Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Sarunu forums par Juglas attīstību!

Par biedrību / Teritoriālās organizācijas un juridiskie biedri / Strazdumuižas TO

17. oktobris 2018, plkst. 18:00
Sarunu forums par Juglas attīstību!
Foto: Anita Monozova

Sarunu forums

«Juglas attīstība»

Trešdien, 17.oktobrī, plkst. 18:00

 

Strazdumuižas Neredzīgo ciematā,

Strazdumuižas klubā

Braila ielā 4, Rīgā

 

Sarunu forumā attīstīsim tēmas par Juglas teritorijas labiekārtošanu. Katram iedzīvotājam būs iespēja izteikt savas vēlmes un ieteikumus. Tāpat uzklausīt šīs teritorijas attīstības plānus — Rīgas Domes pārstāvji sniegs informāciju par plānotajiem projektiem un lielākajiem izaicinājumiem, kā arī citu nepieciešamo informāciju.

Iedzīvotāji varēs uzdot sev interesējošos jautājumus:

—      Rīgas domes Ziemeļu izpilddirekcijas pārstāvjiem,

—     Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētājai Svetlanai Sproģei,

—     LNB SIA «Strazdumuiža» priekšsēdētājam Vladimiram Kropam.

Ar sarunu foruma palīdzību vēlamies veicināt sadarbību starp apkārtnes un Strazdumuižas Neredzīgo ciemata iedzīvotājiem ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Neredzīgo biedrību, kas turpmākā nākotnē varētu positīvi ietekmēt kādu jautājumu risināšanu, kas skar tieši apkārtnē dzīvojošo cilvēku vajadzības.

Sarunu foruma rezultātā vēlamies panākt Rīgas pašvaldības ieinteresētību regulārākai pārstāvju ierašanās Strazdumuižas Neredzīgo ciematā un cilvēku informēšanu par jaunumiem un nākotnes plāniem. Kā arī uzklausīt ciemata un apkārtnes iedzīvotāju problēmas un ierosinājumus apkārtējās vides uzlabošanā un dažādu citu jautājumu risināšanā. Tiešā komunikācija cilvēkiem ir svarīga!

Ceram, ka šāds forums veicinās cilvēku ieinteresētību par apkārtējās vides attīstību un lielāku iesaisti arī Latvijas Neredzīgo biedrības organizētajās aktivitātēs.

Forumu organizē — Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdumuižas teritoriālā organizācija projekta «Būt Strazdumuižā!» ietvaros.

Pasākums notiek ar finansiālu atbalstu no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

LNB Strazdumuižas teritoriālā organizācija

Tālr. — 67532542