Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

BŪT ZINOŠIEM

Projekti › Aktuālie projekti

BŪT ZINOŠIEM
PROJEKTA MĒRĶIS IR VAIROT LATVIJAS SABIEDRĪBAS IZPRATNI PAR CILVĒKTIESĪBĀM UN STIPRINĀT DEMOKRĀTIJAS KULTŪRU UN PILSONISKUMA APZIŅU

Kā vieni no galvenajiem mērķiem, kuri ir minēti arī Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) statūtos un attīstības koncepcijā ir pārstāvēt cilvēku, ar redzes invaliditāti, intereses un nodrošināt integrēšanu sabiedrībā, tajā skaitā nodrošināt informācijas pieejamību. Tieši tik pat svarīgi ir biedrībai saņemt atgriezenisko saiti - izprast biedru domas, viedokļus, kā arī veicināt biedrības biedru iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un izglītot tos par dažāda rakstura tēmām, lai paplašinātu redzes loku viedokļa stiprināšanai. Līdz ar to, lai sasniegtu šos rādītājus, šī finansējuma ietvaros tiks ieviesta divvirziena komunikācijas rīka sistēma – Daisy (the Digital Accessible Information System), ar, kura palīdzību tiktu gan saņemta, gan nosūtīta informācija starp biedriem un pašu biedrību. Šīs sistēmas izstrāde nodrošinātu vieglāk pieejamu informācijas iegūšanu cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Ar šīs sistēmas starpniecību būtu iespējams nodrošināt dažāda veida informācijas nogādi līdz ierīcēm, tajā skaitā, gan dažādus žurnālus, laikrakstus, grāmatas, gan informāciju no dažādam institūcijām, kuras būs noslēgušas līgumu ar LNB par sadarbību. Kā arī LNB spēs saviem klientiem efektīvi nogādāt informāciju, kas būtu aktuāla, t.sk., dažādus darba, palīdzības saņemšanas, lēmumu pieņemšanas procesa piedāvājumus, cilvēktiesību aktualitātes utml. Kā arī, tiktu realizēta efektīva atgriezeniskās saites saņemšana par nosūtīto saturu, lai biedrība spētu pārstāvēt biedru viedokli dažādās sanāksmēs, sapulcēs, diskusijās, tādejādi ietekmējot lēmumus un likumdošanu valstī.

BŪT ZINOŠIEM aktualitātes: