Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/053

Projekti / Energoefektivitātes projekti / Rēzekne › Aktuālie projekti

 

 

Latvijas Neredzīgo biedrība 2019.gada 24.oktobrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.1.2/18/I/053 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 10 mēneši, tas ir līdz 2020.gada 23.augustam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 103 600,52, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 88 060,44 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 15 540,08. 

Galvenās projekta darbības ir: 
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir - ārsienu un cokola siltināšana, ēkas jumta siltināšana un hidroizolācijas atjaunošana, durvju un logu nomaiņa un siltināšana, ēkas apgaismojuma modernizācija, pirmā stāva grīdas siltināšana; 
- tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
- būvuzraudziba; 
- autoruzraudzība; 
- projekta vadība; 
- publicitātes nodrošināšana. 

2018. gada 18.aprīlī tika izsludināts iepirkums projektēšanas darbiem. Iepirkumā par uzvarētāju ir atzīts SIA"Komercveiksmes", ar kuru 2018.gada 12.novembrī noslēgts līgums Nr.LNB 2018/22/4 par atjaunošanas būvprojekta izstrādi ar autoruzraudzību Latvijas Neredzīgo biedrības ēkai Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē. Projektēšanas rezultātā noteikts, ka norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbu ietvaros veicama ārējo apdares risinājumu atjaunošana, kas gadu gaitā ir fiziski nolietojusies. Darbu veikšanas laikā netiek ierobežota piekļuve ēkai un ēkas darbība. Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvprojektā (apliecinājuma kartē) iekļautie darbi - sienu, cokola, jumta/pārseguma siltināšana, 1.stāva grīdas siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, lietus novad sistēmas atjaunošana, iekštelpas ailes apdares atjaunošana maināmajiem logiem un durvīm, ventilācijas uzlabošana, paredzot gaisa pieplūdes telpās. Būvniecības procesā (atbilstoši būvniecības apjomiem un tāmei) ēkā tiks nodrošināta vides pieejamība un tā pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, izmantojot vides elementus, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem pārvietoties.

2019.gada 17.jūlijā izsludināts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā izsludināts iepirkums „Būvuzraudzība Latvijas Neredzīgo biedrības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem” ar ID Nr.LNB 2019/05 ERAF. Iepirkumam ir 4 daļas – katras LNB ēkas būvniecībai tiks atsevišķi slēgts būvuzraudzības līgums.

2019.gada 25.septembrī izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē” ar ID Nr.LNB 2019/07 ERAF ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu – līdz 2019.gada 15.oktobrim plkst.11.00.

2019.gada 11.oktobrī iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu – pārtraukt iepirkumu, jo izanalizējot būvprojekta izstrādātāja sniegtās atbildes, secināja, ka būvprojekta izstrādātājs nav sniedzis skaidras, nepārprotamas atbildes uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem. Pamatojoties uz daudzajiem uzdotajiem jautājumiem par neskaidrajiem būvprojekta risinājumiem, par rasējumu neatbilstību lokālajām tāmēm, secināms, ka būvprojekts nav izstrādāts kvalitatīvi un būvniecību pēc šī būvprojekta veikt nebūs iespējams.

Faktiskā projekta īstenošana nav uzsākta, jo SIA „Komercveiksmes” līgumā noteiktajā termiņā nav izstrādājusi kvalitatīvu tehnisko projektu, lai varētu izsludināt būvniecības iepirkumu. Turpinās darbs pie tehniskā projekta - apliecinājuma kartes izstrādes.

 

2019.gada 28.oktobris


Publicēja: Inese Kaktiņa

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/053

 

Latvijas Neredzīgo biedrība 2019.gada 24.oktobrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.1.2/18/I/053 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 10 mēneši, tas ir līdz 2020.gada 23.augustam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 103 600,52, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 88 060,44 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 15 540,08. 

Galvenās projekta darbības ir: 
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir - ārsienu un cokola siltināšana, ēkas jumta siltināšana un hidroizolācijas atjaunošana, durvju un logu nomaiņa un siltināšana, ēkas apgaismojuma modernizācija, pirmā stāva grīdas siltināšana; 
- tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
- būvuzraudziba; 
- autoruzraudzība; 
- projekta vadība; 
- publicitātes nodrošināšana. 

2018. gada 18.aprīlī tika izsludināts iepirkums projektēšanas darbiem. Iepirkumā par uzvarētāju ir atzīts SIA"Komercveiksmes", ar kuru 2018.gada 12.novembrī noslēgts līgums Nr.LNB 2018/22/4 par atjaunošanas būvprojekta izstrādi ar autoruzraudzību Latvijas Neredzīgo biedrības ēkai Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē. Projektēšanas rezultātā noteikts, ka norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbu ietvaros veicama ārējo apdares risinājumu atjaunošana, kas gadu gaitā ir fiziski nolietojusies. Darbu veikšanas laikā netiek ierobežota piekļuve ēkai un ēkas darbība. Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvprojektā (apliecinājuma kartē) iekļautie darbi - sienu, cokola, jumta/pārseguma siltināšana, 1.stāva grīdas siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, lietus novad sistēmas atjaunošana, iekštelpas ailes apdares atjaunošana maināmajiem logiem un durvīm, ventilācijas uzlabošana, paredzot gaisa pieplūdes telpās. Būvniecības procesā (atbilstoši būvniecības apjomiem un tāmei) ēkā tiks nodrošināta vides pieejamība un tā pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, izmantojot vides elementus, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem pārvietoties.

2019.gada 17.jūlijā izsludināts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā izsludināts iepirkums „Būvuzraudzība Latvijas Neredzīgo biedrības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem” ar ID Nr.LNB 2019/05 ERAF. Iepirkumam ir 4 daļas – katras LNB ēkas būvniecībai tiks atsevišķi slēgts būvuzraudzības līgums.

2019.gada 25.septembrī izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē” ar ID Nr.LNB 2019/07 ERAF ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu – līdz 2019.gada 15.oktobrim plkst.11.00.

2019.gada 11.oktobrī iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu – pārtraukt iepirkumu, jo izanalizējot būvprojekta izstrādātāja sniegtās atbildes, secināja, ka būvprojekta izstrādātājs nav sniedzis skaidras, nepārprotamas atbildes uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem. Pamatojoties uz daudzajiem uzdotajiem jautājumiem par neskaidrajiem būvprojekta risinājumiem, par rasējumu neatbilstību lokālajām tāmēm, secināms, ka būvprojekts nav izstrādāts kvalitatīvi un būvniecību pēc šī būvprojekta veikt nebūs iespējams.

Faktiskā projekta īstenošana nav uzsākta, jo SIA „Komercveiksmes” līgumā noteiktajā termiņā nav izstrādājusi kvalitatīvu tehnisko projektu, lai varētu izsludināt būvniecības iepirkumu. Turpinās darbs pie tehniskā projekta - apliecinājuma kartes izstrādes.

 

2019.gada 28.oktobris