / Strazdumuižas klubs / Kolektīvi

Strazdumuižas klubā darbojas 8 mākslinieciskās pašdarbības jeb amatiermākslas kolektīvi. Klubu pieskandina koris, 3 vokālie ansambļi, vokāli instrumentālais ansamblis un pūtēju orķestris, piedimdina dejotāju soļi. Te skatītājiem liek raudāt un smieties teātra aktieri.

Amatiermākslas kolektīvi arvien gaida papildinājumu - jaunus dalībniekus, kuriem patīk saturīgi pavadīt brīvo laiku, izkopt savus talantus un radīt prieku citiem.