Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Seminārs “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”

Aktualitātes

 Seminārs “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”
28.02.2024. notika  seminārs “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošana un uzraudzība ES kohēzijas politikas fondu pasākumos”. 

Interesentiem ir iespēja noskatīties semināra ierakstu Youtube vidē.
https://www.youtube.com/watch?v=clAoCkwV1ck&t=1s

Materiāli un prezentācijas pieejamas saitē:
https://www.mk.gov.lv/lv/projekts/administrativas-kapacitates-cela-karte-2021-2027#macibu-pasakumu-materiali

Lekcijā ir ļoti vispusīga informācija par Iekļaujošas sabiedrības veidošanas papattiesībām un juridisko pamatu. 

Video