Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Biedrība "Saules stars AV"

Par biedrību / Teritoriālās organizācijas un juridiskie biedri / Biedrība "Saules stars AV"

Vadītājs

Vilmārs Korzans Vilmārs Korzans
priekšsēdētājs
26375340
vilmars.korzans@inbox.lv

Kontaktinformācija

Biedrība "SAULES STARS AV"
Reģ. Nr. 40008217543
Rēznas iela 41, Rēzekne, LV-4601

26375340
vilmars.korzans@inbox.lv

SAULES STARS AV logotips

Biedrības «Saules stars AV» idejiskie autori ir divi — Aļona un Vilmārs, abiem ir I grupas invaliditāte no bērnības. Aļonai redze ir pasliktinājusies cukura diabēta dēļ, Vilmāram slikta redze ir no dzimšanas. Aļonai ir divas augstākās izglītības — Rēzeknes Augstskolas sociālā pedagoga bakalaura diploms un VSDA «Attīstība» sociālā rehabilitētāja diploms. Biedrības darbā palīdz Daugavpils universitātes maģistrante Tatjana un psiholoģe Jeļena, virtuves zinības māca Arina, bērnu mammas, citi brīvprātīgie, palīdz arī Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes TO darbinieki. Brīvprātīgajiem arī ir tuva vājredzības problēma, ģimenēs ir cilvēki ar redzes traucējumiem.

Biedrība «Saules stars AV» dibināta 2013. gada 17. novembrī. Tā darbojas saskaņā ar Statūtiem un apvieno bērnus ar redzes invaliditāti, viņu vecākus un citus cilvēkus, kam tuva šī problēma. 2014. gada 3. aprīlī biedrībai piešķirts sabiedriskā labumā organizācijas statuss. Biedrība ir Latvijas Neredzīgo biedrības biedrs. 2018.gada sākumā esam pieteikti sociālo pakalpojumu reģistrā kā sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Par biedrības dzimšanas dienu var uzskatīt 2013. gada 1. martu, kad LNB Rēzeknes TO telpās sāka darboties klubiņš bērniem ar redzes traucējumiem un viņu vecākiem. Katru svētdienu notika klubiņa nodarbības. Klubiņa darbinieki darbojās brīvprātīgi. Ziedojumu materiālu iegādei piešķīra Rietumu banka, telpas nodarbībām piešķīra LNB Rēzeknes TO.

Klubiņa darbības uzdevums ir apvienot bērnus, kas daļēji vai pilnībā zaudējuši redzi, kā arī bērnu vecākus, lai sniegtu viņiem atbalstu bērnu audzināšanā un palīdzētu bērniem ar redzes traucējumiem iekļauties redzīgu cilvēku sabiedrībā. Klubiņa misija ir strādāt un kalpot bērniem ar redzes traucējumiem, viņu vecākiem un ģimenēm, rūpēties par viņu vajadzībām, veicināt bērnu ar redzes traucējumiem līdzdarbību, iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, sarunās, socializācijā ar citiem līdzīgiem un atšķirīgiem cilvēkiem, lai katrs būtu iesaistīts, piederīgs un noderīgs.

Galvenie darbības virzieni ir bērnu radošais roku darbs un vecāku sociālais atbalsts, tādējādi risinot bērnu ar redzes invaliditāti saistītās problēmas, skaidrojot vecākiem viņu tiesības sociālās palīdzības, likumos noteikto atvieglojumu saņemšanai, sekmējot savstarpēju vecāku bērnu ar redzes traucējumiem audzināšanā pieredzes apmaiņu. Bērni ar redzes traucējumiem kopā ar vecākiem, klubiņa darbiniekiem un brīvprātīgajiem jauniešiem nodarbībās mācās izgatavot sīkas un lielas lietas, priekšmetus no dažādiem materiāliem (papīra, plastilīna, pērlēm, diegiem, plastmasa detaļām) savām rokām, tādējādi attīstot pirkstu veiklību, rokas bieži ir vājredzīgu un neredzīgu cilvēku «acis». Viena no darbības prioritātēm ir iesaistīt bērnus un vecākus kopīgās darbībās kā partnerus. Vecāki ļauj bērniem darboties pašiem, palīdzot tikai tad, ja bērnam ir grūtības ko izdarīt pašam, tomēr vecāki ir klāt nodarbībās. Tas ļauj vecākiem vairāk uzticēties saviem bērniem.

Klubiņa darbības moto ir: «Iemāci, palīdzi, ļauj izdarīt pašam, nevis izdari manā vietā». Bērni ne tikai mācās jaunas iemaņas, prasmes, bet arī veic fiziskās aktivitātes, sporto un apmeklē kultūras pasākumus.

2018.gadā biedrībā ir ap 40 biedru — vecāku, kam ir bērni ar redzes traucējumiem, negaidīti liela interese ir arī vecākiem, kuriem bērni slimo ar citām slimībām, nodarbības sāka apmeklēt vairāki bērni ar garīgu atpalicību, bērni ar cerebrālo trieku un citām slimībām. Jautājumu par telpām palīdz risināt Rēzeknes domes Sociālās palīdzības dienests, mūsu mājvieta tagad ir Rēznas ielā 41, Rēzeknē.

Lielu pateicību izsakām LNB Rēzeknes TO darbiniekiem Valentīnai Lansbergai un Gunāram Dzindzukam, filiālbibliotēkas darbiniecēm, sevišķi Inārai Zeltiņai, Rēzeknes domei, Rēzeknes Sociālam dienestam, tās vadītājam Gunāram Arbidānam un Inesei Niperei!