Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Biedru uzņemšana

Par biedrību / Biedru uzņemšana

Lai kļūtu par Latvijas Neredzīgo biedrības biedru, nepieciešams ierasties  kādā no teritoriālajām organizācijām (TO), kuras atrodas: 
Fizisku personu biedrībā uzņem pēc personiska rakstveida iesnieguma no 16 gadu vecuma. Personām ar redzes invaliditāti ir jāuzrāda invaliditāti apliecinošs dokuments. Biedrībā var iestāties arī persona, kura ir jaunāka par 16 gadiem, iesniedzot vecāku vai aizbildņa rakstveida piekrišanu. Iesniegumu par fiziskas personas uzņemšanu biedrībā izskata tuvākās teritoriālās organizācijas tuvākajā valdes sēdē. Biedra uzņemšanas gadījumā TO valde iekasē iestāšanās EUR.2.80 un biedra naudu EUR.2.80.  un (par kalendāro gadu), kopā EUR. 5.60 un tiek ieskaitīts biedrībā.

Kā arī iestāties iespējams attālināti, zvanot uz kādu no organizācijām, nosaucot savu e-pastu uz kuru tiek nosūtīta iesnieguma un anketas veidlapa vai arī lejupielādējot to zemāk no pielikumiem. Formas aizpilda, paraksta un nosūta atpakaļ organizācijai, nauda tiek ieskaitīta Rīgas pilsētas teritoriālās organizācijas kontā.