Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Nodarbinātības politika Eiropā personām ar invaliditāti

Par biedrību / Statistika un pētījumi

Nodarbinātības politika Eiropā personām ar invaliditāti
Foto: attēls no YouTube

Kopš 2012.g. jūlija projekta "I Can Work" ietvaros norisinās 12 Eiropas valstu  likumdošanas pētījums attiecībā uz invalīdu nodarbinātības veicināšanas politiku.

Tiek pētīta likumdošana, kas veicina invalīdu iesaistīšanu darba tirgū 12 Eiropas valstīs - Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Zviedrijā, Īrijā, Polijā, Nīderlandē, Čehijā, Spānijā, Francijā, Vācijā un Šveicē.

Pētījums tika apkopots apjomīgā kopsavilkumā (120 lpp.) un izdots saīsinātā kopsavilkumā (32 lpp.)

Video