Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Projekta "Two languages one experience" aktivitātes janvārī

Par biedrību / Teritoriālās organizācijas un juridiskie biedri / Rīgas TO

Projekta "Two languages one experience" aktivitātes janvārī

2020. gads ""Latvijas Neredzīgo biedrība" Rīgas pilsētas teritoriālajā organizācijā (LNB RPTO) ir iesācies aktīvi. Sākot ar 6. janvāri, katru ceturtdienu, Braila ielā 5, pulcējas- 20 LNB RPTO biedri, kas caur kopīgām aktivitātēm apgūst latviešu valodu un iepazīst viens otru.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta "Two languages one experience” (Divas valodas, viena pieredze) ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt RPTO biedru segregāciju valodas dēļ. Projekta laikā krievvalodīgie biedri apgūst latviešu valodu kopā ar tiem biedriem, kas labi pārzina latviešu  un krievu valodu. Šim projektam, pieteicās divdesmit dalībnieki,  kuri lielākoties iepriekš nebija savā starpā pazīstami, līdz ar to- projekta laikā veidojas jaunas draudzības.

Pirmajā nodarbībā, iepazināmies, pastāstot par sevi latviešu vai krievu valodā. Pēc tam izrunājām latviešu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas, un salīdzinājām tās ar pareizticīgo  Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām. Nodarbību laikā, klausījāmies Ziemassvētku dziesmas- krievu, un latviešu valodā.

Otrajā nodarbībā, sadalījāmies divās grupās, un dialoga veidā runājām  par tēmu – "kafejnīca". Dialogi notika pārsvarā- latviešu valodā, un dalībnieki sniedza palīdzību viens otram ar tulkojumu. Paralēli, grupas dalībnieki, centās atrast vislabāko mūzikas žanru, kas  būtu piemērota  kafejnīcas fona mūzikai.  

Trešajā nodarbībā, tika spēlētas galda spēles. Liels uzsvars bija likts uz ciparu, krāsu un figūru apgūšanu, un atkārtošanu latviešu valodā.  mācījāmies nosaukt ciparus, krāsas, Paralēli galda spēlēm mācījāmies sadarboties un palīdzējām viens otram pareizi izrunāt vārdus un sastādīt teikumus.

Ceturtās nodarbības laikā devāmies ekskursijā uz "" Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs", un " Rīgas Motormuzejs".  Šī, bija pirmā iespēja, pārbaudīt savas latviešu valodas zināšanas praksē, jo  abos muzejos, ekskursijas notika valsts valodā.  Ekskursiju, kopumā apmeklēja trīsdesmit cilvēki, no kuriem- 20 bija projekta dalībnieki, un  10 pavadoņi. Abos muzejos bija iespēja- aptaustīt dažādus eksponātus, kā arī iespēja iesēsties dažādos transportlīdzekļos.

Februārī, plānojam uzsākt rokdarbu nodarbības, turpināt spēlēt galda spēles un  doties ekskursijā uz Siguldas pusi.


Projekts "Two languages one experience”  tiek īstenots, balstoties uz British Council programmas "Active Citizens" metodoloģiju
Tekstu sagatavoja Lolita Korjapina 
Tekstu publicēja Madara Kalniņa 

Fotogalerija