Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

Ieskats jaunās valdības deklarācijā

Pakalpojumi / Žurnāls Rosme / Arhīvs / 2014 / Nr. 12 - 2014

Nodaļa — Citās organizācijās


Ieskats jaunās valdības deklarācijā

nvo.lv

Iepazīstoties ar L. Straujumas otrās valdības veidoto deklarācijas projektu, īpaši iepriecina, ka valdība saskatījusi lielo nozīmi, ko valsts izaugsmei un iedzīvotāju labklājībai kopumā sniedz iedrošināts, atbalstīts un informēts cilvēks. Biedrību un nodibinājumu darbības rezultātā tūkstošiem Latvijas cilvēku kļuvuši informētāki, izglītotāki, atvērtāki un iniciatīvas bagātāki. Tādējādi tiek veidoti gan sociālie uzņēmumi, gan dots stimuls un atbalsts mājražošanai, tiešās pārtikas ķēdēm un citām iniciatīvām, kuru aizmugurē stāv nenogurstošs aktīvu biedrību un neformālo grupu darbs. Tieši pēdējo četru gadu laikā vērojama cilvēku uzdrīkstēšanās un pašiniciatīvas pieaugums veidot, ražot, pārdot un dot vietējai sabiedrībai jeb kopienai.

Lai šīs un citas iniciatīvas būtu ilgtspējīgas, būtiski ir turpināt darbu pie iedzīvotāju pilsonisko prasmju pilnveidošanas un cilvēku spēju stiprināšanas, lai arvien vairāk iedzīvotāju iesaistītos sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā. Liels atspaids būtu Latvijas Nevalstisko organizāciju fonda izveide, par kura konceptuālo darbu ir notikušas diskusijas kopš šī gada sākuma.

Latvijas Nevalstisko organizāciju fondam vajadzētu finansiāli atbalstīt biedrību un nodibinājumu darbību un aktivitātes, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu tiesiskumu un sociālo vienlīdzību Latvijā.

Tāpēc ir īpašs gandarījums redzēt, ka L. Straujumas otrās valdības deklarācijā ir izteikta apņemšanās:

«Sekmēsim pilsoniskas sabiedrības attīstību, pilnveidojot iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmes un iespējas iesaistīties sabiedrībai kopīgu jautājumu risināšanā. Sagatavosim Nevalstisko organizāciju fonda koncepciju.»

L. Straujumas valdība apņēmusies arī sniegt mērķtiecīgu atbalstu nevalstiskajām organizācijām ES fondu ietvaros laika periodā līdz 2020. gadam, lai «sekmētu valsts konkurētspējas izaugsmi un ekonomikas strukturālu pielāgošanu, nodarbinātību un izglītību, veicinātu nevienlīdzības mazināšanu un līdzsvarotu teritoriju attīstību, un vides resursu efektīvu izmantošanu».

Būtiski, ka valdība apņēmusies arī pabeigt darbu pie normatīvo aktu izstrādes, lai Latvijā varētu sekmīgi strādāt sociālie uzņēmumi. Tieši sociālie uzņēmumi var būt jaunais valsts partneris, lai ar uzņēmējdarbības instrumentiem mazinātu sociālo nevienlīdzību, darba tirgū iesaistītu cilvēkus ar garīgās un fiziskās veselības traucējumiem, kā arī lai vietējai kopienai atdotu daļu no savas peļņas.

L. Straujumas otrās valdības deklarācija iepriecina ar to, ka tajā atspoguļojas vērtības un darbības, ko pēdējo piecu gadu laikā nevalstiskās organizācijas kā novitāti un nepieciešamību ir paudušas ierēdņiem un politiķiem.


Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju