Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Būt zinošiem!

Projekti / Aktīvo iedzīvotāju fonds › Aktuālie projekti

Būt zinošiem!

Aktīvo iedzīvotāju fonds

Ilgtermiņa darbības atbalsta konkurss tiek izsludināts Aktīvo iedzīvotāju fonda programmās "Demokrātijas kultūra" un "Cilvēktiesības" ar mērķi atbalstīt tādas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuru pamatdarbība saistīta ar Aktīvo iedzīvotāju fonda programmu mērķu un rezultātu sasniegšanu un balstīta to vairākgadu dabrības plānā (stratēģijā).
Konkursa kopējais budžets ir 700 000 eiro, vienai organizācijai piešķirtā summa ir 100 00 eiro. Piešķīruma izlietošanas periods ir 24 mēneši no 01.01.2022. līdz 31.12.2023.


Kā vieni no galvenajiem mērķiem, kuri ir minēti arī Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) statūtos un attīstības koncepcijā ir pārstāvēt cilvēku, ar redzes invaliditāti, intereses un nodrošināt integrēšanu sabiedrībā, tajā skaitā nodrošināt informācijas pieejamību. Tieši tik pat svarīgi ir biedrībai saņemt atgriezenisko saiti - izprast biedru domas, viedokļus, kā arī veicināt biedrības biedru iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un izglītot tos par dažāda rakstura tēmām, lai paplašinātu redzes loku viedokļa stiprināšanai.

Līdz ar to, lai sasniegtu šos rādītājus, šī finansējuma ietvaros tiks ieviesta divvirziena komunikācijas rīka sistēma – Daisy (the Digital Accessible Information System), ar, kura palīdzību tiktu gan saņemta, gan nosūtīta informācija starp biedriem un pašu biedrību. Šīs sistēmas izstrāde nodrošinātu vieglāk pieejamu informācijas iegūšanu cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Ar šīs sistēmas starpniecību būtu iespējams nodrošināt dažāda veida informācijas nogādi līdz ierīcēm, tajā skaitā, gan dažādus žurnālus, laikrakstus, grāmatas, gan informāciju no dažādam institūcijām, kuras būs noslēgušas līgumu ar LNB par sadarbību. Kā arī LNB spēs saviem klientiem efektīvi nogādāt informāciju, kas būtu aktuāla, t.sk., dažādus darba, palīdzības saņemšanas, lēmumu pieņemšanas procesa piedāvājumus, cilvēktiesību aktualitātes utml. Kā arī, tiktu realizēta efektīva atgriezeniskās saites saņemšana par nosūtīto saturu, lai biedrība spētu pārstāvēt biedru viedokli dažādās sanāksmēs, sapulcēs, diskusijās, tādejādi ietekmējot lēmumus un likumdošanu valstī.

Daisy formāts un vienota programmatūra ir rīks, lai nodrošinātu pieejamāku un efektīvāku informācijas nodošanu biedrības biedriem, lai veicinātu biedru izglītošanas procesu par dažādām tēmām un informētu par aktualitātēm redzes invaliditātes tēmā un ne tikai. Varētu minēt, ka šī iecere darbotos kā vēl viens informācijas nodošanas kanāls, papildu jau esošajiem. Informācija, kas tiktu nodota caur šo ierīci būtu dažāda – sākot ar biedrībai svarīgu informāciju, kas būtu obligāta visiem ierīces lietotājiem, beidzot ar to, ka tiktu noslēgtas vairākas līgumattiecības ar dažādiem laikrakstiem, žurnāliem, avīzēm, bet šīs sadaļas katrs lietotājs varētu izvēlēties pēc savām interesēm. Pēc pieredzes iegūšanas ārzemēs, kur tiek praktizēta šāda iecere - par to kā notiek pārraide un informācijas sagatavošana un pārnese - tiktu veidotas sadarbības jau arī ar bibliotēkām, lai nodrošinātu visaptverošu piekļuvi informācijai. Tādā veidā, cilvēki, kuri izmantos šo produktu iegūs dažāda veida informāciju – gan to, ko izvēlas katrs indivīds pēc savām interesēm līdz pat obligātajai informācijai, kuru saņems visi biedri – biedrības jaunumi (piemēram, par to, ka šogad ir Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes pārvēlēšanas, kurās piedalīties ir aicināts jebkurš biedrības biedrs balsojot) un demokrātijas sadaļa, kura paralēli tiks iekļauta arī žurnāla "Rosmes" saturā, tādējādi palielinot mērķauditorijas skaitu. Žurnāls "Rosme" tiktu izmantots arī kā instruējošais materiāls, kas lasītājiem paskaidrotu, kas ir šis jaunais komunikācijas rīks, kas to varēs izmantot, kā to varēs lietot ikdienā, tādējādi iepazīstinot lasītājus ar jaunu tehnoloģiju un veicinot tai uzticamību, lai pēc iespējas lielāks cilvēku skaits sāktu pieteikties šīs ierīces izmantošanai.

Kā viens no svarīgākajiem mērķiem, kas vēlams ir sasniegt – ir biedru atgriezeniskās saites saņemšana, lai noprastu viņu viedokļus, domas, jautājumus, ierosinājumus utt. Lai tiktu nodrošināta un stiprināta atgriezeniskā saite, tādējādi saņemot viedokli no biedrības biedriem, tiktu veidotas aptaujas, kuras norisinātos divējādi – elektroniski un ar tiešo zvanu starpniecību. Ņemot vērā, ka Latvijas Neredzīgo biedrība pārstāv visu savu biedru tiesības un viedokli dažādos jautājumos, tad šāda veidā tiktu uzzināti viedokļi un ierosinājumi, kurus biedrības pārstāvji varētu piedāvāt nākamajās tikšanās reizēs konkrētajās lēmumu pieņemšanas sapulcēs. Atgriezeniskā saite tiktu veidota, ievietojot/translējot sistēmā diskusiju, konsultatīvo padomju ierakstus utt., un saistībā ar konkrēto tēmu, kas tiktu apspriesta šajā sapulcē, tiktu veidotas aptaujas, lai nodrošinātu, ka biedrības biedri iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos. Atgriezeniskās saites mērķis ir, pirmkārt, sākt iesaistīt biedrus aktīvākā lēmumu pieņemšanas procesā un, otrkārt, palielinātu biedru izpratni par demokrātiskajiem procesiem un veidotu izpratni par to, cik katra cilvēka balss ir nozīmīga, kad tiek pieņemts kāds lēmums. Tādējādi biedri tiktu ievirzīti arī citos, ne tikai ar biedrību saistītos jautājumos, un izteiktu savu viedokli par aktuālajām problēmām. Vērojot biedru aktivitāti aptaujās, tiks izvirzīts mērķis – izveidot vismaz vienu diskusiju ar biedriem, kur apspriestu problēmjautājumus pirms/pēc kādas sapulces, kur piedalīsies biedrības pārstāvji. Lieli mērķi netiek izvirzīti, jo līdz šim, biedri ir bijuši kūtri un, iespējams, pat neapjauš cik liela nozīme ir katra viņa viedoklim un ierosinājumiem, līdz ar to pastāv iespēja, ka viņi baidās to izteikt.Latvijas Neredzīgo biedrības pamatdarbību 2022. -2023. gadā atbalsta EEZ un Norvēģijas granti caur programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.
Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: https://www.activecitizensfund.lv/lv/