Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē”, vienošanās Nr.4.2.1.2/18/I/053

Projekti / Energoefektivitātes projekti / Rēzekne › Aktuālie projekti

 

 

Latvijas Neredzīgo biedrībā uzsākta projekta Nr.4.2.1.2/18/I/053 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē”  faktiska un praktiska īstenošana.

Saskaņā ar CFLA 17.08.2020. apstiprinātajiem projekta grozījumiem Nr.1 projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2021.gada 31.janvārim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 103 600,52, no tām  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 88 060,44 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 15 540,08. 

Galvenās projekta darbības ir: 
- energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, tas ir - ārsienu un cokola siltināšana, ēkas jumta siltināšana un hidroizolācijas atjaunošana, durvju un logu nomaiņa un siltināšana, ēkas apgaismojuma modernizācija, pirmā stāva grīdas siltināšana; 
- tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
- būvuzraudziba; 
- autoruzraudzība; 
- projekta vadība; 
- publicitātes nodrošināšana. 

Atbilstoši 2020.gada 17.jūlijā izsludinātajam Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Latvijas Neredzīgo biedrības ēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē” (ID Nr.: LNB 2020/7 ERAF) un izvērtējot iepirkumā saņemtos pretendentu piedāvājumus, 12.08.2020. noslēgts līgums Nr. LNB 2020/7 ERAF ar  SIA „ASKO AS” par būvdarbu veikšanu ēkai Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē par kopējo summu EUR 62 222,87 bez PVN. Līguma darbības termiņš – līdz 2020.gada 2.decembrim un galvenās būvniecības aktivitātes ir:

-        Fasādes un cokola siltināšana;

-        Logu un durvju nomaiņa;

-        Jumta pārseguma siltināšana;

-        Apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu;

-        1.stāva grīdas siltināšana.

Būvniecības darbi veiksmīgi uzsākti un notiek plānotajā termiņā un apjomā.

2020.gada 13.augustā noslēgts Līgums Nr. LNB 2019/05/4 ERAF „Būvuzraudzība Latvijas Neredzīgo biedrības ēkas Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem”ar SIA „Marčuks” par būvuzraudzības veikšanu objektā par kopējo summu EUR 3398,01.

Autoruzraudzību būvdarbos nodrošina SIA „Komercveiksmes” atbilstoši 12.11.2018. līgumam Nr. LNB2018/22/4.

Projekta darbību īstenošanas administrēšanu veic projekta vadītāja, projekta vadītājas asistents un grāmatvedis.

 

 

2020.gada 27.oktobris