Latvijas Neredzīgo biedrība, teksta versija

Pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju
Atvērt izvēlni (vietnes karte) vai meklēt vietnē:

Testējam Gaismas pili

Pakalpojumi / Žurnāls Rosme / Arhīvs / 2014 / Nr. 12 - 2014

Nodaļa — Latvijas Nerdedzīgo biedrībā


Testējam Gaismas pili

Līga Ķikute

Šovasar ekspluatācijā beidzot nodota ilgi tapusī Gaismas pils. Bibliotēka iemājojusi jaunās, īpaši tās darbam tapušās telpās, bet cik tās ir draudzīgas vai, tieši pretēji, draudīgas vājredzīgiem un neredzīgiem apmeklētājiem, ir līdz šim neatbildēts jautājums.

Mana pirmā pieredze, apmeklējot pasākumu Gaismas pilī šīs vasaras sākumā, bija, maigi izsakoties, interesanta.

Ēkas apkārtnē nebija nekā, kas atvieglotu vides pieejamību cilvēkam ar redzes traucējumiem. Turklāt, meklējot ieeju, gandrīz iekāpu logā, spīdīgo palodzi noturot par marķētu slieksni.

Interese par Gaismas pils pieejamību cilvēkiem ar redzes invaliditāti urdīja ne vienu vien LNB RPO biedru, tāpēc rudenīgajā 24. septembra vakarā devāmies ekskursijā uz jaunuzcelto bibliotēkas mājvietu, lai ar to ne tikai iepazītos, bet arī pastrādātu — sniegtu ierosinājumus vides pieejamības uzlabošanai.

Mazliet vēstures

Līdz ar Latvijas valsts tapšanu 1918. gadā radās nepieciešamība pēc savas bibliotēkas, tāpēc 1919. gadā LR MK pieņēma lēmumu par Latvijas Valsts bibliotēkas dibināšanu, kas tika dibināta 29. augustā.

Laikam ritot, bibliotēka darbojās dažādās šim nolūkam pielāgotās ēkās, kuras sākotnēji tika celtas citiem nolūkiem.

Atmodas laikā 1988. gadā Latvijas PSR Ministru Padome pieņēma lēmumu par jaunas bibliotēkas ēkas celtniecību.

Jaunās ēkas projekts tika uzticēts ASV dzīvojošam latviešu arhitektam Gunāram Birkertam, kurš 1989. gadā uzsāka izstrādāt bibliotēkas jaunās ēkas arhitektonisko koncepciju.

Ceļš no domas par bibliotēkas jaunās ēkas nepieciešamību līdz būvniecības uzsākšanai bija ilgs un darbietilpīgs, līdz 2002.gadā Latvijas Banka izdeva lata monētu ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas attēlu, bet LR Saeima pieņēma likumu par šīs ēkas būvniecību.

Ēkas būvniecība tika uzsākta 2008. gadā, 2011. gadā tika svinēti spāru svētki, un 2014. gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā mājvieta tika nodota ekspluatācijā.

Par vides pieejamību tiek domāts

Kaut arī bibliotēkas pārstāvji paši atzinuši, ka vides pieejamības jomā vēl daudz darāmā, būvniecības laikā par to tomēr ir domāts.

Pie ēkas ieejas pakāpieni ir marķēti, tomēr marķējums nav reljefs un sataustāms ar balto spieķi. Uz lifta pogām cipari ir arī braila rakstā, tomēr pašas pogas neizteiksmīgas un grūti atrodamas vājredzīgajiem. Arī ieeja ēkā ir vesels piedzīvojums, jo jātiek cauri virpuļdurvīm. Interjers, kaut arī veidots vienas, pelēkas krāsas toņos, ir kontrastējošs un vājredzīgajam labi uztverams.

Mēģinājums marķēt stikla durvis gan izrādījās neveiksmīgs, jo marķējums bija neizteiksmīgs — stikli marķēti ar vienu sarkanu aplīti, kuru pēc ilgas pētīšanas pamanīja vien retais apmeklētājs un pēc norādes aplūkoja arī pārējie.

Savu vietu Gaismas pilī atraduši arī skaņu ieraksti, tai skaitā audio grāmatas, tehniski aprīkotas darba kabīnes vājredzīgajiem un neredzīgajiem (vēl tapšanas stadijā) un telpas dažādiem pasākumiem.

Un vajag domāt vēl

Pēc iepazīšanās ar Gaismas pili LNB RPO aktīvistiem bija radušies ierosinājumi vides pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar redzes invaliditāti, kas 7. novembrī tika iesniegti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pakalpojumu departamenta direktorei Andai Lamašai:

— marķējums uz durvīm (rezerves ieejas durvis, virpuļdurvis, caurlaides vārti) nav pietiekami saskatāms, tāpēc ierosinām viena aplīša vietā marķēt ar trim,

— interjerā dizainiski akcentēt pelēkos stabus,

— pie ieejas reljefi marķēt pirmo un pēdējo kāpņu pakāpienu,

— akcentēt lifta pogas, to atrašanās vietu,

— marķēt stikla sienas acu augstumā ar marķējumu, kas nesakrīt ar durvju marķējumu — rombi, trijstūri, kvadrāti utt.

— marķēt sliekšņus visā to garumā,

— katrā lasītavā vienu datoru aprīkot ar ekrāna palielinošo un runas sintēzes datorprogrammu un austiņām,

— nepieciešamības gadījumā nodrošināt darbinieku (asistentu-pavadoni), kas palīdzētu darboties un orientēties bibliotēkas telpās,

— taktilā karte katrā ēkas stāvā būtiski uzlabotu vājredzīgo un neredzīgo apmeklētāju orientēšanās iespējas bibliotēkā.

LNB RPO ierosinājumus Latvijas Nacio-nālā bibliotēka ir pieņēmusi, un iespēju robežās vides pieejamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem tiks uzlabota.

Varu vien pačukstēt, ka bibliotēkā jau ir pieejams asistents-pavadonis, kas palīdzēs apmeklētājiem ar jebkuru invaliditāti.

Paldies visiem

Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas administrācijai par iespēju iepazīt un novērtēt jaunuzcelto Gaismas pili!

Paldies LNB RPO aktīvajiem biedriem par izrādīto interesi un ieguldīto darbu vides pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar redzes invaliditāti Rīgā!

P. S. — Sakarā ar bibliotēkas pielāgošanu Latvijas prezidentūras vajadzībām ES Padomē, līdz 2015. gada 30. jūnijam iekļūšana bibliotēkā paredzēta no dienesta ieejas (Valguma ielā). Tālrunis palīdzībai cilvēkiem ar invaliditāti: 67287635.


Ieteikt: ieteikt Draugiem.lv ieteikt Facebook ieteikt Twitter ieteikt GooglePlus ieteikt LinkedIn nosūtīt uz e-pastu


Atvērt izvēlni (vietnes karte)
Latvijas Neredzīgo biedrība sociālajos tīklos:
Lapas beigas.

2024 © Latvijas Neredzīgo biedrība | mājas lapas teksta versija ekrānlasošām programmām, pārslēgties uz pilno mājas lapas versiju