Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Baldones ielā 16, Ventspilī”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/052

Projekti / Energoefektivitātes projekti / Ventspils › Aktuālie projekti
Latvijas Neredzīgo biedrībā turpinās projekta Nr.4.2.1.2/18/I/052 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Baldones ielā 16, Ventspilī” īstenošana, bet faktiskā projekta darbība nenotiek.

Projekta īstenošanas termiņš ir 8 mēneši, tas ir līdz 2020.gada 23.jūnijam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 48 730,24, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 41 420,70 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 7 309,54. 

Galvenās projekta darbības ir: 
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir – ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana un apdares darbi, pirmā stāva grīdas un ēkas jumta pārseguma siltināšana,  durvju un logu nomaiņa un siltināšana, apkures sistēmas modernizācija; 
- tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
- būvuzraudziba; 
- autoruzraudzība; 
- projekta vadība; 
- publicitātes nodrošināšana. 

Faktiskā projekta īstenošana nav uzsākta, jo SIA „Komercveiksmes” līgumā noteiktajā termiņā nav izstrādājusi kvalitatīvu tehnisko projektu, lai varētu izsludināt būvniecības iepirkumu. Turpinās darbs pie apliecinājuma kartes izstrādes.

 

2020.gada 30.janvāris