Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

PAR PROJEKTA „ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI GANĪBU IELĀ 197/205, LIEPĀJĀ.”, AR ID NR.4.2.1.2/19/I/014 ĪSTENOŠANU.

Projekti / Energoefektivitātes projekti / Liepāja › Aktuālie projekti


Latvijas Neredzīgo biedrība ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ganību ielā 197/205, Liepājā.”, ar ID Nr.4.2.1.2/19/I/014 īstenošanu.

Projekta īstenošanas mērķis ir veikt energoefektivitātes būvniecības darbus un pēc projekta īstenošanas sasniegt apkures energopatēriņa samazinājumu līdz 195.17  MWh gadā un samazināt CO2 emisiju atmosfērā līdz 21.27 t/CO2 gadā, kā arī nodrošināt vides pieejamību personām ar invaliditāti, izbūvējot liftu līdz ēkas 4.stāvam.

Projekta ietvaros ir paredzēti sekojoši būvdarbi:

  1. Ēkas fasāžu siltināšana;
  2. Ēkas cokola daļas siltināšana;
  3. Ēkas jumta siltināšana;
  4. Koka logu un durvju nomaiņa ēkā pret PVC konstrukcijām;
  5. Ēkas apkures sistēmas atjaunošana un izveide;                  
  6. Ēkas automatizētās vadības un kontroles sistēmas iegāde un uzstādīšana;
  7. Lifta izbūve uz ēkas 4.stāvu                                                                                                                                                                                                                                         

 Projekta ieviešanas laiks ir 24 mēneši.

2020.gada __.augusts

Informāciju sagatavoja: Egons Varažinskis
Informāciju publicēja: Inese Kaktiņa