Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/053

Projekti / Energoefektivitātes projekti / Rēzekne › Aktuālie projekti

Latvijas Neredzīgo biedrībā turpinās projekta Nr.4.2.1.2/18/I/053 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē” īstenošana, bet faktiskā projekta darbība nenotiek.

Projekta īstenošanas termiņš ir 10 mēneši, tas ir līdz 2020.gada 23.augustam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 103 600,52, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 88 060,44 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 15 540,08. 

Galvenās projekta darbības ir: 
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir - ārsienu un cokola siltināšana, ēkas jumta siltināšana un hidroizolācijas atjaunošana, durvju un logu nomaiņa un siltināšana, ēkas apgaismojuma modernizācija, pirmā stāva grīdas siltināšana; 
- tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
- būvuzraudziba; 
- autoruzraudzība; 
- projekta vadība; 
- publicitātes nodrošināšana. 

Faktiskā projekta īstenošana nav uzsākta, jo vispirms tiek izsludināts būvniecības iepirkums, lai novērtētu iespējamos projekta īstenošanas riskus un apzinātu būvniecībai plānoto summu atbilstību projekta budžetam.

Projekta īstenošanas ietvaros 2020.gada 22.maijā izsludināts Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē” (ID Nr.: LNB 2020/3 ERAF) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu - 2020. gada 5.jūnijs plkst. 10.00.



2020.gada 8.jūnijā Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu – pārtraukt iepirkumu, jo iepirkuma procedūrā cilvēciskas kļūdas dēļ ir norādīta nepareiza iepirkuma cena - lielāka nekā pieļauj projekta finanšu līdzekļi. Norādītā cena saskaņā ar projekta  „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/053 finanšu apjomu ir kopā ar pievienotās vērtības nodokli.

Atkārtoti projekta īstenošanas ietvaros 2020.gada 19.jūnijā izsludināts Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē” (ID Nr.: LNB 2020/5 ERAF) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu - 2020. gada 3.jūlijs plkst. 10.00.

2020.gada 16.jūlijā iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu - Izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi.

Atkārtoti projekta īstenošanas ietvaros 2020.gada 17.jūlijā izsludināts Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē” (ID Nr.: LNB 2020/7 ERAF) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu - 2020. gada 28.jūlijs plkst. 10.00.

Iepirkumā saņemti 2 pretendentu piedāvājumi: SIA „ASKO AS” un SIA "Inteco Wood". Notiek iepirkumu vērtēšana.

2020.gada 24.jūlijā Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegti grozījumi projektā, ar kuriem ierosināts pagarināt projekta īstenošanas termiņu  par 5 mēnešiem un 8 dienām, tas ir - līdz 2021.gada 31.janvārim., jo projekta ietvaros būvniecības iepirkums ir izsludināts 2020.gada jūlijā un projekta faktiskā īstenošana līdz šim nav uzsākta. Plānots uzsākt projekta īstenošanu (2020.gada augustā) līdz ar būvniecības iepirkuma līguma noslēgšanu un faktisko būvniecības uzsākšanu Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē. Izdevumi projekta ietvaros līdz šim nav veikti. 

 

 

2020.gada 30.jūlijs