Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Baldones ielā 16, Ventspilī”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/052

Projekti / Energoefektivitātes projekti / Ventspils › Aktuālie projektiLatvijas Neredzīgo biedrība 2019.gada 24.oktobrī noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.1.2/18/I/052 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Baldones ielā 16, Ventspilī” īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 8 mēneši, tas ir līdz 2020.gada 23.jūnijam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 48 730,24, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 41 420,70 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 7 309,54. 

Galvenās projekta darbības ir: 
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir – ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana un apdares darbi, pirmā stāva grīdas un ēkas jumta pārseguma siltināšana,  durvju un logu nomaiņa un siltināšana, apkures sistēmas modernizācija; 
- tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
- būvuzraudziba; 
- autoruzraudzība; 
- projekta vadība; 
- publicitātes nodrošināšana. 

2018. gada 18.aprīlī tika izsludināts iepirkums projektēšanas darbiem. Iepirkumā par uzvarētāju ir atzīts SIA"Komercveiksmes", ar kuru 2018.gada 12.novembrī noslēgts līgums Nr.LNB 2018/22/3 par atjaunošanas būvprojekta izstrādi ar autoruzraudzību Latvijas Neredzīgo biedrības ēkai Baldones ielā 16, Ventspilī. Projektēšanas rezultātā noteikts, ka norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbu ietvaros veicama ārējo apdares risinājumu atjaunošana, kas gadu gaitā ir fiziski nolietojusies. Darbu veikšanas laikā netiek ierobežota piekļuve ēkai un ēkas darbība. Vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvprojektā (apliecinājuma kartē) iekļautie darbi - sienu, jumta/pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, lietus novadīšanas sistēmas atjaunošana, pirmā stāva grīdas siltināšana, iekštelpas ailes apdares atjaunošana maināmajiem logiem un durvīm, ventilācijas uzlabošana, paredzot gaisa pieplūdes telpās, apkures sistēmas modernizācija. Būvniecības procesā (atbilstoši būvniecības apjomiem un tāmei) ēkā tiks nodrošināta vides pieejamība un tā pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, izmantojot vides elementus, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem pārvietoties.

2019.gada 17.jūlijā Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā izsludināts iepirkums „Būvuzraudzība Latvijas Neredzīgo biedrības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem” ar ID Nr.LNB 2019/05 ERAF. Iepirkumam ir 4 daļas – katras LNB ēkas būvniecībai tiks atsevišķi slēgts būvuzraudzības līgums.

Faktiskā projekta īstenošana nav uzsākta, jo SIA „Komercveiksmes” līgumā noteiktajā termiņā nav izstrādājusi kvalitatīvu tehnisko projektu, lai varētu izsludināt būvniecības iepirkumu. Turpinās darbs pie tehniskā projekta - apliecinājuma kartes izstrādes.

 

2019.gada 28.oktobris