Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts koncerts "Gada Laiks"

Par biedrību / Teritoriālās organizācijas un juridiskie biedri / Cēsu TO

1. decembris 2018, plkst. 15:00
Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts koncerts "Gada Laiks"
Sestdien, 2018.gada 1.decembrī, plkst. 15:00
Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu organizācija
ielūdz uz

Starptautiskajai invalīdu dienai veltītu koncertu

"GADA LAIKS"

L.Paegles ielā nr. 1, Cēsīs,

Cēsu Valsts ģimnāzijas aktu zālē


koncertā piedalās
  • Cēsu bērnu un jauniešu centra ansamblis "Vizbulēni"
  • LNB Cēsu TO vīru vokālais ansamblis "Vendi"
  • LNB Cēsu TO sieviešu ansamblis 
  • Marta Čudo (metalafons) 
  • Pensionāru biedrības "Cēsu pensionāri" deju grupa "Gaujmalietes"

Starptautiskā invalīdu diena visā pasaulē ir laiks, kad cilvēki vienojas kopējos pasākumos, lai vēlreiz akcentētu cilvēku ar invaliditāti problēmas un to iespējamos risinājumus, kā arī parādītu plašākai sabiedrībai, ka arī šie cilvēki ir nozīmīga daļa no sabiedrības ar saviem talantiem un spējām. Tā ir diena, kad valsts un pašvaldību iestādēm ir iespēja parādīt savu attieksmi un labo gribu risināt daudzus sasāpējušus jautājumus.

Vidzemes plānošanas reģionā savu darbību veic gana liels skaits organizāciju, kas apvieno cilvēkus ar invaliditāti. Šie cilvēki ikdienā piedalās dažādos izglītojošos un izklaidējošos pasākumos gan kā dalībnieki, gan kā pasākumu apmeklētāji. Taču ne vienmēr šiem cilvēkiem ir iespēja ap sevi pulcēt līdzīgus cilvēkus un organizācijas, kā arī to sabiedrības daļu, kura ikdienā nesaskaras ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekts tiek realizēts Vidzemes plānošanas reģiona kultūras programmas 2018 konkursa ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un VAS "Latvijas Valsts meži" atbalstu.