Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Vides pieejamība

Par biedrību / Vides pieejamība

Pēdējos gados arī Latvijā ir ienācis jauns jēdziens “Universālais dizains”, kas aizvien nopietnāk iegūst popularitāti. Ar to saprotam pieejamas, drošas un humānas vides veidošanu, kurā komfortabli jūtas ikviens cilvēks, neskatoties uz iespējamajām uztveres vai veselības problēmām.

Veidojot pieejamu vidi, tiek radītas vienlīdzīgas iespējas ikvienam sabiedrības loceklim izmantot savas tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un saņemt nepieciešamos pakalpojumus.

Māris Ceirulis Māris Ceirulis
atbildīgā kontaktpersona
26544442
info@redzigaismu.lv