Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/053

Projekti / Energoefektivitātes projekti / Rēzekne › Aktuālie projekti

 

Latvijas Neredzīgo biedrībā turpinās projekta Nr.4.2.1.2/18/I/053 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē” īstenošana, bet faktiskā projekta darbība nenotiek.

Projekta īstenošanas termiņš ir 10 mēneši, tas ir līdz 2020.gada 23.augustam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 103 600,52, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 88 060,44 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 15 540,08. 

Galvenās projekta darbības ir: 
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir - ārsienu un cokola siltināšana, ēkas jumta siltināšana un hidroizolācijas atjaunošana, durvju un logu nomaiņa un siltināšana, ēkas apgaismojuma modernizācija, pirmā stāva grīdas siltināšana; 
- tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
- būvuzraudziba; 
- autoruzraudzība; 
- projekta vadība; 
- publicitātes nodrošināšana. 

Faktiskā projekta īstenošana nav uzsākta, jo SIA „Komercveiksmes” līgumā noteiktajā termiņā nav izstrādājusi kvalitatīvu tehnisko projektu, lai varētu izsludināt būvniecības iepirkumu. Turpinās darbs pie apliecinājuma kartes izstrādes.

 

2020.gada 30.janvāris