Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/053

Projekti / Energoefektivitātes projekti / Rēzekne › Aktuālie projekti

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/053

Latvijas Neredzīgo biedrībā noslēgusies projekta Nr.4.2.1.2/18/I/053 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē”  īstenošana.

Projekta īstenošanas ietvaros ir noslēgušies energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi LNB ēkai Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē, ko veica SIA „ASKO AS”, būvuzraudzību veica SIA „Marčuks” un autoruzraudzību nodrošināja SIA „Komercveiksmes”.

Ēkai Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē ir veikti energoefektivitāti uzlabojošie darbi, pēc izstrādātā energosertifikāta datiem, kā rezultātā no esošā enerģijas patēriņa 327,70 kWh/m2 tika panākts siltumenerģijas patēriņa samazinājums par 229,85 kWh/m2, pēc projekta īstenošanas sasniedzot kopējo enerģijas patēriņu
97,85 kWh/m2, t.sk. aprēķināto apkures energopatēriņu 78,13 kWh/m2.

Būvniecības darbi veiksmīgi pabeigti plānotajā termiņā un EUR 62 749,59 (bez PVN) apjomā.

Projekta mērķis - Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē, kadastra nr. 21000170142001 veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitāti - ēkas energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās atjaunošanas darbi pamatojoties uz sertificēta energoauditora izstrādāto energosertifikātu, panākot siltumenerģijas patēriņa samazinājumu (aprēķinātais apkures energopatēriņš 78,13 kWh/m2), ir sasniegts.

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veica projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvedis.

 

2021.gada 29.janvāris