Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/017"

Projekti / Energoefektivitātes projekti / Rīga › Aktuālie projektiLatvijas Neredzīgo biedrība 2020.gada 21.septembrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.1.2/19/I/017 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 5 mēneši, tas ir līdz 2021.gada 20.februārim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 171 441,43, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 145 725,17 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 25 716,26. 

Galvenās projekta darbības ir: 
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir - ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana un apdares darbi, ēkas bēniņu pārseguma siltināšana, durvju un logu nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošanas darbi,; 
- tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
- būvuzraudziba; 
- autoruzraudzība; 
- projekta vadība; 
- publicitātes nodrošināšana. 

2019.gada 4.jūnijā ir izsludināts iepirkums – cenu aptauja Vienkāršotas atjaunošanas projekta izstrāde ēkai Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgā, Braila ielā 4” ID Nr. LNB/04 ERAF, kā rezultātā 2019.gada 17.jūnijā noslēgts līgums Nr.LNB 2019/04 ar SIA „Komercveiksmes” par apliecinājuma kartes izstrādi Braila ielas 4 būvdarbiem. Kopējā līguma summa EUR 8950,00 bez PVN.

2020.gada 2.oktobrī izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā” ID Nr.LNB 2020/9 ERAF par kopējo summu EUR 118 040,00 ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 2020.gada 13.oktobris. Iepirkumā saņemti 3 pretendentu piedāvājumi, notiek to izvērtēšana.

2020.gada 14.oktobrī izsludināts iepirkums – Cenu aptauja „Būvuzraudzība objekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā” būvdarbiem” ID Nr. LNB 2020/10 ERAF. Notiek izvērtēšana.

2020.gada 28.oktobris

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Braila ielā 4, Rīgā”, vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/017" aktualitātes: