Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Apsveikums Ziemassvētkos no Strazdumuižas TO

Par biedrību / Teritoriālās organizācijas un juridiskie biedri / Strazdumuižas TO

Apsveikums Ziemassvētkos no Strazdumuižas TO
Foto: Mārtiņš Locāns

Tā gaisma, ko izstaro svece
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds -
Tas nezūd, tas paliek.
(I.Egle)

Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru Jūsu sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi, izdošanos un daudz gaišu notikumu Jaunajā 2019. gadā!

Latvijas Neredzīgo biedrības
Strazdumuižas teritoriālā organizācija